תנורי מיקרוגל

תנורי המיקרוגל של סמג משלבים בישול מסורתי ביחד עם שימוש במיקרוגל.