Produkty

NOWA ETYKIETA ENERGETYCZNA

Energooszczędne urządzenia Smeg

Etykieta energetyczna UE została po raz pierwszy wprowadzona w 1995 roku. Jej celem jest zapewnienie dokładnych, rozpoznawalnych i porównywalnych informacji na temat zużycia energii i jest uważana za odzwierciedlenie postępu technologicznego różnych urządzeń gospodarstwa domowego. W bardzo prosty sposób dzieli ona wszystkie małe i duże urządzenia gospodarstwa domowego na klasy energetyczne.

LITERY KLAS ENERGETYCZNYCH

Każde urządzenie posiada etykietę z literą alfabetu wskazującą na jego zużycie energii, od litery F dla najbardziej energochłonnych urządzeń, do A++, która za to optymalizuje zużycie do maksimum. Umieszczenie tej etykiety na urządzeniach, w punktach sprzedaży i na każdej stronie internetowej jest wymogiem prawnym.

NOWE KLASY ENERGETYCZNE DLA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Z biegiem lat stały postęp technologiczny w zakresie oszczędności energii spowodował, że duże urządzenia gospodarstwa domowego znalazły się na szczycie skali ocen, pomiędzy A i A++ , ograniczając jednak dalszy postęp technologiczny. Aby odwrócić ten trend, należy zmniejszyć różnicę między tymi ocenami energetycznymi. Doprowadziło to do stworzenia nowych etykiet energetycznych, które zmieniają kryteria oceny. Nowa etykieta oceny energetycznej da branży większe pole do rozwoju i pozwoli klientom na znacznie łatwiejsze porównywanie produktów.

PORÓWNANIE NOWYCH ETYKIET ENERGETYCZNYCH

Główna zmiana polega na tym, że poprzednie klasy efektywności zostały zdegradowane i powróciły do prostej klasyfikacji A-G, bez dalszego zróżnicowania. Na przykład klasyfikacje A++/A+ już nie istnieją.

Inne często spotykane zmiany to:

Kod QR połączony z bazą danych zapewniającą dostęp do specyfikacji produktu.

Zużycie energii przez dany model bardziej widoczne w centralnej części etykiety.

Klasyfikacja hałasu od A-D dla wszystkich produktów.

Zmodyfikowane piktogramy. Niektóre z nich pozostają bez zmian, podczas gdy inne są nowe lub zostały zmienione w celu odzwierciedlenia nowych metod testowania lub pomiarów.

KTÓRYCH PRODUKTÓW DOTYCZĄ TE ZMIANY?

Ta aktualizacja dotyczy tylko następujących kategorii produktów:

Przykłady nowej etykiety energetycznej przedstawiono po lewej stronie.

URZĄDZENIA SMEG Z NOWĄ ETYKIETĄ ENERGETYCZNĄ

Urządzenia Smeg objęte nową etykietą energetyczną osiągają najlepsze wyniki zarówno pod względem wydajności, jak i oszczędności energii.

KIEDY TE NOWE PRZEPISY WESZŁY W ŻYCIE?

Nowa etykieta energetyczna, która jest wymogiem prawnym, weszła w życie dla wszystkich sklepów fizycznych i internetowych 1 marca 2021 roku. Od tego dnia klienci i sprzedawcy mogą znaleźć nową etykietę wewnątrz produktu.