Vastuullisuus

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

Sitoudumme jatkuvasti teknisten ja monialaisten taitojen kehittämiseen.

Koulutus tarkoittaa Smegille sitä, että kaikille työntekijöille annetaan mahdollisuus yltää täyteen potentiaaliinsa. Oppiminen on aina sekä ammatillisen että henkilökohtaisen kehityksen painopisteenä, olipa kyse sitten harjoittelusta, johtotehtävistä tai teknisistä tehtävistä.

Matka alkaa heti ensimmäisenä päivänä. Kaikki työntekijät Italian pääkonttorilta ja eri puolilta maailmaa osallistuvat perehdytykseen. Tänä aikana keskitytään syventämään heidän ymmärrystään tuotteistamme.

Tämän jälkeen järjestetään säännöllistä koulutusta, jossa käsitellään muun muassa ympäristönsuojelukysymyksiä, turvallisuutta ja pehmeitä taitoja, kuten julkista puhumista ja uusien alustojen käyttöä. Tämä auttaa tehostamaan ja sujuvoittamaan päivittäistä työtä.

Vuonna 2021 koulutusta tarjottiin yhteensä yli 24 000 tuntia. Lisäksi järjestettiin erilaisia johtajuutta käsitteleviä työpajoja yhteistyössä johtavien italialaisten yliopistojen kanssa.

PEHMEÄT TAIDOT

Smeg katsoo olennaisiksi taidoiksi muun muassa puhetaidot. Siksi kaikille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua vuosittaisille teoreettisille ja käytännön kursseille.

UUSIEN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS

Kaikille Euroopan tytäryhtiöidemme uusille työntekijöille tarjotaan puolivuosittain koulutusta, jossa käsitellään tuotevalikoimiamme, tuotemerkkiämme ja hallintotapamme keskeisiä elementtejä.

SISÄISET KOULUTUKSET

Smeg järjestää sisäisiä koulutuksia tiettyjä tehtäviä varten yhteistyössä Bocconin yliopiston ja Milanon teknillisen korkeakoulun kaltaisten instituutioiden kanssa.