Zrównoważony rozwój

ZUŻYCIE ENERGII I EMISYJNOŚĆ

Zmniejszenie zużycia energii i kontrola emisji na etapach produkcji są kluczowymi elementami dla firmy, która dąży do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

W 2022 r. 72% energii elektrycznej zakupionej na poziomie Grupy zostało certyfikowane jako pochodzące ze źródeł odnawialnych.

Od 2021 r. Grupa nawiązała współpracę z EnelX w zakresie rozbudowy instalacji fotowoltaicznych w głównych zakładach produkcyjnych.