AUTOMATYCZNY EKSPRES DO KAWY

Ekspresy automatyczne to urządzenia, które samodzielnie wykonują cały proces przygotowania kawy, od zmielenia świeżych ziaren, po zaparzanie i dozowanie samego napoju. 

Ekspresy automatyczne do kawy Smeg są przeznaczone do użytku domowego i charakteryzują się niepowtarzalnym wzornictwem, niewielkimi rozmiarami i wyjątkową łatwością obsługi. Podobnie jak inne ekspresy z tej kategorii, wyposażone są w młynek do kawy, który zapewnia wyjątkowe doznania związane z kawą parzoną ze świeżo zmielonych ziaren. 

Należy używać wyłącznie całych ziaren kawy. Ekspres nie jest przeznaczony do kawy mielonej. 

Oba modele – BCC01 i BCC02 – różnią się oferowanymi funkcjami. Model BCC01 jest przeznaczony dla miłośników kawy i oferuje siedem różnych napojów (Ristretto, Espresso, Kawa, Gorąca woda, Ristretto Light, Espresso Light, Caffe Lungo, Americano). Natomiast model BCC02 posiada również dyszę parową do przygotowywania napojów na bazie spienionego mleka. 

Chcąc zaparzyć dobrą kawę należy wybrać wysokiej jakości mieszankę ziaren, użyć świeżej, czystej wody i upewnić się, że wszystkie elementy ekspresu automatycznego są właściwie wyczyszczone.  

Po otwarciu opakowania ziarna kawy należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, który nie powinien być przezroczysty, ponieważ wystawione na działanie światła mogłyby zmienić swój smak i aromat. Z tego samego powodu zaleca się przechowywanie ziaren kawy w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, takim jak szafka kuchenna czy szuflada. Pojemnik na kawę ziarnistą w ekspresie automatycznym nadaje się do przechowywania ziaren przez kilka dni w miejscu z dala od światła, a zamknięcie zapewniające utrzymanie świeżości pomaga zachować ich smak i aromat. 

Po włączeniu urządzenia wystarczy wybrać żądany napój, naciskając odpowiedni przycisk. Wszystkie zaprogramowane funkcje są dostępne za pomocą jednego dotknięcia - po naciśnięciu, urządzenie automatycznie dozuje żądany napój. 

Aby uzyskać filiżankę kawy o wyższej temperaturze, zaleca się wstępne podgrzanie filiżanki. Filiżanki pełnią ważną rolę i w zależności od materiału, z którego są wykonane, mogą lepiej lub gorzej dystrybuować ciepło. Podgrzanie filiżanki za pomocą funkcji Gorąca woda, pozwoli na osiągnięcie wyższej temperatury, aby cieszyć się cieplejszą kawą. 

Konsystencja kawy zależy w znacznym stopniu od użytej mieszanki ziaren. Użyj mieszanki dobrej jakości i upewnij się, że pokrętło regulacji stopnia zmielenia jest ustawione na drobny poziom. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi. 

Do uzyskania właściwej pianki zalecamy stosowanie pełnotłustego lub półtłustego mleka krowiego w temperaturze około 5°C. Mleko krowie zapewni najlepsze efekty. Niemniej jednak możliwe jest stosowanie mleka roślinnego, takiego jak mleko sojowe, ryżowe lub migdałowe. W takim przypadku pianka będzie się różnić w zależności od zawartości białka i tłuszczu w każdym z nich. Rezultaty spieniania zależą nie tylko od rodzaju użytego mleka, ale także od tego, jak użytkownik porusza dyszą parową podczas całej procedury. 

Modele BCC01 i BCC02 są dostarczane wraz z kablem zasilającym, paskiem do pomiaru twardości wody i szczoteczką do czyszczenia. Model BCC02 zawiera również specjalną igłę do czyszczenia dyszy parowej. 

Po podłączeniu kabla nalej świeżą wodę do zbiornika i wsyp ziarna kawy do pojemnika młynka w ekspresie. Naciśnij przycisk ON/OFF: rozpocznie się faza nagrzewania maszyny, po której nastąpi cykl przepłukania obwodów wewnętrznych. Po zakończeniu cyklu maszyna jest gotowa do użycia. Aby przygotować napój, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk. Wszystkie zaprogramowane funkcje są dostępne za pomocą jednego dotknięcia - po naciśnięciu, urządzenie automatycznie przygotowuje żądany napój. 

Przy pierwszym użyciu zaleca się przepłukanie demontowalnych elementów ciepłą wodą i przygotowanie co najmniej jednej kawy, aby „przeparzyć” wszystkie wewnętrzne obwody. 

Tak, oba modele – BCC01 i BCC02 – posiadają pokrętło umożliwiające regulację stopnia mielenia. Należy obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać drobniejsze mielenie, a tym samym bardziej intensywną kawę. Dla uzyskania mniej intensywnej kawy, należy obrócić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskać grubsze mielenie. Stopień mielenia należy wyregulować podczas pracy urządzenia lub przy pierwszym użyciu, gdy pojemnik na ziarna jest całkowicie pusty. 

Zaleca się ustawienie grubszego mielenia przy pierwszym użyciu urządzenia, a następnie ustawienie drobniejszego mielenia lub dostosowanie go do własnych upodobań lub w zależności od użytej mieszanki kawy. Aby zapobiec uszkodzeniu jednostki mielącej, zaleca się obracanie pokrętłem, gdy maszyna jest w fazie mielenia. 

Zaleca się stosowanie świeżej, czystej wody. Ekspres jest fabrycznie ustawiony na poziom „twardej wody”, ale można go ustawić tak, aby odpowiadał charakterystyce używanej sieci wodociągowej. Jeśli twardość wody nie jest znana, należy użyć dostarczonego paska testowego, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w broszurze. W przypadku szczególnie twardej wody zaleca się stosowanie filtra zmiękczającego wodę firmy Smeg (KOD: 1ECWF01 – wyposażenie opcjonalne, nie dostarczana z urządzeniem), aby zachować jak najlepszy smak i aromat. 

Zaleca się wymianę wody przynajmniej raz dziennie. Używanie świeżej, czystej wody jest podstawą uzyskania dobrej kawy. 

Tak, możliwe jest ustawienie i zapisanie ilości wody użytej do każdego rodzaju napoju. 

Tak, istnieje możliwość regulacji wysokości dyszy wylewki w zależności od użytego kubka. W przypadku bardzo wysokich filiżanek istnieje również możliwość wyjęcia tacki ociekowej. 

Tak, model BCC02 umożliwia przygotowywanie napojów z podgrzanego/spienionego mleka dzięki zintegrowanej dyszy parowej. 

Dyszę pary można lekko przesunąć na zewnątrz, aby ułatwić ustawienie dzbanka do spieniania. Efekt końcowy pianki może się różnić w zależności od tego, jak użytkownik porusza dyszą pary podczas procesu. 

W takim przypadku zaleca się sprawdzić czy grupa zaparzająca jest odpowiednio włożona i czysta. Jeżeli to nie pomoże, prosimy o kontakt z serwisem. 

Po każdym użyciu należy wyczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia miękką, zwilżoną ściereczką. Ekspres przeprowadzi również cykl samooczyszczania po włączeniu i po wyłączeniu, jeśli zrobił co najmniej jeden napój. 

W celu zagwarantowania prawidłowej pracy urządzenia, a także zapewnienia optymalnej jakości wydawanych napojów, zaleca się wykonanie kilku prostych czynności związanych z codziennym czyszczeniem. Zaleca się czyszczenie wewnątrz i na zewnątrz tacy ociekowej oraz zbiornika na wodę neutralnym płynem do mycia naczyń pod bieżącą wodą, a nie w zmywarce. Zaleca się również regularne mycie zbiornika na wodę, ponieważ wszelkie pozostałości kamienia mogą zakłócić prawidłowe działanie produktu. Aby wyczyścić pojemnik na ziarna i usunąć stare ziarna lub inne pozostałości, należy użyć dołączonej szczoteczki. Urządzenie wskaże, kiedy należy opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy (czynność należy wykonać przy włączonym urządzeniu). Alarm poinformuje również konsumenta, kiedy zalecane jest czyszczenie jednostki zaparzającej, aby zawsze zapewnić najlepszą kawę. Jednostkę zaparzającą należy myć wyłącznie pod bieżącą wodą, nigdy w zmywarce. W przypadku modelu BCC02 po każdym użyciu funkcji pary zalecany jest cykl płukania ręcznego. Za pomocą dołączonej igły czyszczącej należy dokładnie oczyścić dyszę pary i jej otwór z wszelkich osadów. Urządzenie wykonuje również automatyczny cykl płukania po wydaniu napoju mlecznego.

Nie. Woda mineralna, podobnie jak woda z kranu, zawiera różne ilości soli wapnia i magnezu, które przyczyniają się do powstawania kamienia. Jeśli używasz wody butelkowanej, przeczytaj uważnie wartości na etykiecie i użyj odpowiedniego paska testowego dostarczonego z urządzeniem, aby prawidłowo ustawić wartość twardości wody. 

Specjalny alarm poinformuje Cię, kiedy zalecany jest cykl odwapniania. Ustaw urządzenie na rzeczywistą wartość twardości używanej wody, aby zapewnić, że nie będzie to wykonywane zbyt często. Upewnij się, że dodano wystarczającą ilość roztworu odkamieniającego, aby umożliwić zakończenie całego cyklu. Użytkownik powinien również pozostać w pobliżu urządzenia na czas trwania cyklu odkamieniania, ponieważ urządzenie może wydawać polecenia, które musi wykonać.