Betingelser for brug

Adgang til denne hjemmeside er underlagt nedenstående vilkår og betingelser. Hjemmesiden må kun benyttes eller besøges, hvis disse vilkår og betingelser accepteres. Brug af hjemmesiden er ensbetydende med accept af disse vilkår og betingelser.

1. Smeg S.p.A. forbeholder sig ret til at foretage produktændringer uden varsel. Billederne, dataene og beskrivelserne på denne hjemmeside er udelukkende beregnet til illustration og er ikke juridisk bindende. For at sikre korrekt montering er det altafgørende, at de relevante tekniske anvisninger følges i hvert enkelt tilfælde. Denne hjemmeside kan indeholde publikationer med trykfejl eller ukorrekte tekniske data. Disse vil blive rettet hurtigst muligt efter SMEG S.p.A.'s forgodtbefindende. Dataene på denne hjemmeside er muligvis ikke 100 % ajourførte, da hjemmesiden kun opdateres med bestemte intervaller. De data, der offentliggøres på hjemmesiden, ændres muligvis først længe efter, at de relaterede produkter eller data er blevet ændret.

2. De oplysninger, navne, billeder, reproduktioner, logoer og varemærker, der findes på denne hjemmeside, tilhører og henviser til SMEG S.p.A. og koncernens tilknyttede selskaber, og de er beskyttet i form af varemærker og patenter samt mod ulovlig konkurrence. Alle produkter, billeder og reproduktioner samt produktlogoer, -varemærker og -patenter tilhører SMEG S.p.A. og koncernens tilknyttede selskaber, og ingen anden part har licens eller ret til at bruge disse. Denne hjemmesides indhold må under ingen omstændigheder fortolkes i den forstand, at overdragelse af ret eller licens til brug af SMEG S.p.A.'s produkter eller varemærker er underforstået. Enhver, der gør sig skyldig i en eventuel overtrædelse, vil blive retsforfulgt af SMEG S.p.A. i overensstemmelse med de gældende love vedrørende beskyttelse af varemærker og patenter samt mod ulovlig konkurrence.

3. De produkter og tjenesteydelser, der er beskrevet på denne hjemmeside, kan stilles til rådighed, i det omfang de er tilgængelige, men offentliggørelse på hjemmesiden er ikke ensbetydende med garanti (hverken udtrykkelig eller underforstået) for tilgængelighed, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller overholdelse af de gældende love i hvert enkelt land.

4. Hverken SMEG S.p.A. eller koncernens tilknyttede selskaber kan gøres ansvarlig, det være sig kontraktligt eller på anden måde, for skader (herunder indirekte skader eller ikke-målbare skader), der måtte opstå som følge af manglende mulighed for at benytte denne hjemmeside eller tab af data eller fortjeneste, som på nogen måde kan tilskrives eller være forbundet med brug af denne hjemmeside.

5. SMEG S.p.A. forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser for adgang samt andre dele af hjemmesiden når som helst uden varsel.

6. SMEG S.p.A. er ikke ansvarlig for indholdet på hjemmesider, der er tilknyttet denne hjemmeside, eller for eventuelle problemer, der måtte opstå som følge af indirekte forbindelse via links.

7. SMEG S.p.A. markedsfører alle koncernens produkter på hjemmesiden. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at alle produkterne markedsføres i hvert enkelt land, at SMEG S.p.A. har planer om at markedsføre alle sine produkter i hvert enkelt land, eller at koncernens produkter, såfremt de markedsføres i et bestemt land, vil være tilgængelige med det samme i det pågældende land. De, der måtte være interesserede i at modtage ajourførte oplysninger, er velkomne til at sende en anmodning direkte til SMEG S.p.A.'s hovedkontor.

8. Disse vilkår og betingelser for adgang til hjemmesiden er underlagt italiensk lov, og eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af brug af denne hjemmeside, skal løses ved domstolene i Reggio Emilia i Italien.

9. Enhver bruger, som ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, anmodes om øjeblikkeligt at holde op med at benytte hjemmesiden.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til [email protected].