Environmental Policy - Bæredygtighed

GREEN HEADQUARTERS

Smeg HQ has been named one of the most innovative sites in Italy thanks to its intelligent consumption management and sustainable development policies. In 2007 it won the Modena Domotics Competition, part of the "Bio-architecture Week" held in the city.

Ansvarligt design

Smegs ovne, kogeplader, kaffemaskiner, komfurer, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, emhætter, køkkenvaske, køleskabe og frysere er alle designet under hensyntagen til bæredygtighed og miljø.

Der lægges stor vægt på materialevalg som f.eks. stål, glas, aluminium og messing, der let kan genbruges med omhyggeligt planlagte separate samlinger. Smeg overholder desuden fuldt ud bestemmelserne i EU-direktiverne RoHS (Restriction of Hazardous Substances) og REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances) og går længere end blot at opfylde minimumskravene. RoHS-direktivet stiller strenge krav til anvendelsen af farlige stoffer som f.eks. bly, cadmium, kviksølv, krom VI, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE).

REACH
REACH-forordningen vedrører håndtering af kemiske stoffer og har til formål at sikre, at menneskers sundhed og miljøet beskyttes bedst muligt.

Bæredygtighedspolitik

Smegs indsats for miljømæssig bæredygtighed og socialt ansvar fremgår af Smegs kvalitets-, sundheds-, sikkerheds- og miljøpolitik (QHSE), som er helt i overensstemmelse med UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 og OHSAS 18001. De er alle indbyrdes kompatible, og det gør det nemt at integrere dem i de tre ledelsessystemer.

UNI EN ISO 9001 er en standard, der beskriver kravene til indførelse af et kvalitetsstyringssystem, der hjælper virksomheder med at forbedre deres produktions- og håndteringsprocesser, sikre produktkvalitet og øge kundetilfredsheden.

UNI EN ISO 14001 beskriver kravene til indførelse af et ledelsessystem og angiver retningslinjer, virksomheder kan følge, når de udarbejder virksomhedspolitikker om miljøvenlig bæredygtighed og forurening. Certificeringen fokuserer på optimering af energiforbrug og udnyttelse af naturressourcer samt kvalitetssystemer til affaldshåndtering.

OHSAS 18001-certificeringen viser, at Smeg frivilligt har indført et ansvarligt ledelsessystem, når det gælder arbejdsmiljøet.

Miljøvenlige produkter

Alle Smegs hvidevarer har høj ydeevne og lavt forbrug. Der lægges særlig vægt på at opnå den højeste energiklasse af hensyn til miljøet og for at forbedre produkternes levetid.