Vyhledávání
Enter at least 3 characters
Vyhledávání
Enter at least 3 characters

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Pravidla a podmínky přístupu na tyto webové stránky.

Tyto webové stránky a veškeré informace, které obsahují, včetně jmen, fotografií, obrázků, log a ochranných známek, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Smeg S. p. A. nebo jedné z jejích dceřiných společností a jsou chráněny zákony o ochranných známkách, patentech a hospodářské soutěži. Použití těchto informací třetími stranami je přísně zakázáno. Obsah těchto webových stránek nelze vykládat tak, že uděluje jakékoliv právo používat informace, produkty nebo loga či designy Smeg. Za porušení tohoto zákazu hrozí trestní stíhání.

Produkty a služby prezentované na těchto webových stránkách mohou být dodány nebo poskytnuty pouze v případě, že jsou doručitelné nebo možné. Zveřejnění těchto informací na této domovské stránce nelze považovat za záruku dodání nebo provedení.

Společnost Smeg S. p. A. a její dceřiné společností nenesou odpovědnost za žádné škody jakéhokoliv druhu (včetně nepřímých nebo nevyčíslitelných škod), které mohou vzniknout používáním těchto webových stránek.

Obsah těchto webových stránek může obsahovat chyby v technických údajích nebo pravopisné chyby. Ty budou společností Smeg S.p.A. co nejrychleji opraveny. Vzhledem k tomu, že pravidelné změny jsou prováděny v periodických intervalech, může docházet ke zpožděním. Změny a úpravy údajů se provádějí po skutečných změnách produktů.

Společnost Smeg S. p. A. může kdykoliv a bez upozornění změnit pravidla a podmínky upravující používání těchto webových stránek.

Společnost Smeg S. p. A. nenese odpovědnost za obsah webových stránek propojených s touto domovskou stránkou odkazem, ani za problémy, které mohou vzniknout nepřímým propojením prostřednictvím odkazů.

Společnost Smeg S. p. A. zveřejňuje všechny své vlastní produkty na těchto webových stránkách. To však neznamená, že všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích nebo že společnost Smeg zamýšlí prodávat všechny své produkty ve všech zemích. Pokud jsou produkty uváděny na trh v jednotlivých zemích, neznamená to, že jsou v jednotlivých zemích okamžitě dostupné. Zákazníci mohou v případě potřeby kontaktovat společnost Smeg S. p. A. a požádat ji o podrobné informace.

Současné předpisy a podmínky pro používání těchto webových stránek jsou právně upraveny italským právem. Jakýkoliv případný právní spor s italským právem bude podléhat jurisdikci Reggio Emilia, Itálie.

Každý uživatel, který plně neakceptuje pravidla a podmínky upravující používání těchto webových stránek, je požádán, aby tyto webové stránky okamžitě opustil.

Pokud potřebujete další informace, napište nám na [email protected]