Vastuullisuus

YMPÄRISTÖHANKKEET

Paikalliset toimet globaalin vastuullisuuden eteen

Yhä kestävämpi toiminta edellyttää jatkuvaa sitoutumista koko organisaatiolta. Tästä syystä ympäristöhankkeita on vuosien mittaan käynnistetty sekä Italiassa että eri puolilla maailmaa. Näillä hankkeilla pyritään tuottamaan paikallisia panoksia maailmanlaajuiseen strategiaan ja edistämään maapallon hyvinvointia.

HANKKEET PÄÄKONTTORILLA

KILOMETROVERDE-HANKE
Smeg on Consorzio Kilometroverde Parman vakituinen jäsen. Se on paikallinen järjestö, jonka tavoitteena on luoda pysyviä metsiä Parman maakuntaan Pohjois-Italiassa. Yhtiö on antanut yhdistyksen käyttöön 30 000 neliömetrin suuruisen alueen puiden istuttamista varten.
KESTÄVÄN LIIKENTEEN HANKKEET

Käynnissä olevassa hankkeessa keskitytään sähköautojen latausasemien käyttöönottoon, millä pyritään edistämään uutta, kestävämpää ja tehokkaampaa liikkuvuusstrategiaa.

KANSAINVÄLISET HANKKEET

SMEG RANSKA

Ranskassa Smeg on sitoutunut työskentelemään aktiivisesti kestävän kehityksen eteen allekirjoittamalla heinäkuussa 2022 ilmastosopimuksen, jossa määritellään erilaisia toimia, joita yritys toteuttaa vuoteen 2023 mennessä kestävän kehityksen edistämiseksi. Esimerkkeinä voidaan mainita paperitulostuksen vähentäminen ja tuotteiden kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä koskevan viestinnän lisääminen. Vuonna 2023 SMEG Ranska osallistuu ranskalaiseen ReforestAction -metsähankkeeseen. Ranskassa istutetaan tänä vuonna vähintään 2 000 puuta.

SMEG SAKSA

Tekemällä yhteistyötä ympäristöystävällisen paperinkäsittely-yrityksen kanssa luottamuksellisten paperiasiakirjojen käsittelyssä Smeg auttaa vähentämään vedenkulutusta, CO2-päästöjä ja puiden käyttöä Saksassa. Silputtu ja kuiduiksi muutettu paperi käy läpi puhdistusprosessin, jonka jälkeen se sekoitetaan uuden sellun kanssa uuden paperin raaka-aineeksi. Näin Smeg Saksa uudelleenkäyttää 100 prosenttia luottamuksellisiin asiakirjoihin liittyvästä paperijätteestä. Tämän aloitteen ansiosta Smeg Saksa pelasti yhteensä 11 484 puuta vuonna 2022.

SMEG UK

Muutettuaan uusiin tiloihinsa joitakin vuosia sitten Smeg UK on jatkanut investointeja rakennuksen infrastruktuuriin. Niitä ovat muun muassa valaistuksen vaihtaminen LED-paneeleihin koko rakennuksessa ja aurinkopaneelien asentaminen katolle energiankulutuksen vähentämiseksi. Aurinkopaneelit tuottavat 30 000 kWh energiaa vuodessa, ja tämä määrä kaksinkertaistuu vuonna 2023, kun tontille asennetaan uusia aurinkopaneeleita, joita ympäröi biologista monimuotoisuutta edistävä luonnonkukkaniitty. Toimipaikalle on myös asennettu 26 sähköautojen latausasemaa sekä asiakkaille että henkilökunnalle, mikä edistää kestävämpää matkustamista. Katolla olevien aurinkopaneelien tällä hetkellä tuottama sähkö riittäisi sähköauton ajamiseen maailman ympäri lähes viisi kertaa.