Vyhledávání
Enter at least 3 characters
Vyhledávání
Enter at least 3 characters

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Potten & Pannen – Staněk group, a.s., v sekci týkající se ochrany osobních údajů.

Společnost Potten & Pannen – Staněk group a.s., provozovatel e-shopu pottenpannen.cz (dále jen „PPG“) si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Chceme, aby si naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, kteří nakupují naše produkty nebo využívají služby.

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze služeb, které PPG poskytuje svým zákazníkům, získává od nich následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • dodací adresa, případně dále adresa fakturační
 • název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ
 • telefonní číslo a kontaktní e-mail

PPG využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou online). Pokud uživatel využije platbu kreditní kartou, jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. PPG neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany PPG.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve (viz bod 5. těchto Zásad: Vaše práva z hlediska ochrany osobních údajů).

 

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech. Datové servery se nachází v data centrech společnosti Microsoft.

 

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Společnost Potten & Pannen – Staněk group, a.s. (dále jen „PPG“), se sídlem Horáčkova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 25730452, jako správce, Vaše osobní údaje, které jste nám Vy, jako subjekt údajů poskytl. PPG, jako správce osobních údajů, je rovněž řídícím podnikem v podniku, který má pravomoci prosazovat pravidla týkající se ochrany vašich osobních údajů. Přidruženým podnikem, který může působit v roli zpracovatele vašich osobních údajů, je společnost majetkově propojená se společností PPG, Potten & Pannen – Staněk s.r.o., IČ: 35966165, sídlo Prievozská 6A, Bratislava 821 09 (dále jen „podnik PPG“).

Společnosti PPG jako správce a řídící podnik skupiny podniků dbá a vždycky dbal na důsledné dodržování ochrany osobních údajů a Vaše údaje byly vždy použity výhradně v rámci výše uvedené skupiny podniků. Společnost PPG, jako správce Vašich osobních údajů, nemá a nikdy neměla v úmyslu předat Vaše údaje třetím osobám.

Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále  zpracovatelé osobních údajů (v tabulce níže).

PPG se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo  náhodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů,  vyplyvajících z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s užíváním zboží a služeb PPG poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání PPG údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

 

4. Jak používáme „cookies“?

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, nebo na hard disku počítače návštěvníka webových stránek PPG (www.pottenpannen.cz). Pokud je webová stránka navštívena znovu, „cookies“ povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím. PPG neukládá v „cookies“ žádné osobní údaje. Data ukládané v „cookies“ jsou využity výhradně za účelem fungování služeb PPG (www.pottenpannen.cz). Zlepšují vaši online zkušenost tím, že ukládají vaše preference, když navštěvujete určitou stránku. Tato data jsou používána pouze agregátně a cookies neobsahují informace osobní identifikace a nemohou profilovat náš systém nebo soustřeďovat informace z vašeho harddisku.
Více informací o cookies je možné najít na www.allaboutcookies.org.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které Vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Opera

Návštěvník může ukládání „cookies“ souborů zabránit také tím, že si otevře webové stránky PPG (www.pottenpannen.cz) v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory „cookies“.

 

Vydavatel / Název cookie

Trvanlivost (platnost)

AdWords

90 dní

DoubleClick Floodlight Counter

persistent

Facebook

persistent

Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)

persistent
6 měsíců
persistent
6 měsíců
persistent
persistent
session

Sklik

30 dní, max 540 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatelé osobních údajů

Nutné k provozování webu

Smartsupp

Online chat

Poskytovatelem služby
Smartsupp, provozované
společností
Smartsupp.com, s.r.o., sídlem Milady Horakove
13, 602 00 Brno, Czech
Republic;

https://www.smartsupp.com/help/privacy/

Luigisbox

Výsledky
vyhledávání a
našeptávač
vyhledávání

Poskytovatelem služby
Luigisbox je společnost
Luigi’s Box, s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava

https://www.luigisbox.com/cs/zasadyochrany-
osobnich-udaju/

Foxentry

Našeptávač adres
v košíku

Poskytovatelem služby
Foxentry, proovozované
společností AVANTRO s.r.o.
IČ: 04997476
DIČ: CZ04997476
Thámova 137/16
18600 Praha 8

https://foxentry.com/cs/ochrana-dat

 

Analytické

Google
Analytics

Sledování
jednotlivých stránek
webu a událostí:
◦ přidání do košíku
◦ dokončená registrace
◦ objednávka
◦ vyhledávání
Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.

Poskytovatelem služby Google
Analytics, provozované
společností Google
Inc., sídlem 1600
Amphitheatre
Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA;

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Hotjar

Sledování průchodu webem, zobrazení dotazníků, anket.
Slouží k vytváření heatmap a
anonymizovaných nahrávek pohybu myši.

Poskytovatelem služby Hotjar,
provozované společností Hotjar
Limited, sídlem Level 2, St Julian's Business
Centre, 3, Elia
Zammit Street, St
Julian's ST;

https://www.hotjar.com/privacy

 

K marketingovým účelům

Seznam
Zboží.cz
Analytics

Sledování dat o odeslané
objednávce (číslo objednávky,
objednané produkty).
Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce z portálu
Zboží.cz.
Provozovatelem služby Seznam
Zboží.cz je obchodní
společnost
Seznam.cz, a.s.,
IČO: 26168685,
DIČ:
CZ26168685,
se sídlem
Radlická
3294/10, Praha 5, PSČ 150 00;
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vop/
Sklik Sledování jednotlivých stránek
webu.
Slouží ke sledování konverzí z reklam na Skliku a behaviorální
cílení.
Provozovatelem služeb Sklik je
obchodní společnost
Seznam.cz, a.s.,
IČO: 26168685,
DIČ:
CZ26168685,
se sídlem
Radlická
3294/10, Praha 5, PSČ 150 00;
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
Facebook - Statistiky Sledování jednotlivých stránek
webu a událostí:
◦ přidání do košíku
◦ dokončená registrace
◦ objednávka
◦ vyhledávání
Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.
Poskytovatelem služby
Facebook, provozované
společností
Facebook,
sídlem Hacker
Way, Menlo
Park, California 94025;
https://cs-cz.facebook.com/business/help/651294705016616
Facebook - Remarketing Sledování jednotlivých stránek
webu.
Slouží k vytváření publik pro cílení
reklam na Facebooku
Poskytovatelem služby
Facebook, provozované
společností
Facebook,
sídlem Hacker
Way, Menlo
Park, California 94025;
https://cs-cz.facebook.com/business/help/651294705016616
Google Adwords Sledování jednotlivých stránek
webu.
Slouží k vytváření publik a sledování konverzí z reklam Adwords.
Poskytovatelem služby Google
Adwords, provozované
společností
Google Inc.,
sídlem 1600
Amphitheatre
Parkway,
Mountain View,
CA 94043, USA;
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en
Google Analytics Sledování jednotlivých stránek
a událostí za účelem vytváření publik pro remarketing
Poskytovatelem služby Google
Analytics, provozované
společností
Google Inc.,
sídlem 1600
Amphitheatre
Parkway,
Mountain View,
CA 94043, USA;
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
Heuréka Sledování dat o odeslané
objednávce (číslo objednávky,
objednané produkty).
Slouží pro účely sledování konverzí a hodnocení z Heuréka
portálau přes nákup na daném e-shopu.
Poskytovatelem služby Heuréka,
provozované společností
Heureka Group
a.s. , sídlem
Karolinská 650/1
186 00 Praha 8 – Karlín;
https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodcesvetem-
internetovych-susenek.pdf
AdForm Sledování dat o navštívených
stránkách a produktech pro účely
remarketingu.
Slouží pro účely sledování konverzí.
Poskytovatelem služby Adform,
provozované společností
Adform s.r.o.,
Rohanské nábřeží 678/23,
Karlín, 186 00, Praha
https://site.adform.com/privacy-center/overview/
Criteo Sledování dat o odeslané
objednávce (číslo objednávky,
objednané produkty).
Slouží pro účely sledování konverzí a hodnocení z Heuréka
portálau přes nákup na daném e-shopu.
Poskytovatelem služby Criteo,
provozované společností
Criteo, sídlem
32 Rue Blanche,
75009 Paris, France
https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/
Dognet Sledování dat o odeslané
objednávce (číslo objednávky,
objednané produkty).
Sledování webu pro účely doměřování efektivnosti inzerce.
Poskytovatelem služby Dognet,
provozované společností
Lead Media
s.r.o., Atrium
Flora, budova C,
Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3
https://www.dognet.cz/wp-content/uploads/2018/06/INFORMÁCIE-KSPRACÚVANIU-
OSOBNÝCH-ÚDAJOV.pdf
Leadhub Poskytovatel pop-up oken. Poskytovatelem služby Leadhub,
provozované společností
Leadhub s.r.o.,
sídlem
Štefánikova 16/29
150 00 Praha 5-Smíchov
https://podpora.leadhub.co

 

5. Vaše práva z hlediska ochrany osobních údajů

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, má:

 • právo na přístup k osobním údajům: právo získat od PPG potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a  pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriím osobních údajů,  příjemci nebo kategoriím příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, doba po kterou budou osobní údaje uloženy a  právo na kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • právo na opravu: právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje a právo na doplnění neúplných osobních údajů,
 • právo na výmaz: právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud již nejsou osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány, nebo odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním, nebo vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • právo na omezení zpracování: právo na to, aby správce omezil zpracování v případě, že popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů, nebo jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody,
 • právo na přenositelnost údajů: právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci,
 • právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce, správce osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

Pro uplatnění vašich práv (žádosti) nás kontaktujte prostřednictvím:

 • e-mail: [email protected]
 • nebo písemně na adresu: Potten & Pannen – Staněk group, a.s., Obchodní 110, 25101 Čestlice

Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím výše uvedených adres, Váš podnět bude předán odpovědnému zaměstnanci PPG, který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákonných požadavků, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

6. Zasílání obchodních sdělení

PPG shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s prodejem jejich výrobků nebo služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti a PPG je oprávněna využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

PPG je povinen poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro zákazníky zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

 

7. Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb PPG se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na https://www.pottenpannen.cz/obchodnipodminky.

 

8. Závěrečná ustanovení

PPG si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.pottenpannen.cz.

Kontaktní údaje PPG ve věcech týkajících se těchto Zásad: +420 725 855 050, [email protected]

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ĎALŠIE SPRACOVANIE ÚDAJOV

 

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov. Ďalšie informácie nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Potten & Pannen - Staněk group, a.s., v sekcii týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Potten & Pannen - Staněk group, a.s., prevádzkovateľ eshopu pottenpannen.sk (ďalej len „PP“) si kladie za cieľ chrániť súkromie svojich zákazníkov. Chceme, aby si naši zákazníci mohli byť úplne istí, že s ich osobnými údajmi nakladáme s riadnou starostlivosťou a v súlade s povinnosťami, ktoré nám vyplývajú z platných právnych predpisov a chránime ich v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) predstavujú pravidlá, ktorými sa riadime, keď získavame a spracovávame osobné údaje zákazníkov, ktorí nakupujú naše produkty alebo využívajú naše služby.

 

1. Aké osobné údaje spracovávame?

Vzhľadom na povahu služieb, ktoré PP poskytuje svojim zákazníkom, získava od nich nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa, prípadne adresa fakturačná
 • názov obchodnej firmy, sídlo, miesto podnikania, IČO, DIČ
 • telefónne číslo a kontaktný e-mail

PP využíva platobné brány tretích strán pre niektoré typy platieb (napr. platba kreditnou kartou online). Ak užívateľ využije platbu kreditnou kartou, sú čísla kreditných kariet alebo iné citlivé údaje pre platbu spracovávané platobnou bránou tretích strán. PP neuchováva čísla kreditných kariet ani iné citlivé platobné údaje, ani k nim nemá prístup.

Určité technické údaje o zákazníkoch a návštevníkoch webových stránok, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, približná lokácia apod., môžu byť automaticky získavané a zhromažďované zo strany PP.

Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované po dobu 5 rokov, pokiaľ zákazník nepožiada o ich zmazanie skôr (viď bod 5. týchto Zásad: Vaše práva z hľadiska ochrany osobných údajov).

 

2. Kde sú osobné údaje zhromažďované?

Osobné údaje zákazníkov a návštevníkov webových stránok sú uchovávané centrálne na serveroch, ktoré sa nachádzajú na území Českej republiky. Dáta teda žiadnym spôsobom neopúšťajú, ani nie sú uložené mimo Európskej únie. Servery, kde sú dáta uchovávané, sa nachádzajú v data centre spoločnosti PragueBest s.r.o. v Prahe.

 

3. Ako sú osobné údaje zabezpečené?

Spoločnosť Potten & Pannen - Staněk group, a.s. (ďalej len „PPG“), so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 25730452, ako správca, Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy, ako subjekt údajov poskytli. PPG, ako správca osobných údajov, je rovnako riadiacim podnikom v skupine podnikov, ktorý má v rámci skupiny podnikov právomoci presadzovať pravidlá týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov. Pridruženými podnikmi, ktoré môžu pôsobiť v roli spracovávateľa vašich osobných údajov, sú spoločnosti majetkovo prepojené so spoločnosťou PPG, konkrétne spoločnosti Potten & Pannen – Staněk twin café, spol. s r.o. IČ: 26478633; Potten & Pannen – Staněk cook design, spol. s r.o. IČ: 25728547; Potten & Pannen – Staněk Airport Outlet, spol. s r.o. IČ: 25121227 a Potten & Pannen – Staněk s.r.o., IČ: 35966165 (ďalej len „skupina podnikov PPG“).

Spoločnosť PPG ako správca a riadiaci podnik skupiny podnikov dbá a vždy dbala na dôsledné dodržiavanie ochrany osobných údajov a Vaše údaje boli vždy použité výhradne v rámci vyššie uvedenej skupiny podnikov. Spoločnosť PPG, ako správca Vašich osobných údajov, nemá a nikdy nemala v úmysle poskytnúť Vaše údaje tretím osobám.

Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru a ďalej spracovatelia, ktorými môžu byť:

 • poskytovateľ software Leadhub, spoločnosť Leadhub s.r.o., IČO: 044 66 683, so sídlom Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5,
 • správca webových stránok Správca, spoločnosť PragueBest s.r.o., IČO: 257 70 438, so sídlom Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8,
 • spoločnosť Vision Praha s.r.o., IČ 258 29 874, so sídlom Strančice - Všechromy 59, 25163, Strančice - Všechromy,
 • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Dúbravská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
 • prevádzkovatelia online platobných služieb,
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských software, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Predávajúci nevyužíva.

PPG sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu, či strate, k neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovávania údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.

Všetky osobné údaje, ktoré zákazník v súvislosti s užívaním tovaru a služieb PP poskytuje, sú spracovávané automaticky zabezpečeným elektronickým systémom. Z hľadiska organizačného zabezpečenia chráni PP údaje pred neoprávneným prístupom tretích osôb, najmä prostredníctvom obmedzeného prístupu k databáze a k osobným údajom, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré sú školené v oblasti ochrany osobných údajov a sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

 

4. Ako používame „cookies“?

„Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači alebo na hard disku počítača návštevníka webových stránok PP (www.pottenpannen.sk). Pokiaľ je webová stránka navštívená znovu, „cookies“ povolí identifikáciu zariadenia návštevníka a prispôsobí stránku jeho preferenciám. PP neukladá v „cookies“ žiadne osobné údaje. Dáta ukladané v „cookies“ sú využité výhradne za účelom fungovanie služieb PP (www.pottenpannen.sk). Zlepšujú vašu online skúsenosť tým, že ukladajú vaše preferencie, keď navštevujete určitú stránku. Tieto dáta sú používané iba agregátne a cookies neobsahujú informácie osobnej identifikácie a nemôžu profilovať náš systém alebo sústreďovať informácie z vášho harddisku.

Viac informácií o cookies je možné nájsť na www.allaboutcookies.org.
Návštevník má právo sa rozhodnúť, či povolí „cookies“ na svojom zariadení, a to prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača.
Návštevník, ktorý nezmenil nastavenie nainštalovaného programového vybavenia vo svojom počítači, súhlasí s ukladaním „cookies“ vo svojom zariadení. Pod textom je uvedených niekoľko odkazov, ktoré Vám môžu pomôcť pri konfigurácii „cookies“ v najčastejšie používaných prehliadačoch:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Opera

Návštevník môže ukladaniu „cookies“ súborov zabrániť tiež tým, že si otvorí webové stránky PP (www.pottenpannen.sk) v anonymnom režime. Anonymný režim podporujú všetky moderné internetové prehliadače a v tomto režime nie sú v prehliadači ukladané súbory „cookies“.

 

Vydavateľ / Názov cookie

Trvanlivosť (platnosť)

AdWords

90 dní

DoubleClick Floodlight Counter

persistent

Facebook

persistent

Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)

6 mesiacov
persistent
6 mesiacov
persistent
persistent
session

Sklik

30 dní, max 540 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovatelia osobných údajov

Nutné na prevádzkovanie webu

Smartsupp

Online chat

Poskytovateľom služby
Smartsupp,
prevádzkované spoločnosťou
Smartsupp.com, s.r.o., sídlem Milady Horakove
13, 602 00 Brno, Czech
Republic;

https://www.smartsupp.com/help/privacy/

Luigisbox

Výsledky vyhľadávania a
našepkávač vyhľadávania

Poskytovateľom služby
Luigisbox je spoločnosť
Luigi’s Box, s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava

https://www.luigisbox.com/cs/zasadyochrany-
osobnich-udaju/

Foxentry

Našepkávač adries v košíku

Poskytovateľom služby
Foxentry, prevádzkované
spoločnosťou AVANTRO
s.r.o.
IČ: 04997476
DIČ: CZ04997476
Thámova 137/16
18600 Praha 8

https://foxentry.com/cs/ochrana-dat

 

Analytické

Google
Analytics

Sledovanie jednotlivých stránok
webu a udalostí:
◦ pridanie do košíka
◦ dokončená registrácia
◦ objednávka
◦ vyhľadávanie
Slúži na vytváranie
štatistík o návštevnosti..

Poskytovateľom služby Google
Analytics, prevádzkovanej
spoločnosťou Google
Inc., sídlom 1600
Amphitheatre
Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA;

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Hotjar

Sledovanie pohybov webom, zobrazenie dotazníkov, ankiet.
Slúži na vytváranie heatmap a
anonymizovaných nahrávok pohybu myšou.

Poskytovateľom služby Hotjar,
prevádzkované spoločnosťou Hotjar Limited, sídlom Level 2, St Julian's Business
Centre, 3, Elia
Zammit Street, St
Julian's ST;

https://www.hotjar.com/privacy

 

Na marketingové účely

Seznam
Zboží.cz
Analytics

Sledovanie dát o odoslanej objednávke (číslo objednávky,
objednané produkty).
Slúži na vytváranie štatistík o dokončenej objednávke z portálu
Zboží.cz.
Prevádzkovateľom služby Seznam Zboží.cz je
obchodná spoločnosť
Seznam.cz, a.s.,
IČO: 26168685,
DIČ:
CZ26168685,
so sídlom
Radlická
3294/10, Praha 5, PSČ 150 00;
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vop/
Sklik Sledovanie jednotlivých stránok
webu.
Slúži na sledovanie konverzií z reklám na Skliku a behaviorálne
cielenie.
Prevádzkovateľom služieb Sklik je obchodná spoločnosť
Seznam.cz, a.s.,
IČO: 26168685,
DIČ:
CZ26168685,
so sídlom
Radlická
3294/10, Praha 5, PSČ 150 00;
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
Facebook - Statistiky Sledovanie jednotlivých stránok
webu a udalosti:
◦ pridanie do košíka
◦ dokončená registrácia
◦ objednávka
◦ vyhľadávanie
Slúži na vytváranie štatistík o návštevnosti.
Poskytovateľom služby Facebook, prevádzkované
spoločnosťou Facebook, sídlom Hacker Way, Menlo
Park, California 94025;
https://cs-cz.facebook.com/business/help/651294705016616
Facebook - Remarketing Sledovanie jednotlivých stránok
webu.
Slúži na vytvorenie publík na cielenie reklám na Facebooku
Poskytovateľom služby Facebook, prevádzkované
spoločnosťou Facebook, sídlom Hacker Way, Menlo
Park, California 94025;
https://cs-cz.facebook.com/business/help/651294705016616
Google Adwords Sledovanie jednotlivých stránok
webu. Slúži na vytváranie
publik a sledovanie konverzií z reklám Adwords.
Poskytovateľom služby Google
Adwords, prevádzkované
spoločnosťou
Google Inc.,
sídlom 1600
Amphitheatre
Parkway,
Mountain View,
CA 94043, USA;
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en
Google Analytics Sledovanie jednotlivých stránok a
udalostí za účelom publík pre remarketing
Poskytovateľom služby Google
Analytics, prevádzkované
spoločnosťou
Google Inc.,
sídlom 1600
Amphitheatre
Parkway,
Mountain View,
CA 94043, USA;
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
Heuréka Sledovanie dát o odoslanej objednávke (číslo objednávky,
objednané produkty).
Slúži na účely sledovania konverzií a hodnotenia z Heuréka
portálu prostredníctvom nákupu na danom eshope.
Poskytovateľom služby Heuréka,
prevádzkované spoločnosťou
Heureka Group
a.s. , sídlom
Karolinská 650/1
186 00 Praha 8 – Karlín;
https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodcesvetem-
internetovych-susenek.pdf
AdForm Sledovanie dát o navštívených
stránkach a produktoch na účely
remarketingu.
Slúži na účely sledovania konverzií.
Poskytovateľom služby Adform,
prevádzkované spoločnosťou
Adform s.r.o.,
Rohanské nábřeží 678/23,
Karlín, 186 00, Praha
https://site.adform.com/privacy-center/overview/
Criteo Sledovanie dát o odoslanej objednávke (číslo objednávky,
objednané produkty).
Slúži na účely sledovania konverzií a hodnotení z Heuréka portálu
prostredníctvom nákupu na danom eshope.
Poskytovateľom služby Criteo,
prevádzkované spoločnosťou
Criteo, sídlom
32 Rue Blanche,
75009 Paris, France
https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/
Dognet Sledovanie dát o odoslanej objednávke (číslo objednávky,
objednané produkty).
Sledovanie webu na účely merania efektívnosti inzercie.
Poskytovateľom služby Dognet,
prevádzkované spoločnosťou
Lead Media
s.r.o., Atrium
Flora, budova C,
Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3
https://www.dognet.cz/wp-content/uploads/2018/06/INFORMÁCIE-KSPRACÚVANIU-
OSOBNÝCH-ÚDAJOV.pdf
Leadhub Poskytovateľ pop-up okien. Poskytovateľom služby Leadhub,
prevádzkované spoločnosťou
Leadhub s.r.o.,
sídlom
Štefánikova 16/29
150 00 Praha 5-Smíchov
https://podpora.leadhub.co

 

5. Vaše práva z hľadiska ochrany osobných údajov

Každý, ktorého osobné údaje spracovávame, má:

 • právo na prístup k osobným údajom: právo získať od PP potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám o účele spracovania, ku kategóriám osobných údajov, príjemcovi alebo kategóriám príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, doba, po ktorú budú osobné údaje uložené a právo na kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • právo na opravu: právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz: právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené a spracovávané, alebo ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním alebo vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo osobné údaje boli spracovávané protiprávne,
 • právo na obmedzenie spracovania: právo na to, aby správca obmedzil spracovanie v prípade, že popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť, alebo spracovanie je protiprávne a vy odmietate výmaz osobných údajov, alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov, kým nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi,
 • právo na prenositeľnosť údajov: právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi,
 • právo vzniesť námietku: právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu správcu, správca osobné údaje nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,

Pre uplatnenie vašich práv (žiadostí) nás kontaktujte prostredníctvom:

 • e-mail: [email protected]
 • alebo písomne na adresu: Potten & Pannen - Staněk group, a.s., Obchodní 110, Čestlice, 251 01, Česká republika

Po predpísanej identifikácii žiadateľa Vás budeme o vybavení Vašej žiadosti v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami informovať v zákonom stanovenej lehote.

V prípade, že si prajete obrátiť sa na nás s podnetom alebo so sťažnosťou, ako sme spracovali Vaše osobné údaje, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom vyššie uvedených adries, Váš podnet bude odovzdaný zodpovednému zamestnancovi PP, ktorý sa ním bude následne zaoberať a bude s Vami spolupracovať pri jeho vyriešení. Pokiaľ sa aj naďalej domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi nebolo zaobchádzané primerane podľa zákonných požiadaviek, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

6. Zasielanie obchodných informácií

PPG zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy užívateľov, získané v súvislosti s predajom jeho výrobkov alebo služieb. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresy elektronického kontaktu, získané v súvislosti s predajom výrobku alebo služby v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti a PP je oprávnený využiť tieto pre potreby šírenia obchodných informácií týkajúcich sa vlastných obdobných výrobkov alebo služieb.

PPG je povinný poskytnúť užívateľovi možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných informácií na ním zadanú e-mailovú adresu, a to v každej obchodnej správe. Odmietnutie ďalšieho zasielania informácií je pre zákazníkov úplne zdarma, s výnimkou nákladov na internetové pripojenie a dátové prenosy.

 

7. Všeobecné obchodné podmienky

Využívanie služieb PP sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré možno nájsť na https://www.pottenpannen.sk/obchodne-podmienky.

 

8. Záverečné ustanovenia

PP si vyhradzuje právo upravovať tieto Zásady i Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálna verzia Všeobecných obchodných podmienok a Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na webových stránkach www.pottenpannen.sk.

Kontaktné údaje PP vo veciach týkajúcich sa týchto Zásad: +420 725 855 050, [email protected]

Vzťahy týmito Zásadami výslovne neupravené sa riadia Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a právnym poriadkom Českej republiky.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2022.