Vastuullisuus

TUOTANTOPROSESSIT

Laatu ja turvallisuus ovat tuotantofilosofiamme perusta.

Kaikkia Smegin tuotantoprosesseja valvotaan huolellisesti, jotta varmistetaan, että tuotteet ovat mahdollisimman laadukkaita ja turvallisia.

Siksi kaikille tuotteille tehdään prosessin aikana suunnittelusta valmistukseen asti useita tarkastuksia, jotka ovatkansainvälisten standardien ja omien, vielä tiukempien sääntöjemme mukaisia.

Smegin pyrkimys yhä tiukempiin tuotantoketjun turvallisuusstandardeihin on syynä sille, että investoimme vuosi toisensa jälkeen yhä edistyksellisimpään teknologiaan. Näin voimme tehdä tarkempia ja luotettavampia turvallisuustestejä. Esimerkiksi vuonna 2022 otimme käyttöön luotettavuustestausta varten uuden teknologian, jonka avulla pystyimme tunnistamaan mahdolliset riskialueet etukäteen ja näin optimoimaan tuotantoprosessia.