Deklaracja dostępności

Jesteśmy głęboko przekonani, że Internet powinien być dostępny dla każdego i zobowiązujemy się do zapewnienia strony internetowej, która jest dostępna dla jak najszerszego grona odbiorców, niezależnie od okoliczności i możliwości.

Aby to osiągnąć, staramy się w jak największym stopniu przestrzegać wytycznych World Wide Web Consortium (W3C) dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.1). Wytyczne te wyjaśniają, w jaki sposób udostępniać treści internetowe osobom z szerokim zakresem niepełnosprawności. Przestrzeganie tych wytycznych pomaga nam zagwarantować, że witryna jest dostępna dla wszystkich osób: osób niewidomych, osób z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem wzroku, niepełnosprawnością poznawczą i nie tylko.

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię AccessiWay, która ma na celu zapewnienie jak największej dostępności przez cały czas. Korzystamy z interfejsu dostępności, który umożliwia osobom z określonymi niepełnosprawnościami dostosowanie interfejsu użytkownika witryny i zaprojektowanie jej zgodnie z ich osobistymi potrzebami.

 

POBIERZ OŚWIADCZENIA O DOSTĘPNOŚCI

www.smeg.com

www.smeg-professional.com

Przeczytaj pełną deklarację dostępności >

 

UWAGI, KOMENTARZE I OPINIE

Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści w witrynie były w pełni dostępne, nadal mogą istnieć strony lub sekcje, które nie są w pełni dostępne, są w trakcie uzyskiwania dostępności lub nie mają odpowiedniego rozwiązania technologicznego, aby je udostępnić.

Mimo to stale poprawiamy naszą dostępność, dodając, aktualizując i ulepszając jej opcje oraz funkcje, a także opracowując i wdrażając nowe technologie.

Wszystko to ma na celu osiągnięcie optymalnego poziomu dostępności, zgodnie z postępem technologicznym.

Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]