Environmental Policy - Vastuullisuus

GREEN HEADQUARTERS

Smeg HQ has been named one of the most innovative sites in Italy thanks to its intelligent consumption management and sustainable development policies. In 2007 it won the Modena Domotics Competition, part of the "Bio-architecture Week" held in the city.

Vastuullinen suunnittelu

Smegin uunit, keittolevyt, kahvinkeittimet, liedet, astianpesukoneet, pesukoneet, kuivausrummut, liesituulettimet, pesualtaat, jääkaapit ja pakastimet on suunniteltu kestävän kehityksen mukaisiksi ympäristönäkökohdat huomioiden.

Smeg kiinnittää erityistä huomiota materiaalivalintoihin ja suosii, esimerkiksi terästä, lasia, alumiinia ja messinkiä, jotka voidaan helposti kierrättää. Lisäksi Smeg täyttää kaikki RoHS-direktiivin (haitallisten aineiden käytön rajoittaminen) ja REACH-asetuksen (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) ehdot, ja jopa ylittää niiden vähimmäisvaatimukset. RoHS-direktiivi asettaa tiukat rajoitukset vaarallisten materiaalien ja aineiden, kuten lyijyn, kadmiumin, elohopean, heksavalentin kromin, polybromatun bifenyylin (PBB) ja polybromattujen difenyylieetterien (PBDE) käytölle.

REACH
REACH-rajoitukset koskevat kemiallisten aineiden käsittelyä, ja niiden pyrkimyksenä on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön mahdollisimman tehokas suojelu.

KESTÄVÄ KEHITYS

Smegin panostus kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen vastuuseen on nähtävissä yrityksen laatu-, työterveys-, turvallisuus- ja ympäristökäytännössä, joka noudattaa tarkkaan UNI EN ISO 9001-, UNI EN ISO 14001- ja OHSAS 18001- standardeja. Ne kaikki ovat keskenään yhteensopivia, mikä mahdollistaa niiden helpon integroinnin kolmeen johtamisjärjestelmään.

UNI EN ISO 9001 -standardi määrittää laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoa koskevat vaatimukset, jotka auttavat yrityksiä kehittämään tuotanto- ja hallintoprosessejaan, varmistamaan tuotteiden laadun sekä parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

UNI EN ISO 14001 -standardi määrittää johtamisjärjestelmän käyttöönottoa koskevat vaatimukset ja sisältää ohjeita, joita yritykset voivat noudattaa kehittäessään ekologista kestävyyttä edistäviä ja saastuttamisen estämiseen tähtääviä toimintatapoja. Sertifioinnissa keskitytään energian ja luonnonvarojen käytön optimointiin sekä jätehuollon laatujärjestelmiin.

OHSAS 18001 -sertifikaatti osoittaa, että Smeg on vapaaehtoisesti ottanut käyttöön työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän.

YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄT TUOTTEET

Kaikki Smegin kodinkoneet ovat erittäin tehokkaita ja vähän kuluttavia. Yhtiö panostaa erityisesti korkeimman energiatehokkuusluokituksen saavuttamiseen ympäristön suojelemiseksi ja tuotteiden elinkaaren parantamiseksi.