מגירות יינות

מגירות היינות של סמג מכילות ציוד הכרחי לטיפול ביינות, כגון פותחני בקבוקים, פקקי שעם ומד חום ייעודי.

Compare products