Vihreä pääkonttori

Smegin pääkonttori on valittu yhdeksi Italian innovatiivisimmista tiloista älykkään kulutuksenhallinnan ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ansiosta. Pääkonttori voitti vuonna 2007 Modena Domotics -kilpailun, joka on osa kaupungissa järjestettävää ”Bio-architecture Week” -tapahtumaa.

Vastuullinen suunnittelu

Smegin uunit, keittolevyt, kahvinkeittimet, liedet, astianpesukoneet, pesukoneet, kuivausrummut, liesituulettimet, pesualtaat, jääkaapit ja pakastimet on suunniteltu kestävän kehityksen mukaisiksi ympäristönäkökohdat huomioiden.

Smeg kiinnittää erityistä huomiota materiaalivalintoihin ja suosii, esimerkiksi terästä, lasia, alumiinia ja messinkiä, jotka voidaan helposti kierrättää. Lisäksi Smeg täyttää kaikki RoHS-direktiivin (haitallisten aineiden käytön rajoittaminen) ja REACH-asetuksen (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) ehdot, ja jopa ylittää niiden vähimmäisvaatimukset. RoHS-direktiivi asettaa tiukat rajoitukset vaarallisten materiaalien ja aineiden, kuten lyijyn, kadmiumin, elohopean, heksavalentin kromin, polybromatun bifenyylin (PBB) ja polybromattujen difenyylieetterien (PBDE) käytölle.

REACH
REACH-rajoitukset koskevat kemiallisten aineiden käsittelyä, ja niiden pyrkimyksenä on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön mahdollisimman tehokas suojelu.

Sertifioinnit

Smeg on sitoutunut kunnioittamaan ympäristöä ja huolehtimaan toimintansa yhteiskunnallisesta vaikutuksesta, mikä näkyy yrityksen laatu-, ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuuskäytännössä. Johtamisjärjestelmä on sertifioitu seuraavien kansainvälisten standardien mukaisesti: UNI EN ISO 9001, ISO13485 (laadunhallintajärjestelmä lääkinnällisille laitteille), UNI EN ISO 14001 ja ISO 45001.

Kestävän kehityksen raportti 2021

Lue lisää

Kestävän kehityksen raportti 2020

Lue lisää