Cookie Policy - polityka-cookie

Nazwa„cookie”, a także  innych podobnych narzędzi odnosi się do Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

Poruszając się po stronie SMEG zbieramy dane takie jak adres IP twojego komputera i które pod-strony odwiedzasz. Te dane są zbierane od wszystkich użytkowników, aby zapewnić, właściwą funkcjonalność strony i najwygodniejsze  korzystanie z jej zawartości. SMEG nie zbiera żadnych danych dla celów handlowych, ani danych identyfikujących Użytkownika. Goście naszej strony pozostają anonimowi. Dane pozyskane dzięki cookies,  są przechowywane w przeznaczonych do tego celu , zabezpieczonych serwerach i mogą tylko być ujawnione uprawnionym organom wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem.

Czym są pliki „cookies”?
Cookies  to pojedyncze informacje wymienione między serwerem SMEG a Twoim komputerem. Pozwalają nam na zbieranie danych statystycznych o stronach odwiedzanych przez Użytkowników. Zebrane i połączone dane są analizowane, aby zrozumieć sprawność działania strony i doświadczenia Użytkowników. Dlatego pliki cookies nie  zawierają żadnych informacji osobistych o Użytkownikach. Większość przeglądarek wykrywa obecność cookies  i pyta użytkownika o akceptacje ich użycia. Jeżeli w Twojej  przeglądarce automatyczna akceptacja cookies jest zablokowana, wtedy przeglądanie strony byłaby utrudnione.

Których cookies używamy i dlaczego?
Używamy 4 rodzaje plików cookies związanych z Google Analitytics, które zbierają dane związane z przeglądaniem strony:

Cookie Name Preset expiry Purpose Other information
_utma 2 lata od pierwszego użycia albo aktualizacji Używany odróżnić użytkowników od sesji Cookie tworzy się kiedy javascript stwierdza obecność  __ utma cookies. Cookie jest uaktualniony za każdym razem , gdy dane są wysłane do Google Analitics
_utmb 30 minut od pierwszego użycia albo aktualizacji Określa nową sesję/ wizytę  na stronie Cookie tworzy się kiedy javascript stwierdza obecność __ utma cookies.  Cookie jest uaktualniony za każdym razem, gdy dane są wysłane do Google Analitytics.
_utmc Aż do końca sesji Określa nową sesję/ wizytę  na stronie Cookie działa jak __ utmb i zapewnia czytelność danych na nowych sesjach i wizytach na stronie nawet jeżeli kod Analitytics jest nieaktualny.
_utmz 5 miesięcy od pierwszego użycia albo aktualizacja Określa skąd dokonano wizyty na stronie (np. z wyszukiwarki albo z reklamy) Cookie jest stworzony kiedy jest realizowany javascript i jest uaktualniony za każdym razem gdy dane są wysłane do Google Analitytics.

Jeżeli chcesz unieruchomić pliki cookies Google Analitytics,  proszę wejdź na stronę:   tools.google.com/dlpage/gaoptout

By ulepszyć nawigację na stronie używamy 2 innych  cookies.

Nazwa cookie Zadany czas  wygaśnięcia Cel Inne informacje
slash_home 2 godziny Używany aby zapobiec oglądaniu widoku poprzedzającego wejście na stronę główną (patrz obok)  w danym okresie czasu. Cookie jest tworzony kiedy Użytkownik odwiedza stronę i widzi stronę poprzedzającą stronę główną  (z obrazem i przyciskiem „Wejdź").
PHPSESSID 30 minut Używany aby określić nowe wizyty/sesje. Cookie jest tworzony kiedy zaczynasz nową sesję i jest usuwane na koniec sesji.

Cookies serwisów społecznościowych
Kilka zakładek na naszej stronie zawiera przyciski ważnych Sieci Społecznościowych. Te strony zawierają pliki cookies, które są generowane samodzielnie przez te Sieci. Aby znależć na ten temat więcej informacji, zajrzyj n następujące strony: