Sustainability

ЩОДЕННИЙ ДОБРОБУТ

Безпечна робота, щодня

Управління людськими ресурсами в компанії керується переконанням, що якість життя людей є необхідною умовою для консолідації почуття причетності до компанії, а також для забезпечення кращих спільних результатів, починаючи зі здорового та комфортного робочого середовища.

На перший план компанія ставить заходи, спрямовані на збереження здоров'я всіх співробітників, такі як:

  • Співпраця з національними асоціаціями, такими як LILT, спрямована на надання безкоштовних перевірок працівникам і консультації, спрямовані на покращення дієтичних стандартів і запобігання палінню сигарет у робочий час і поза ним
  • Активація порталу, присвяченого корпоративному добробуту, що дозволяє співробітникам отримати вигоду від низки узгоджених послуг: освіта, охорона здоров’я, туризм і соціальне забезпечення. Протягом 2022 року здійснено понад 260 періодичних візитів, а також індивідуальних консультацій.
Ensuring a satisfying work/life balance for all employees goes hand in hand with ensuring the best safety conditions for them: an emergency team is always ready to intervene in the event of an emergency.