Wasmachines

In een 7 kg was-droogcombinatie kan 7 kg wasgoed worden gewassen. Voor de juiste droogcapaciteit dient de wascapaciteit gehalveerd te worden. In een 7 kg was-droogcombinatie kan derhalve 3 tot 4 kg wasgoed worden gedroogd (afhankelijk van het geselecteerde programma).

Controleer of er een knik zit in de waterafvoerslang en controleer of de filter niet verstopt is. Neem contact op met de Service afdeling van Smeg indien dit niet het geval is.

Controleer of de watertoevoerkraan open staat en of een programma is geselecteerd. Neem contact op met de Service afdeling van Smeg als de machine nog steeds geen water neemt.

Controleer of de transportbeugels voor het eerste gebruikt verwijderd zijn. De transportbeugels houden de trommel op de plaats tijdens het transport. De transportbeugels bevinden zich aan de achterkant van de machine en dienen voor het eerste gebruik verwijderd te worden.

Controleer, als het wasgoed nog nat is aan het einde van het wasprogramma, of de centrifugeerfase was ingeschakeld en of het juiste toerental was geselecteerd. Daarnaast kan een verstopte filter of afvoerpomp ervoor zorgen dat de centrifugeerfase niet goed werkt; reiniging van de filter of afvoerpomp is dan noodzakelijk.

Controleer, als de machine overmatig trilt wanneer deze in werking is, of de machine waterpas staat en of de stelpoten juist zijn uitgedraaid. Als de machine niet waterpas staat, kan deze overmatig trillen, vooral tijdens het centrifugeren.

De wasmachines/ was-droogcombinaties van Smeg die zijn voorzien van het Dual Water systeem beschikken over een dubbel (warm/koud) watertoevoersysteem, waardoor ze op een warm watertoevoer kunnen worden aangesloten en tijd en energie kan worden bespaard.

Het SelfClean wasmiddelbakje, aanwezig op alle wasmachines en was-droogcombinaties van Smeg, is speciaal ontwikkeld om de interne waterinspuitgaten te reinigen, ter voorkoming van het aankoeken van wasmiddel die de inspuitgaten zouden kunnen verstoppen.

De deur van de wasmachine/ was-droogcombinatie kan uit veiligheidsoverwegingen niet worden geopend tijdens het wasproces. Pas aan het einde van het programma, nadat de machine heeft afgepompt, kan de deur weer worden geopend.

Alle wasmachines en was-droogcombinaties zijn voorzien van het Total Acquastop systeem. Dit systeem voorkomt overstroming veroorzaakt door lekkage. Het Total Acquastop systeem bevindt zich onderin de machine en zorgt ervoor dat de watertoevoer direct wordt afgesloten indien er een lek wordt gedetecteerd. Daarnaast detecteert een elektronisch apparaatje in de watertoevoerslang eventuele lekkages in de slang en sluit - indien nodig - direct de watertoevoer af. Het Total Acquastop systeem zorgt voor absolute veiligheid tegen lekkages.

Als de machine water neemt, maar ook gelijk afpompt, is de waterafvoerslang waarschijnlijk te laag gepositioneerd, waardoor de machine water overhevelt.