Zrównoważony rozwój

NAGRODY I CERTYFIKATY

Doskonałość projektowa i konstrukcyjna

Nie tylko produkty, ale i kreacje

GOOD DESIGN

Hasło firmy Smeg: "Technologia, która wyposaża" świadczy o tym, że firma skupia się zarówno na stosowaniu najnowocześniejszych technologii, jak i na wrażliwości na wzornictwo. Nagrody za wzornictwo produktów świadczą o długoterminowej wizji, która sprawiła, że produkty Smeg nie są tylko urządzeniami gospodarstwa domowego, ale prawdziwymi obiektami wzorniczymi.
dowiedz się więcej

CERTYFIKATY

Aby żyć i produkować, chroniąc przyszłe pokolenia, Smeg zobowiązuje się do poszanowania planety i jej mieszkańców oraz realizuje cele zrównoważonego rozwoju określone przez ONZ w Agendzie 2030. Smeg przestrzega surowych norm w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Czym one są?

Systemy zarządzania środowiskiem

Oznacza ustanowienie długoterminowej dobrowolnej polityki środowiskowej, zobowiązującej do zminimalizowania własnego wpływu na środowisko poprzez poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Oznacza wdrożenie działań zapobiegawczych w celu zminimalizowania ryzyka i zagrożeń, na które mogą być narażeni wszyscy pracownicy w miejscu pracy.

System zarządzania jakością

Oznacza zarządzanie zasobami i procesami produkcyjnymi w celu zadowolenia klientów, poprawiając reputację firmy.

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification)

Coraz więcej małych urządzeń Smeg posiada komponenty wykonane z Tritan™ Renew, materiału kopoliestrowego pochodzącego z recyklingu, który stopniowo zastępuje pierwotny plastik.