Režim odsávání par

Odsavače par značky Smeg mohou pracovat v režimu odtahu nebo recirkulace. Nejlepšího výkonu odsávání se dosáhne v režimu odtahu, což by měla být preferovaná volba všude, kde je to možné.