Business name: Smeg S.p.A.  
Address: Via Leonardo da Vinci 4, Guastalla(RE)
Postal code : 42016
Phone: +39 0522 8211
Fax: +39 0522 821482
Email: [email protected]
Website: www.smeg.com

 

SMEG Grubu, kurumsal misyonuna uygun olarak yasal amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini etik bir şekilde, ahlaki bütünlük ve adaletle yürütür. SMEG ile ilişkisi olan tüm taraflar, SMEG'in ve SMEG ile iş yapan tüm kişi ve kuruluşların etik ilkelerini belirleyen resmi bir belge olan SMEG Grubu'nun Etik Kurallarına uymak zorundadır.

 

Buradan Smeg grubunun etik kurallarını indirebilirsiniz >