Sustainability

СПОЖИВАННЯ ТА ВИКИДИ

Обмеження споживання з метою постійного вдосконалення. Зменшення споживання енергії та контроль викидів на етапах виробництва є ключовими елементами для компанії, яка прагне зменшити вплив на навколишнє середовище.

У 2022 році 72% закупленої електроенергії на рівні Групи було сертифіковано як отримане з відновлюваних джерел.

Станом на 2021 рік Група уклала партнерські відносини з EnelX для розширення фотоелектричних установок на основних виробничих майданчиках.