Vastuullisuus

OSAAJIEN REKRYTOINTI

Ihmiskeskeinen kasvustrategia.

Smegin kansainvälisen kasvustrategian painopisteenä on yksilöiden kykyjen kehittäminen. Valintaprosessissamme keskitytään yksilöllisten taitojen esille tuomiseen ja kehittämiseen, ja annamme suuren painoarvon organisaatiomme kanssa yhteneville arvoille. Tarjoamme jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden nauttia stimuloivasta ja monipuolisesta työympäristöstä sitouttamisen, vastuunkannon ja yhteistyön avulla sekä olemalla avoimia kansainvälisille haasteille.

Smegille on tärkeää olla houkutteleva työpaikka parhaille osaajille ja haluamme löytää nuoria kykyjä seuraavien toimien avulla.

  • Osallistuminen suurten yliopistojen, kuten Bocconin yliopiston, Bolognan yliopiston ja Milanon ammattikorkeakoulun, urapäiville.
  • Maisteritason opinnäytetyöhankkeiden kehittäminen harjoittelun lopputyönä.
  • Erilaisten stipendien myöntäminen.

Sitoumuksemme on johtanut siihen, että uusien työntekijöiden määrä kasvoi 55 prosenttia vuosina 2020-2021, ja lähes 40 prosenttia uusista työntekijöistä oli alle 30-vuotiaita. Lue lisää avoimen työhakemuksen lähettämisestä.

Ota yhteyttä