piano-design - Aesthetic Line - Smeg.com
לצפייה במוצרי סדרת פיאנו

מוצרי סדרת פיאנו של סמג משקפים במלואם את עקרונות התיכנון והעיצוב הבסיסיים. 

לצפייה בקולקציה
סדרה עיצובית בעלת מוצרים תואמים

כל סדרה אסתטית של סמג מציעה מגוון מוצרים תואמים.

לכל הסדרות העיצוביות