FAQ Kyl & Frys | Smeg.se

Kyl & Frys

Vi rekommenderar att du använder särskilda rengöringsprodukter som är anpassade till ytan som ska rengöras och en mikrofiberduk. Rengör aldrig enheten med slipande trasor och dukar eller aggressiva rengöringsmedel som blekmedel, ammoniak eller alkohol eftersom dessa medel kan skada ytan permanent.

Vi rekommenderar att du använder rengöringsprodukter och en mikrofiberduk. Rengör aldrig enheten med slipande trasor och dukar eller aggressiva rengöringsmedel som blekmedel, ammoniak eller alkohol eftersom dessa kan skada ytan.

Ett frostfritt kylsystem säkerställer torra lagringsförhållanden och fräscha livsmedel eftersom luft cirkuleras inuti enheten och förhindrar att is bildas på sidorna i enheten. Med fläktkylning krävs det däremot att enheten frostas av ibland för att ge bästa möjliga konservering av livsmedel.

Under "normala" kyl- eller frysförhållanden, ska termostaten ställas in på medel-låg. Max-inställningen ska endast väljas under exceptionella omständigheter, som till exempel när driften ska återupptas efter ett strömavbrott eller när du tillfälligt överskrider den rekommenderade lagringskapaciteten. Mer information finns i bruksanvisningen som följer med din Smeg-produkt.

Kombinerade kylar och frysar består av två ungefär lika stora enheter: en kylavdelning längst upp och en frysavdelning längst ned. Kylar med dubbla dörrar däremot har en liten frysavdelning längst upp och en stor kylavdelning längst ned.

Facket är idealiskt för att förvara fisk, kött och andra temperaturkänsliga varor längre eftersom temperaturen hålls konstant låg och fuktnivåerna hålls nere. Det lämpar sig dock inte för förvaring av vattenbaserade frukter och grönsaker eftersom dessa då kan frysa.

Med funktionen för snabbfrysning kan du frysa ned dina livsmedel snabbare än någonsin genom att bara trycka på en knapp. Detta är en funktion som är särskilt användbar när du vill frysa in stora mängder färska livsmedel eller snabbt kyla ned drycker.

Du måste rengöra insidan av kylen/frysen regelbundet, antingen med vatten och vinäger eller ännu hellre, med rengöringsprodukter som finns hos välsorterade fackhandlare. Glöm inte att låta skåpen torka också. Ett annat tips för att undvika otrevliga dofter är att alltid slå in matvarorna i plastfolie eller lägga dem i lämpliga behållare.

Här kommer några användbara tips:
– Installera kylen/frysen i en sval miljö med god ventilation, så att den inte exponeras för sol eller hetta.
– Ställ aldrig varm mat eller varma drycker i kylen eller frysen. Vänta alltid tills de har svalnat till rumstemperatur.
– Försök begränsa antalet gånger du öppnar dörren, och stäng den alltid så snabbt som möjligt efter att du har öppnat den.
– Om du har en modell med snabbfrysning bör denna funktion endast användas om det är absolut nödvändigt.
– Om kylen/frysen inte ska användas under en längre tid bör du tömma och stänga av den och låta dörren stå öppen så att luften kan cirkulera inuti enheten.