אזור רב שימושי

אזור רב שימושי יכול לתפקד כשני אזורי חימום נפרדים, או כאזור אחד גדול יותר.