תנורים משולבים פירוליטיים

באמצעות פונקציית הניקוי הפירוליטי האוטומטי, נשרף ומתאדה כל הלכלוך אשר דבק בדפנות התנור ובחללו הפנימי, מבלי צורך לנקות באמצעות חומרים כימיים.

Compare products