SmegConnect sovelluksen tietosuojakäytäntö

Hyvä käyttäjä,

kiitos että valitsit Smeg S.p.A:n verkkoon kytkettävän kodinkoneen (jäljempänä myös \"kodinkone\"). Kun olet ottanut SmegConnect -sovelluksen (jäljempänä \"Sovellus\") käyttöön ja kytkeytynyt kotisi Wi-Fi-verkkoon, kodinkoneesi pystyy lähettämään tietoja Smeg S.p.A:lle (\"Smeg\" tai \"me\" taivutusmuotoineen) ja voimme tarjota sinulle kohdennettuja palveluita sekä lähettää sinulle ilmoituksia ja muita viestejä.

 

1. TIETOJA MEISTÄ

1.1 Rekisterinpitäjä

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Smeg S.p.A., jonka rekisteröity osoite on Via Leonardo da Vinci, 4 – 42016 Guastalla (RE), Italia, ALV-numero 01555030350. Smegiin voi ottaa yhteyttä postitse edellä kerrottuun osoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

1.2 Tietosuojavastaava

Smegin tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai lähettämällä postia Smegin toimistoon edellä kerrottuun osoitteeseen.

 

2. SOVELLUKSEN KAUTTA KÄSITELTÄVÄT TIEDOT

Kun käyttäjä käyttää sovellusta, rekisteröi kodinkoneensa ja kytkee sen Sovellukseen, käyttää tarjottuja palveluita tai pyytää apua tai tukea, Smeg käsittelee käyttäjään, hänen kodinkoneeseensa ja kodinkoneen käyttöön liittyviä henkilötietoja.

2.1 Suoraan annettavat tiedot

Kun käyttäjä rekisteröityy, keräämme häneltä suoraan seuraavat henkilötiedot:

 • henkilö ja yhteystiedot (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, maa, kaupunki, osoite, salasana)
 • muut mahdollisesti annetut henkilötiedot (puhelin- ja matkapuhelinnumero), perheenjäsenten määrä, syntymäaika ja sukupuoli
 • tiedot hankitusta verkkoon kytkettävästä kodinkoneesta (tyyppi, malli, tunnistenumero ja sarjanumero)
 • tiedot verkon nimestä ja salasanasta.

2.2 Tiedot, jotka Smeg saa Sovelluksen käytön seurauksena

Kun käyttäjä rekisteröityy, saamme tietoja älypuhelimesta ja/tai tabletista, johon Sovellus on asennettu, tiedot Sovelluksen käytöstä (esimerkiksi virheistä ja Sovelluksen kaatumisesta) sekä laitteen IP-osoitteen. Kun käyttäjä käyttää Sovellusta, Smeg kerää tietoja käytettävästä laitteesta ja tavasta, jolla Sovellukseen muodostetaan yhteys. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteet, sen laitteen malli, jolla Sovellusta käytetään, laitteeseen asennettu käyttäjätunnus sekä URI (Uniform Resource Identifier) -tunnus. Sovelluksen toiminta saattaa edellyttää myös laitteessa olevien tietojen käsittelemistä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi laitteen tunnus, verkkoon kytkettävän kodinkoneen sijainti ja tiedot käyttäjän Wi-Fi-yhteydestä.

2.3 Tiedot, jotka saadaan, kun kodinkone kytketään verkkoon ja verkkoon kytkettyä kodinkonetta käytetään

Kun käyttäjä kytkee kodinkoneensa kotinsa Wi-Fi-verkkoon, Smeg saa tietoja verkkoon kytketyn kodinkoneen toiminnasta ja tilasta (esimerkiksi onko siihen kytketty virta vai ei) sekä sen virhekoodeista (esimerkiksi \"lämpötilavirhe\"). Nämä tiedot lähetetään säännöllisesti Smegille.
Smeg kerää ja käyttää koostemuotoisia tietoja verkkoon kytkettävän kodinkoneen käytöstä (esimerkiksi oven avaamistiheydestä, kodinkoneen käytöstä, käytetyistä ohjelmista, lämpötila-asetuksista jne.).
Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa Sovelluksen tai poistaa profiilinsa käytöstä, mutta vaikka Sovellusta ei käytettäisi, se poistettaisiin tai profiili poistettaisiin käytöstä, kodinkone jatkaa käyttöä ja palveluita koskevien tietojen lähettämistä Smegin palvelimeen, jos kodinkone on kytketty Wi-Fi-reitittimeen. Jos käyttäjä ei halua Smegin keräävän tietoja, joita kodinkone lähettää säännöllisesti Smegin palvelimeen, hänen on kytkettävä kodinkone pois kodin Wi-Fi-verkosta. Huomaa, että tämä irrottaminen estää verkkoon kytkettävään kodinkoneeseen liittyvien palveluiden käyttämisen, vaikka käyttäjän profiili olisi edelleen aktiivinen.
Smeg kerää ja käyttää henkilötietoja, jotka liittyvät ns. sapattitilan käyttöön. Smegin kodinkoneissa käytettävissä olevaa sapattitilaa voivat käyttää kaikki verkkoon kytkettävän kodinkoneen omistajat, mutta erityisen hyödyllinen se on uskonnollisia vaatimuksia, erityisesti sapattisäännöksiä tai juutalaisia juhlapyhiä, noudattaville käyttäjille. Sapattitilan avulla käyttäjä voi ohjelmoida kodinkoneen käytölle eston tiettyinä päivinä tai viivästyttää sen käynnistymistä. Kun tätä toimintoa käytetään, käsittelemme tietoja, jotka voivat antaa viitteitä käyttäjän uskonnollisesta vakaumuksesta tai etnisestä alkuperästä.

3. MIKSI KÄSITTELEMME KÄYTTÄJÄN TIETOJA

3.1 Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tässä kohdassa kerrotaan, mihin tarkoituksiin ja minkä oikeusperustan perusteella käsittelemme henkilötietoja.

 1. Käsittely on tarpeen meidän ja käyttäjän välisen sopimuksen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten. Esimerkkejä tällaisesta ovat Sovelluksen käytön salliminen, verkkoon kytkettävän kodinkoneen rekisteröiminen ja sen kanssa käytettävien palveluiden tarjoaminen, tuen ja ylläpidon tarpeet (mukaan lukien käyttäjän profiilia ja asiakaspalvelua koskevien tarvittavien ilmoitusten ja muiden viestien lähettäminen), käyttäjän profiilin ylläpito ja käyttäjän tilaamien palveluiden toimittaminen.
 2. Käyttäjän suostumuksella lähetämme käyttäjälle myynti- ja markkinointimateriaalia (puheluina tai automaattisesti esimerkiksi sähköpostitse, tekstiviesteinä, push-ilmoituksina tai Sovelluksen sisäisinä ilmoituksina), joka koskee Smegin tuotteita, Smeg-konserniyhtiöiden tuotteita ja/tai kaupallisten yhteistyökumppaniemme tuotteita (esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamia laajennettuja takuita) sekä Smegin järjestämiä kampanjoita ja tapahtumia. Lisäksi lähetämme kutsuja osallistua markkinatutkimuksiin ja kyselyihin, joiden tarkoituksena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä tuotteisiimme ja tarjoamiimme tukipalveluihin. Kun pyydämme asiakkaan suostumusta, asiakkaalla on täysi oikeus kieltäytyä.
 3. Oikeutetut etumme edellyttävät käsittelyä (eivätkä käyttäjän tietosuojaan liittyvät oikeudet ohita etuamme) seuraavissa tapauksissa:
  1. Suoritamme analyysejä, joiden tavoitteena on saada parempi kuva tavoista, joilla kodinkoneitamme käytetään, jotta voimme parantaa niiden toimintaa tai korjata niissä ilmenneitä virheitä sekä tarjota asiakkaillemme ja muille käyttäjille entistä turvallisempia, markkinoiden vaatimusten mukaisia palveluita.
  2. Varmistamme Sovelluksen ja kodinkoneen käyttäjän henkilöllisyyden ja pyrimme siten suojaamaan käyttäjää valtuuttamattomien ulkopuolisten tahojen luvattomalta käytöltä.
 4. Asiakkaan suostumuksen perusteella annamme käyttäjälle mahdollisuuden ohjelmoida kodinkoneen sapattitoiminto niin, ettei kodinkonetta voida käyttää joinain päivinä tai sen käynnistyminen viivästyy.

3.2 Tietojen antaminen

Joihinkin käsittelytoimintoihin ja käsittelyn tarkoituksiin tarvitsemme tiettyjä tietoja käyttäjältä (tällaiset tiedot on merkitty tähdellä). Muista tiedoista käyttäjä voi vapaasti valita, mitä tietoja hän antaa
Joidenkin kohdassa 3.1 A mainittujen tietojen antaminen on pakollista (tällaiset tiedot on merkitty rekisteröitymislomakkeeseen tähdellä). Jos käyttäjä ei anna näitä tietoja, käyttäjäprofiilia ei voida luoda, verkkoon kytkettävää kodinkonetta ei voida rekisteröidä eikä käyttäjä voi käyttää kaikkia Sovelluksen tai verkkoon kytketyn kodinkoneen toimintoja tai vastaanottaa tukipalveluja.
Muiden pyydettyjen tietojen antaminen on vapaaehtoista. Ilmoitamme tietojen pyytämisen yhteydessä, mitkä ovat seuraukset, jos pyydettyjä tietoja ei anneta.

4. KUINKA PITKÄÄN KÄSITTELEMME KÄYTTÄJÄN TIETOJA

Käsittelemme ja säilytämme käyttäjän tietoja niin pitkään kuin kohdassa 3 mainittujen toimien toteuttaminen sitä edellyttää.
Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty ja joihin niitä käsitellään. Tietoja ei missään tapauksessa säilytetä pitempään kuin viiden vuoden ajan kodinkoneen viimeisestä yhteydenotosta, jolleivät lakisääteiset määräykset vaadi muuta säilytysaikaa.
Poistamme kohdassa 3.1 B) mainittuihin tarkoituksiin keräämämme tiedot markkinointitietokannastamme heti, jos käyttäjä ilmoittaa vastustavansa niiden käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin (säilytämme kuitenkin tiedon käyttäjän ilmoittamasta vastustuksesta, jotta emme enää jatkossa vahingossa lähetä hänelle suoramarkkinointia).
Jos käyttäjä poistaa verkkoon kytkettävään kodinkoneeseen yhdistetyn profiilinsa käytöstä, henkilökohtaisessa profiilissa olevat tiedot poistetaan järjestelmistämme viipymättä.

5. KEIDEN KANSSA JAAMME HENKILÖTIETOJA

Smeg käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita Sovelluksen ja siihen liitettyjen palveluiden toiminnan tukemiseen. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät käyttäjien henkilötietoja. Nämä tahot saavat käyttää tietoja vain Smegin kanssa tehdyn sopimuksen tarkasti rajoittamalla tavalla ja vain Sovelluksen käyttämisen ja Smegin tarjoamien palveluiden toimittamisen kannalta välttämättömiin tarkoituksiin.
Smeg säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti vain Italiassa tai muualla Euroopan unionin alueella. Jos henkilötietoja siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle, Smeg solmii sitä varten erityiset Euroopan komission hyväksymät mallilausekkeet, jotka velvoittavat palvelutoimittajaa suojaamaan tiedot. Kopiot henkilötietojasi suojaavista asiakirjoista ovat saatavissa sähköpostitse osoitteesta [email protected].

5.1 Viestinnän laajuus

Käyttäjän tiedot luovutetaan Smegin valtuuttamalle henkilöstölle ja meille palveluita tuottaville kolmansille osapuolille, kuten verkkoon kytkettävien kodinkoneiden huoltoa, käyttöä ja jälkimarkkinatukea koskevia avustus- ja tukipalveluita tarjoaville yrityksille sekä yrityksille, jotka toteuttavat rekisteröityjen tuotteiden teknisiä tukipalveluita ja voivat saada pääsyn ilmoitettuja poikkeamia tai toimintahäiriöitä koskeviin tietoihin.
Lisäksi Smeg käyttää tietojen säilyttämistä varten isännöintipalveluita tarjoavia palvelutoimittajia sekä Sovelluksen teknistä tukea ja kehityspalveluita tarjoavia yrityksiä. Näillä yrityksillä voi olla pääsy henkilötietoihin tukipalveluiden tarjoamisen yhteydessä sekä toimintahäiriö- tai tiedonsiirtotilanteissa. Smeg hankkii palveluita pääasiassa Reply S.p.A:lta ja isännöintipalveluita Amazon Web Servicesiltä.
Jos käsittelemme käyttäjän henkilötietoja markkinointitarkoituksiin, alihankkijat, mukaan lukien markkinointitoimistot, käsittelevät näitä tietoja myyntitietojen hallintaa ja siirtämistä (sähköpostitse tai puhelimitse), markkinatutkimusta tai muita myynninedistämistoimenpiteitä, kuten kilpailuja tai tapahtumia, varten.
Smeg antaa pyydettäessä lisätietoja käyttäjien tietoja käsittelevistä kolmansista osapuolista osoitteesta [email protected].
Lisäksi käyttäjien tietoja välitetään riippumattomille ammatinharjoittajille, kuten ulkoisille tarkastajille ja konsulteille, konsulttiyrityksille, toimivaltaisille viranomaisille (lain vaatimusten täyttämiseksi), muille Euroopan unionissa sijaitseville Smeg-konsernin yhtiöille tai valtuutetuille asiakastukikeskuksille verkkoon kytkettävään kodinkoneeseen liittyvien tuki- tai huoltopalveluiden tarjoamista tai niiden takuuhuoltoja varten.
Jos Smeg on osallisena yritysjärjestelyissä tai -toiminnoissa, mukaan lukien tilanteet, joissa Smeg myydään tai fuusioidaan toiseen yritykseen, käyttäjän henkilötietoja voidaan välittää tällaisiin yritysjärjestelyihin osallistuville tahoille (esimerkiksi vastapuolillemme) sekä Smegiä tai sen vastapuolta kyseisissä järjestelyissä tai toiminnoissa tukeville neuvonantajille.

6. KÄYTTÄJIEN OIKEUDET JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN

Käyttäjällä on tiettyjä henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia, mukaan lukien oikeus vastustaa niiden käsittelyä tietyissä tilanteissa. Käyttäjä voi käyttää näitä oikeuksiaan ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 1.1 mainittujen yhteystietojen kautta. Smeg pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan käyttäjän oikeuden käyttää oikeuksiaan.

6.1 Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada vahvistus siitä, käsittelemmekö häntä koskevia tietoja, saada tietoonsa näiden tietojen sisältö ja saada niistä jäljennös (oikeus saada pääsy tietoihin)
 • päivittää, muuttaa ja/tai oikaista henkilötietojaan (oikeus tietojen oikaisemiseen)
 • pyytää tietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemissä olosuhteissa, joihin kuuluu tietojen lainvastainen käsitteleminen tai tietojen säilyttäminen, vaikkei se ole tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty tai muuten käsitelty (oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen)
 • peruuttaa antamansa suostumus, huomioiden kuitenkin, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (oikeus peruuttaa suostumus)
 • tietyissä olosuhteissa saada toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja pyytää kyseisten tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen)
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä olosuhteissa (erityisesti jos meidän ei tarvitse käsitellä tietoja noudattaaksemme sopimukseen perustuvaa tai muuta lakisääteistä vaatimusta tai jos käytämme tietoja suoramarkkinointiin) (vastustamisoikeus)
 • olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn.

Rekisteröity voi milloin tahansa käyttää näitä oikeuksiaan ottamalla yhteyttä meihin kohdassa 1.1 mainittujen yhteystietojen kautta.
Jos rekisteröity uskoo, että hänen tietojaan ei ole käsitelty tietosuojalain mukaisesti tai jos hänen käsittelyämme koskevaa valitustaan ei ole ratkaistu, hän voi tehdä valituksen sen jäsenmaan valvontaviranomaiselle, jossa hän asuu tai työskentelee tai jossa väitetty rikkomus tapahtui.

 

7. MUITA HYÖDYLLISIÄ TIETOJA

Sovelluksessa voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Emme pysty valvomaan, miten tällaiset verkkosivustot käsittelevät henkilötietojasi. Siksi on syytä tutustua kunkin verkkosivuston omaan tietosuojakäytäntöön.

 

8. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Tätä tietosuojakäytäntöä päivitetään ajoittain. Käy säännöllisesti tässä osiossa tarkistamassa mahdolliset muutokset. Joissakin tilanteissa voimme ilmoittaa muutoksista Smegin parhaaksi katsomalla tavalla joko Sovelluksen kautta tai sähköpostitse.

Versio: maaliskuu 2019

", "AgreementTitle": "\"SMEGCONNECT\"- SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS", "Agreement": "

1. TARKOITUS

1.1 Smeg S.p.A., jonka kotipaikka on Guastalla (Reggio Emilia, Italia), ja alvnumero 01555030350, joka on rekisteröity Reggio Emilia kaupparekisteriin, jonka osakepääoma on € 20.000.000,00, puhelinnumero 0039 0522 8211, sähköpostiosoite [email protected], ja jonka eettiset säännöt ovat osoitteessa http://www.smeg.com/smeg_com/docs/CodeofEthics_Smeg_ENG.pdf, myöntää Käyttäjälle, joka hyväksyy tilapäisen, ei yksinomaisen, ilmaisen, ei-siirtokelpoisen sekä ei-alilisensioitavan käyttöoikeuden \"SmegConnect\" –ohjelmistoon (jäljempänä myös \"Sovellus\"), seuraavien ehtojen mukaisesti. Sovellus antaa Käyttäjälle mahdollisuuden hallita, etäkäyttää sekä merkitä ongelmia tietyissä Smeg S.p.A. laitteissa, jotka tukevat mainittua teknologiaa (jäljempänä myös \"Soveltuvat Laitteet\"). Soveltuvia Laitteita koskeva informaatio löytyy osoitteesta www.smeg.com. Olkaa hyvä ja huomioikaa, että Sovelluksen erityispiirteet on kuvattu ja/tai osoitettu Sovelluksessa itsessään.

1.2 Kun tässä sopimuksessa viitataan Sovelluksen käyttöön, tarkoitetaan \"SmegConnect\" –palveluiden käyttöä, Sovelluksen lataamista ja asennusta Käyttäjän mobiililaitteisiin, kuten älypuhelimiin ja tablettitietokoneisiin (jäljempänä myös \"Mobiililaite\" tai \"Mobiililaitteet\"), sekä Sovelluksen, siihen liittyvien palveluiden ja niiden sisällön käyttämistä Käyttäjän tekemien valintojen mukaisesti.

1.3 Sovelluksen käyttöoikeutta sääntelevät tämän sopimuksen sekä rekisteröintikaavakkeeseen liitetyn tietosuojaselosteen ehdot (kuten määritelty alla kohdassa 1.5).

1.4 Sovelluksen käyttöoikeussopimus katsotaan valmiiksi ja sopimuksen ehdot Käyttäjän täysin ja kokonaisuudessaan hyväksymiksi, kun Käyttäjä on valinnut \"Hyväksy\" –kentän ja täyttänyt rekisteröintikaavakkeen.\"Hyväksy\" –kentän valitsematta jättäminen tai rekisteröintikaavakkeen täyttämättä jättäminen estää Sovelluksen käytön aloittamisen.

1.5 Sovelluksen asennus ja tosiasiallinen käyttö riippuu Käyttäjän rekisteröitymisestä, joka tehdään avattaessa Sovellus. Rekisteröitymisestä seuraa käyttäjätunnusten (sähköpostiosoite ja salasana) jakaminen Sovellukselle. Käyttäjä hyväksyy, että rekisteröityminen on tarkoitettu ainoastaan Laitteen käyttömaan lainsäädännön mukaisesti täysi-ikäisille henkilöille.
Rekisteröitymättömällä käyttäjällä on pääsy ainoastaan Sovelluksen esittelyversioon.

1.6 Kaikki käyttöoikeuden siirrot tai alilisensointi Käyttäjän toimesta on kielletty. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnusten säilyttämisestä salassa erityisellä huolellisuudella ja varovaisuudella, ja pysyy ainoana niiden hallinnasta ja käytöstä vastuussa olevana henkilönä.

1.7 Käyttäjä hyväksyy, että sovelluksen käyttö edellyttää mobiililaitetta, joka täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset, ellei niitä ole päivitetty. Edellä mainitut vähimmäisvaatimukset on lueteltu verkkosivulla https://www.smeg.com/smegconnect otsikon Connectivity Requirements.
Käyttäjää vaaditaan jatkuvasti ja koko käyttöoikeussopimuksen voimassaoloajan varmistamaan sen Mobiililaitteiden moitteeton ja tavanomainen toiminta, päivitys ja ylläpito. Smeg S.p.A. tai sen toimittajat eivät ole vastuussa sanottujen laitteiden tai verkkoyhteyden aiheuttamista toimintahäiriöistä tai mistään mahdollisista tietomurroista.

1.8 Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että Sovelluksen käyttäminen edellyttää käytettävissä olevia Smeg-merkkisiä Soveltuvia Laitteita.
Smeg S.p.A. kieltäytyy kaikesta vastuusta liittyen ilman tällaista käyttömahdollisuutta olevien Käyttäjien mahdollisuuteen käyttää \"SmegConnect\" –Sovellusta.

1.9 Käyttäjän henkilötiedot, laitetta koskevat tiedot, yleinen hallinta ja valinnat, joita Käyttäjä tekee Sovelluksessa, välitetään verkkoyhteydellä ja siirretään palvelimelle, joka huolehtii toiminnasta.
Siten Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy ja ymmärtää, että Sovelluksen käyttäminen edellyttää Käyttäjän pääsyä langattomaan verkkoon internet-reitittimellä, jonka välityksellä laite ja Mobiililaite voivat muodostaa yhteyden.
Sovelluksen käyttö edellyttää paitsi langattoman verkon kattavuutta myös Mobiililaitteen itsenäistä pääsyä verkkoyhteyteen. Käyttäjä kantaa verkkoyhteyden kustannukset, jotka riippuvat yksinomaan palveluntarjoajan kanssa solmitusta verkkoyhteyssopimuksesta. Laite toimii ilman verkkoyhteyttä \"yhteyttä vailla olevana\" laitteena, mutta sitä ei voida hallita Sovelluksen kautta, kun langaton internetyhteys tai verkkoyhteys on kytketty pois päältä tai on poissa toiminnasta. Siten on Käyttäjän vastuulla huolehtia ja varmentaa, että yhteys toimii.

1.10 Turvallisuussyistä ja voimassaolevan lainsäädännön noudattamiseksi tietyt Sovelluksen toiminnot eivät ole saatavilla tai ovat vain rajoitetusti saatavilla joihinkin Smeg laitteisiin, verrattuna siihen, mitä laitteen manuaalisella käsittelyllä voidaan tehdä. Saadaksenne tietoa koskien Soveltuvien Laitteiden toiminnallisia rajoituksia, olkaa hyvä ja tarkistakaa laitteen mukana tulleet käyttöohjeet. Jotta nämä toiminnot toimivat mainituissa laitteissa, on manuaalinen aktivointi suoritettava laitteessa itsessään.

 

2. IMMATERIAALIOIKEUDET

2.1 \"SmegConnect\" -sovellus, samoin kuin tavaramerkit \"Smeg\", ”SmegConnect” ja \"SmegConnect PRO\" (jäljempänä \"Tavaramerkit\"), on suojattu immateriaalioikeuksilla.
Käyttöoikeus ei sisällä minkään Sovellusta ja/tai tavaramerkkejä koskevan omistusoikeuden siirtoa Käyttäjälle, eikä minkään oikeuden omistus lukuun ottamatta Sovelluksen toimintojen käyttöoikeutta siirry käyttöoikeuden voimassaolon aikana.
Käyttäjän ja Smeg S.p.A:n välillä Smeg S.p.A. on omaisuusoikeuksien, mukaan lukien Sovellusta koskevien immateriaalioikeuksien, samoin kuin moraalisten ja taloudellisten oikeuksien, mukaan lukien kopiointioikeus, käännös, sopeutus, muokkaus, muuntelu ja jakelu missä muodossa hyvänsä ja ilman mitään rajoituksia, mukaan lukien kopioiden ja muunneltujen tai päivitettyjen versioiden myynti tai vuokraus, omistaja Sovelluksen kaikkien kohdekoodien ja lähdekoodien omistusoikeus pidätetään Smeg S.p.A.:lla ja/tai sillä, joka on kehittänyt Sovelluksen Smeg S.p.A.:n puolesta, kuten myös kaikki perusteet, osat, sovellukset, versiot, kehitykset, päivitykset ja Sovellukseen yhteydessä oleva tai siitä peräisin oleva ohjelmisto, johon Käyttäjälle on saatettu myöntää käyttöoikeus.

2.2 Tällä käyttöoikeudella Smeg S.p.A. ei myönnä mitään oikeutta tai Sovelluksen lopullista omistusoikeutta Käyttäjälle.
Käyttäjä ei saa millään tavalla hävittää, alilisensioida mitenkään, hyväksyä kehitystä, luovuttaa tai millään muulla tavalla tuoda Sovellusta kolmansien osapuolten saataville, joko maksua vastaan tai ilmaiseksi.
Käyttäjä ei saa kopioida, kääntää, sopeuttaa, muokata tai muunnella Sovellusta tai mitään sen osaa paitsi siltä osin kuin soveltuva oikeus mahdollisesti sallii, eikä se saa purkaa tai mahdollistaa sen purkua tai osoittaa kolmansia osapuolia toteuttamaan mainitut toiminnot.

2.3 Välittömästi kun Mobiililaite, jolle Sovellus on asennettu, siirretään kolmansille osapuolille mistä syystä tahansa, myös väliaikaisesti, Käyttäjän tulee poistaa Sovellus. Mistä on sovittu kohdassa 1.6 koskien Käyttäjän vastuuta käyttäjätunnusten hallinnasta ja käytöstä suhteessa kolmansiin osapuoliin soveltuu joka tapauksessa, mukaan lukien heihin, jotka saattavat käyttää Sovellusta siksi, että heillä on pääsy Käyttäjän Mobiililaitteeseen.

2.4 Kaikki Sovelluksen sisältämät tekniikat, algoritmit ja menettelyt ovat Smeg S.p.A.:n ja/tai sen puolesta Sovelluksen kehittäneen omistamaa luottamuksellista tietoa.

2.5 Kaikki sovellukseen ja Smeg S.p.A.:han liittyvät rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, mukaan luettuna mutta ei ainoastaan Tavaramerkit, säilyvät jälkimmäisen ja/tai laillisen oikeudenhaltijan yksinomaisessa omistuksessa ilman tämän käyttöoikeuden johtamista siihen, että Käyttäjä saisi mitään vastaavia oikeuksia.

2.6 Smeg S.p.A., voi irtisanoa tämän käyttöoikeuden välittömällä vaikutuksella ilman tarvetta muodolliseen ilmoitukseen ja sen vaikuttamatta vahingonkorvausoikeuteen, mikäli sen tietoon tulee Sovelluksen tai tavaramerkin sopimaton käyttö ja/tai yleisesti tämän kohdan kieltojen rikkomuksia.

 

3. PALVELUN SAATAVUUS, PÄIVITYKSET JA MUUTOKSET

3.1 Sovelluksen päivitys sisältyy tähän käyttöoikeuteen sen koko voimassaoloajan.

3.2 Uuden päivityksen saatavuudesta tiedotetaan Käyttäjää automaattisesti.

3.3 Sen estämättä, mitä kohdassa 3.5 määrätään, soveltuvissa tapauksissa katsotaan, että Smeg S.p.A.:lla ei ole velvollisuutta päivittää ja kehittää sovellusta edelleen.

3.4 Sen estämättä, mitä kohdassa 3.3 ja kohdassa 3.5 määrätään, Smeg S.p.A. voi toimittaa käyttäjälle sovellukseen liittyviä päivityksiä ja tarkistettuja versioita.
Joka tapauksessa Smeg S.p.A. suosittelee, että kaikki päivitykset ja muutokset ladataan ja asennetaan, milloin hyvänsä niitä on saatavilla, jotta voidaan varmistaa Sovelluksen paras mahdollinen toiminta. Käyttäjälle ilmoitetaan täten, että tietyt päivitykset voivat olla pakollisia ja esiintyä Sovelluksen toimintojen käytön edellytyksenä. Smeg S.p.A. kiistää minkä tahansa ja kaiken vastuun Sovelluksen virheistä tai datan virheellisestä siirrosta tai vastaanotosta jos Käyttäjä ei ole päivittänyt Sovellusta, paitsi jos on kyseessä Smeg S.p.A.:n törkeä huolimattomuus tai tahallinen laiminlyönti tai mikä tahansa muu vastuu, jota ei sovellettavan lain mukaan voida rajoittaa.

3.5 Sovellettavan lainsäädännön niin vaatiessa Smeg S.p.A. sitoutuu:

 1. ilmoittamaan käyttäjälle päivityksistä, mukaan lukien tietoturvapäivitykset, jotka ovat välttämättömiä sovelluksen vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi;
 2. toimittamaan käyttäjälle nämä päivitykset;
 3. toimittamaan käyttäjälle niihin liittyvät asennusohjeet.

Smeg S.p.A. ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat yksinomaan kyseisen päivityksen puuttumisesta, edellyttäen, että:

 1. Smeg S.p.A. on ilmoittanut kuluttajalle päivityksen saatavuudesta ja päivityksen asentamatta jättämisen seurauksista; ja
 2. päivityksen asentamisen laiminlyönti tai käyttäjän tekemä virheellinen asennus ei ole johtunut käyttäjälle toimitettujen asennusohjeiden puutteellisuudesta.

Jos kuluttaja ei asenna 3 kohdan mukaisesti toimitettuja päivityksiä kohtuullisen ajan kuluessa, myyjä ei ole vastuussa yksinomaan kyseisen päivityksen puuttumisesta aiheutuvasta virheestä edellyttäen, että

 1. myyjä on ilmoittanut kuluttajalle päivityksen saatavuudesta ja siitä, mitä seurauksia sillä on, jos kuluttaja ei asenna päivitystä; ja
 2. se, että kuluttaja ei ole asentanut päivitystä tai on asentanut sen virheellisesti, ei johdu kuluttajalle annetuista puutteellisista asennusohjeista.

3.6 Kaikki tämän käyttöoikeussopimuksen lausekkeet soveltuvat päivitettyyn tai muutettuun Sovellukseen.

3.7 Ei voida sulkea pois sellaista mahdollisuutta, että parantaakseen palvelua Smeg S.p.A. väliaikaisesti keskeyttää palvelun saatavuuden voidakseen toteuttaa Laitteen ja Sovelluksen yhteysjärjestelmän oikean toiminnan takaamista tavoittelevia teknisiä toimenpiteitä. Tässä tapauksessa käyttäessään Sovellusta Käyttäjä saa asianmukaisen varoituksen siitä, että palvelu on väliaikaisesti poissa käytöstä näiden teknisten toimenpiteiden johdosta. Käyttäjä vapauttaa Smeg S.p.A.:n kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tästä väliaikaisesta keskeytyksestä paitsi jos on kyseessä Smeg S.p.A.:n törkeä huolimattomuus tai tahallinen laiminlyönti tai mikä tahansa muu vastuu, jota ei sovellettavan lain mukaan voida rajoittaa.

3.8 Smeg S.p.A. voi myös muuttaa Sovelluksen käyttöoikeuden ehtoja, jos se on tarpeen ja suositeltavaa koskien olosuhteita, joita Sovelluksen käyttö voi korostaa. Mikäli ehtoihin tehdään muutoksia, jotka eivät ole puhtaita muodollisten virheiden korjauksia, Smeg S.p.A. tiedottaa Käyttäjää nimenomaisesti saadakseen uuden hyväksynnän ja tarkentaen päivän, jona mainitut muutokset astuvat voimaan. Käyttäjä saa vapaasti hyväksyä tai hylätä uudet ehdot, tiedostaen näistä jälkimmäistä koskien, että Smeg S.p.A. voi perua käyttöoikeuden ja siten irtisanoa sen silloin, kun uudet ehdot astuvat voimaan.

4. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

4.1 Käyttäjä on velvollinen käyttämään Sovellusta tämän sopimuksen mukaisesti.

4.2 Sovelluksen käyttö edellyttää Käyttäjän luovuttamaan joitakin tietojaan rekisteröitymisen yhteydessä, samoin kuin Smeg S.p.A.:n ja/tai sen toimittajien pääsyä tietoihin, joita voi syntyä Sovelluksen tai sitä käyttämällä hoidetun Soveltuvan Laitteen käytöstä.
Koskien tietojen käsittelyä ja säilytystä koskevia ehtoja, samoin kuin Käyttäjän oikeuksia suhteessa omiin tietoihinsa, viitataan nimenomaisesti tietosuojaselosteeseen, joka on tulkittava tämän sopimuksen osaksi, ja joka on toimitettu Käyttäjälle rekisteröitymisen yhteydessä.

4.3 Jotkin sovelluksen toiminnot, jotka on esitetty suoraan tai soveltuville verkkosivuille tapahtuvan ohjauksen välityksellä, antavat Käyttäjälle mahdollisuuden hyödyntää ylimääräisiä kolmansien osapuolten palveluita (katso kohta 5.5 alla), jotka on nimenomaisesti tarkoitettu Soveltuvien Laitteiden toimintaan tai niihin liittyvään tukeen. Käyttäjä hyväksyy, että mainittujen sovellusten käyttö edellyttää Smeg S.p.A.:n ja/tai sen toimittajien suorittamaa tietojenkäsittelyä tietosuojaselosteen ehtojen tarkoituksessa ja mukaisesti.

5. TAKUUT JA VASTUUT, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT

5.1 Käyttäjä hyväksyy, että siihen versioon Sovelluksesta, johon käyttöoikeus on myönnetty, voi kohdistua parannuksia ja kehitystä.

5.2 Smeg S.p.A. ei ole millään tavalla vastuussa Sovelluksen viasta tai puutteellisesta toiminnasta, jos se on aiheutunut alkuperäisestä tai myöhemmästä puutteesta kohdassa 1.7 mainitussa teknisissä edellytyksissä, Käyttäjän laiminlyönnistä päivittää Mobiililaite, sen mistä tahansa syystä johtuvasta ja myös väliaikaisesta toimintahäiriöstä, tai laiminlyönnistä asentaa Smeg S.p.A.:n tarjoamia Sovelluksen parannuksia tai muutoksia kohdasta 3 löytyvien säännösten mukaisesti.
Smeg S.p.A.:ta ei voida pitää vastuussa Sovelluksen viasta tai puutteellisesta käytöstä, joka johtuu langattoman verkkoyhteyden tai internetyhteyden lakkautuksesta, keskeytyksestä tai toimintahäiriöstä, tai yleisemmin mistään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kolmansien osapuolten huolimattomista tai tahallisista toimista tai laiminlyönneistä tai mistään toiminnasta, jota Smeg S.p.A ei voi hallita.

5.3 Käyttäjä on vastuussa Sovelluksen käytöstä ja ohjeista, joita sovelluksen välityksellä lähetetään siihen yhteydessä oleviin Smeg-laitteisiin.
Smeg S.p.A. kiistää kaiken vastuun vahingoista, joita aiheutuu Käyttäjän Sovelluksessa lähettämien ohjeiden johdosta Smeg-laitteille, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen omaisuudelle, Käyttäjälle itselleen tai kolmansille osapuolille.

5.4 Smeg S.p.A. kiistää kaiken vastuun koskien Sovelluksen toimintaa, mikäli Käyttäjä laiminlyö tämän käyttöoikeussopimuksen tai Sovelluksesta löytyvien käyttöohjeiden noudattamisen.

5.5 Sovelluksesta löytyy kolmansien osapuolien tarjoamia lisäpalveluita. Kyseiset palvelut, jotka eivät nimenomaisesti liity laitteen toimintaan tai sen tavanomaiseen käyttöön, yhdistää Smeg S.p.A.:n tarjoamia palveluita ja ovat vapaasti Käyttäjän valittavissa. Suurimmilta osin nämä ovat palveluita, jotka ovat suoraan kolmansien osapuolten tarjoamia ja itsenäisesti käytettäviä sanottujen kolmansien osapuolten suoraan omistamilla internetsivustoilla vierailemalla. Sovellus sisältää yhteyden sanotuille kolmansien osapuolten internetsivustoille ja niiden palveluihin. Käyttäjän suorittaman sanottujen lisäpalveluiden käyttöönotto merkitsee Käyttäjän tahtoa päästä sanottuihin palveluihin, jotka eivät kuulu Smeg S.p.A.:n suoraan omistamiin ja tarjoamiin palveluihin. Sanottujen lisäpalveluiden käyttöehdot sekä ehdot kerättyjen henkilötietojen käsittelystä ovat kokonaisuudessaan palveluiden omistajien laatimia ja ne katsottavissa palveluun liittyvällä internetsivustolla ja sovelluksissa. Smeg S.p.A ei ole vastuussa sanottujen kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden sisällöstä ja toiminnasta tai siihen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä.

6. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

6.1 Tämä käyttöoikeus on ilmainen ja se on voimassa toistaiseksi ja määrittelemättömän ajan. Käyttäjällä on oikeus vetäytyä sopimuksesta milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta, kun taas Smeg S.p.A voi vetäytyä sopimuksesta ilmoittamalla tästä Käyttäjälle vähintään 30 päivää aikaisemmin tämän yhteystiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Käyttäjä voi vetäytyä sopimuksesta poistamalla Sovelluksen käyttäjätilin ja kytkemällä Sovelluksen pois päältä.
Käyttäjän on huomattava, että mikäli hän käyttää oikeutta poistaa Sovelluksen tarjoamien palveluiden kannalta tarpeelliset henkilötietonsa, joiden poisto ei mahdollista Sovelluksen tavanomaista toimintaa, katsotaan tämä sopimuksesta vetäytymiseksi. Vastaavasti käyttöoikeus päätetään, jos Käyttäjä käyttää oikeuttaan rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli sallittu käsittely ei mahdollista Sovelluksen tavanomaista toimintaa.

6.2 Smeg S.p.A. voi perua käyttöoikeuden välittömin vaikutuksin kohdan 3.8 mukaisessa tilanteessa ja, mikäli Käyttäjälle annetun tämän sopimuksen velvoitteiden noudattamisen aloittamista viidessä (5) päivässä koskevan varoituksen noudattaminen laiminlyödään.

6.3 Mikäli tämä käyttöoikeus perutaan tai päätetään mistä hyvänsä syystä, mukaan lukien vetäytyminen sopimuksesta, Käyttäjän on välittömästi lopetettava Sovelluksen käyttö ja poistettava se Mobiililaitteeltaan. Joka tapauksessa Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy, että Smeg S.p.A tai valtuutettu toimittaja voi kytkeä Sovelluksen pois päältä yllä olevien ehtojen mukaisesti

7. SOVELTUVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

7.1 Kohtaa 7.3 lukuun ottamatta tähän Sopimukseen sovelletaan Italian lakia. YK:n kansainvälisen kauppalain (UN Convention on Contratcs for the International Sale of Goods - CISG) soveltuminen päivityksineen ja muutoksineen on nimenomaisesti poissuljettu.

7.2 Kaikki osapuolten väliset riidat koskien tämän käyttöoikeussopimuksen tulkintaa, pätevyyttä, täytäntöönpanoa ja päättämistä käsitellään Reggio Emilian tuomioistuimessa sillä poikkeuksella, että mikäli Käyttäjä on kuluttaja, Käyttäjällä on oikeus aloittaa menettely siinä maassa, jossa hän asuu tai hänellä on kotipaikka, ja myös Smeg S.p.A.:lla on oikeus aloitta tuomioistuinmenettely Käyttäjää tai hänen perillisiä vastaan sen paikan tuomioistuimessa, jossa Käyttäjä asuu tai hänellä on kotipaikka.
Tätä sopimusta koskeviin huoliin liittyen Käyttäjä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected], tai, jos hän ei ole tyytyväinen ehdotettuun ratkaisuun, voi Käyttäjä vielä sovinnollisen ratkaisun löytämiseksi vierailla internetsivustolla http://ec.europa.eu/odr, joka on käytettävissä millä tahansa Euroopan unionin kielellä.

7.3 Mikäli Käyttäjä on kuluttaja, mitä tahansa tämän kotimaan pakottavan oikeuden säännöksiä sovelletaan Käyttäjän hyväksi. Mikään tässä sopimuksessa, mukaan lukien yllä olevat kohdat, ei vaikuta Käyttäjän oikeuteen vedota kuluttajana tällaisiin paikallisen lain pakottaviin säännöksiin.

8. LOPUKSI

8.1 Tämä yllä mainituilla ehdoilla, mukaan lukien henkilötietojen käsittelyä koskeva huomautus, nimenomaisesti muodostettu käyttöoikeussopimus muodostaa sitovan ilmoituksen sopimuksista, jotka osapuolet ovat tehneet. Käyttäjä voi katsoa ja tulostaa nämä käyttöoikeuden ehdot valitsemalla asianmukaisen vaihtoehdon \"Sovelluksen asetukset\" –kohdassa.

8.2 Yhden tai useamman tämän sopimuksen kohdan tulkitseminen pätemättömäksi ei vaikuta sopimuksen pätevyyteen kokonaisuudessaan.
Italian oikeustoimilain (Italian Civil Code) artiklojen 1341 ja 1342 mukaisesti Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy seuraavat kohdat: \"Palvelun saatavuus, päivitykset ja muutokset\", \"Takuut ja vastuut, kolmansien osapuolten palvelut\", \"Käyttöoikeuden voimassaolo ja päättyminen\" sekä \"Soveltuva laki ja oikeuspaikka\".

Versio: 2022 (I)