Grønt hovedkontor

Smegs hovedkontor er blevet udpeget som noget af det mest innovative i Italien på grund af dets intelligente forbrugsstyring og bæredygtige udvikling. Hovedkontoret vandt i 2007 konkurrencen Modena Domotics, en del af "Bio-architecture Week", der blev afholdt i byen.

Ansvarligt design

Smegs ovne, kogeplader, kaffemaskiner, komfurer, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, emhætter, køkkenvaske, køleskabe og frysere er alle designet under hensyntagen til bæredygtighed og miljø.

Der lægges stor vægt på materialevalg som f.eks. stål, glas, aluminium og messing, der let kan genbruges med omhyggeligt planlagte separate samlinger. Smeg overholder desuden fuldt ud bestemmelserne i EU-direktiverne RoHS (Restriction of Hazardous Substances) og REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances) og går længere end blot at opfylde minimumskravene. RoHS-direktivet stiller strenge krav til anvendelsen af farlige stoffer som f.eks. bly, cadmium, kviksølv, krom VI, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE).

REACH
REACH-forordningen vedrører håndtering af kemiske stoffer og har til formål at sikre, at menneskers sundhed og miljøet beskyttes bedst muligt.

Certificeringer

Smegs engagement og respekt for miljøet samt sociale ansvar afspejler sig i virksomhedens kvalitets-, miljø-, sundheds- og sikkerhedspolitikker. Den politik, ledelsen har vedtaget, er certificeret i overensstemmelse med de internationale standarder UNI EN ISO 9001, ISO13485 (Quality Management System for Medical Devices), UNI EN ISO 14001 og ISO 45001.

Bæredygtighedsrapport 2021

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2020

Læs mere