Environmental Policy - Hållbarhet

Grönt huvudkontor

Smegs huvudkontor har utsetts till en av de mest innovativa platserna i Italien, tack vare sin intelligenta konsumtionshantering och hållbara utveckling. 2007 vann huvudkontoret tävlingen Modena Domotics, en del av "Bio-architecture Week" som hölls i staden.

Ansvarsfull design

Smegs ugnar, hällar, kaffemaskiner, spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, köksfläktar, diskhoar, kylskåp och frysar är alla utformade med hänsyn till hållbarhet och miljö.

Största tonvikt läggs på valet av material, som stål, glas, aluminium och mässing, som lätt kan återvinnas med noggrant planerade separata samlingar. Dessutom uppfyller Smeg helt och hållet bestämmelserna i EU-direktiven RoHS (Restriction of Hazardous Substances) och REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances) och går längre än bara minimikraven. RoHS-direktivet ställer hårda krav för användningen av farliga ämnen och substanser, såsom bly, kadmium, kvicksilver, krom VI, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE).

REACH
REACH-förordningen gäller hantering av kemiska ämnen och syftar till att säkerställa att människors hälsa och miljö skyddas i största möjliga utsträckning.

HÅLLBARHETSPOLICY

Smegs support för miljömässig hållbarhet och socialt ansvar kan ses i dess policy för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö policy (QHSE), som helt överensstämmer med UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 och OHSAS 18001. Dessa är alla kompatibla med varandra, vilket möjliggör enkel integrering i de tre ledningssystemen.

UNI EN ISO 9001 är en standard som beskriver kraven för införandet av ett kvalitetsstyrningssystem för att hjälpa företag att förbättra sina produktions- och hanteringsprocesser, säkerställa produktkvalitet och öka kundnöjdheten.

UNI EN ISO 14001 beskriver kraven för antagandet av ett ledningssystem och ger riktlinjer som företag kan följa när de utarbetar företagspolicy om miljövänlig hållbarhet och föroreningar. Certifieringen fokuserar på att optimera användningen av energi och naturresurser, samt kvalitetssystem för avfallshantering.

OHSAS 18001-certifiering visar att Smeg frivilligt har infört ett sunt ledningssystem för arbetsmiljö.

MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER

Hög prestanda och låg förbrukning är funktioner hos alla Smegs vitvaror. Särskilt fokus läggs på att få den högsta energieffektivitetsklassificeringen för att hjälpa miljön och förbättra livskvaliteten för produkterna.

Om Smeg

Italiensk tillverkare av hushållsprodukter och vitvaror

Läs mer
Utmärkelser

Utmärkelser för Smegs produkter

Läs mer