Privatlivspolitik

Kære Bruger,


På denne side vil du finde information om behandlingen af dine personoplysninger på hjemmesiden www.smeg.dk (herefter benævnt "Hjemmesiden"). Denne information gives ikke kun med henblik på at overholde vores databeskyttelsesretlige forpligtelser i henhold til EU Databeskyttelsesforordningen 2016/679 (herefter benævnt "GDPR"), men også fordi retten til databeskyttelse er et af virksomhedens fundamentale værdier og idet vi ønsker at give dig alt den information, du måtte have behov for, for at sikre dit privatliv, og for at kontrollere, hvordan dine personoplysninger behandles i relation til din browsing oplevelse på vores Hjemmeside.

 

Dataansvarlig
Den Dataansvarlige for dine personoplysninger, i.e. den der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger, er Smeg Danmark, Filial af Smeg Sverige AB, Sverige, CVR nr. 32778577, Vesterbrogade 39, 1620 København (herefter benævnt "Smeg" eller "vi"). Du kan kontakte Smeg ved at sende en e-mail til [email protected] eller ved at sende et brev til Smegs kontor.

 

Kilder og typen af personoplysninger der indsamles
Når du besøger Hjemmesiden, når du udfylder vores online formularer (f.eks. med henblik på at bede om teknisk support), eller hvor du ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale, vil vi behandle følgende personoplysninger (i.e. oplysninger om identificerede eller identificerbare personer):

 

 • Oplysninger du giver os, når du udfylder vores online formularer, f.eks. med henblik på at anmode om support eller information om Smegs produkter eller tilbud, herunder identificerbar data (fornavne og efternavne), kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer og adresse), enhver information du giver os om de produkter, du køber, som kræver support og typen af support, du anmoder om (inklusiv den information indeholdt i formularen),

 

 • Oplysninger vi indsamler, når du browser Hjemmesiden ("browsing data"), såsom din IP-adresse, uniform resurseidentifikator, tidspunktet du indsender en anmodning til serveren, størrelsen på den fil der indsamles som følge heraf, den numeriske kode der indikerer status på den melding serveren har givet (succesfuld, fejl, etc.) eller andre parametre relateret til brugerens operativsystem eller miljø.

 

Transmissionen af sådanne oplysninger er implicit i brugen af internet kommunikations protokoller. Denne information indsamles ikke med det formål at associere det med identificerede personer, men oplysningernes beskaffenhed og behandling sammen med tredjepartsdata kan gøre det muligt at identificere, hvilke personer oplysningerne relaterer sig til. Disse data kan også bruges med henblik på at konstatere et erstatningsansvar for it-kriminalitet, der begås mod vores Hjemmeside.

 

Formål og retsgrundlag for behandlingen

Vi skal bruge dine oplysninger til at give dig mulighed for at browse Hjemmesiden sikkert, modtage produktsupport eller produktrelaterede serviceydelser, administrere andre specifikke anmodninger og modtage operationskommunikationer. Med dit samtykke vil vi kontakte dig med henblik på at foreslå Smeg produkter og serviceydelser, som du måtte være interesseret i.
Du vil finde yderligere oplysninger herom nedenfor. Vi vil navnligt behandle dine personoplysninger til følgende formål:

 

 • At behandle din anmodning om support vedrørende brugen og vedligeholdelsen af et produkt eller besvare dine spørgsmål omkring vores produkter, serviceydelser eller kampagner. Hvis vi beder dig om sende din anmodning ved at udfylde en formular, skal du være opmærksom på, at felterne markeret med en stjerne er obligatoriske, og at manglen på denne information vil medføre, at vi ikke kan behandle din anmodning. Vi kan indsamle og behandle disse data uden dit samtykke, da denne information er nødvendig for at gennemføre din anmodning. Retsgrundlaget for behandlingen er at gennemføre vores kontrakt med dig (i.e. hvis du køber et produkt og beder om assistance), jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b, eller at forfølge vores legitime interesse i at behandle din anmodning, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

 

 • At tillade registrering af dit produkt. Hvis vi beder dig udfylde en formular til dette formål, skal du være opmærksom på, at felterne markeret med en stjerne er obligatoriske, og at manglen på denne information vil medføre, at vi ikke kan behandle din anmodning. Vi kan indsamle og behandle disse data uden dit samtykke, idet denne information er nødvendig for at levere den anmodede service. Retsgrundlaget for behandlingen er at gennemføre en kontrakt, vi har indgået med dig, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

 

 • At modtage kommerciel eller salgsfremmende kommunikation fra Smeg Nordic AB via e-mail, tekstbeskeder og ikke-automatiserede telefonopkald relateret til Smeg Koncernens produkter, deltagelse i markeds- og kundetilfredshedsundersøgelser om de produkter og den support du modtager, og invitationer til at deltage i Smegs projekter og arrangementer. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål baseret på dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a. Medmindre du gør indsigelse ved at benytte de kontaktoplysninger angivet nedenfor, ønsker vi kun at sende markedsføring, der vil interessere dig og vil derfor kun kontakte dig med tilbud og kommunikationer i overensstemmelse med din profil, baseret på dine præferencer, de produkter du har registeret og din brug af vores serviceydelser. Såfremt du ikke ønsker at give os dit samtykke eller ikke giver os de oplysninger, der skal bruges til disse formål, kan du stadig fuldt ud bruge vores serviceydelser gratis, men du vil ikke modtage markedsføring relateret til vores produkter.

 

Hvis du ønsker at sende os en umotiveret ansøgning via "Job muligheder" sektionen eller ved at sende dit CV til en SMEG e-mailadresse, bedes du læse den persondatapolitik, der specifikt er udarbejdet til jobansøgere.


Hvad angår køb af produkter på vores webshop, bedes du læse vores webshop persondatapolitik.


Midler til behandling af dine personoplysninger
Dine personoplysninger vil hovedsageligt blive behandlet ved brug af it-systemer og analyseværktøjer af autoriseret personale, som specifikt er trænet af Smeg. Vi implementerer foranstaltninger designet til at sikre anvendelsen af principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed, som fastsat i databeskyttelseslovgivningen (inklusiv GDPR), og til at sikre beskyttelsen af dit privatliv ved hjælp af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at forhindre tab af data, ulovlig og fejlagtig brug af data samt uautoriseret adgang til data.

 

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet. Vi opbevarer dog ikke oplysningerne længere end 10 år. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller samtykker til at modtage vores markedsføringskommunikation, kan du til enhver tid framelde dig disse tjenester ved at benytte kontaktoplysningerne angivet nedenfor. I dette tilfælde vil dine data kun opbevares med henblik på at tilvejebringe andre ydelser, du anmoder om (f.eks. registrering af produkter med henblik på at opnå en garanti, anmodning om support, etc.). Vi vil imidlertid opbevare dokumentation for dit samtykke til at modtage e-markedsføring i 2 år fra den sidste kommunikation, vi sendte til dig inden du frameldte dig tjenesten.

 

Deling og videregivelse af dine data
Smeg bruger tredjepartsleverandører for at sikre driften af Hjemmesiden og for at tilvejebringe de serviceydelser, der tilbydes på siden. Disse tredjeparters adgang til dine oplysninger er reguleret af specifikke kontraktuelle aftaler, som begrænser brugen af dine oplysninger til behandlinger, der er nødvendige for driften af Hjemmesiden og de serviceydelser, der tilbydes på den. Disse tredjepartsleverandører er vores databehandlere (herefter benævnt "Databehandlere") og kan holdes direkte ansvarlige, hvis de behandler personoplysninger i strid med den instruks, de har modtaget.
Udover de videregivelser, der er påkrævet for at overholde vores retlige forpligtelser, vil dine oplysninger blive videregivet til Smegs autoriserede personale, som har modtaget den fornødne information og træning, eller til tredjeparters personale, som arbejder på vegne af Smeg og i henhold til instruks i sin egenskab som Databehandler, inklusiv virksomheder der tilvejebringer før/efter-salgstjenester relateret til dine produkter. I tilfælde af en anmodning om assistance og support, vil dine oplysninger blive tilgået af virksomheder, der i deres egenskab som Databehandlere tilvejebringer tjenesten på vores vegne, og kan tilgå information relateret til vores produkters fejl og mangler.
Hvis du samtykker til behandlingen af dine personoplysninger til markedsføringsformål, vil dine oplysninger blive delt med markedsføringsbureauer eller andre virksomheder i deres egenskab som Databehandlere med det formål at håndtere og fremsende nyhedsbreve og virksomhedsinformation via e-mails, direkte salg, markedsundersøgelser eller andre salgsfremmende aktiviteter såsom konkurrencer.
Smeg opbevarer generelt dine personoplysninger i Italien eller den Europæiske Union, men visse oplysninger behandles af leverandører etableret uden for den Europæiske Union. I disse tilfælde har Smeg indgået specifikke aftaler, der pålægger leverandøren at stille de ovenfor beskrevet garantier, samt at stille de fornødne garantier, der kræves i henhold til GDPR (f.eks. brugen af kontrakter godkendt af EU Kommissionen). Derudover bruger Smeg, af specifikke hensyn associeret med lokaliteten af dets servere (eller dets leverandørers servere), leverandører etableret i ikke-europæiske lande (såsom hosting leverandører eller leverandører af call centre), som agerer i deres egenskab som Databehandlere. I disse tilfælde garanterer Smeg at sikre den fornødne beskyttelse af de registreredes rettigheder, herunder ved at bruge EU Kommissionens standardbestemmelser. I løbet af vores sædvanlige forretningsaktiviteter vil dine data blive videregivet til professionelle, konsulentvirksomheder og andre parter, der agerer i deres egenskab som selvstændige Dataansvarlige.

Dine oplysninger vil desuden blive videregivet til andre parter, der agerer som selvstændige Dataansvarlige, herunder Smegs samarbejdspartnere af hensyn til markedsføringsformål og tilvejebringelse af serviceydelser.
Hvis Smeg involveres i ordinære eller ekstraordinære selskabsretlige transaktioner, vil dine data blive videregivet til parterne involveret i sådanne transaktioner, og til de professionelle, der repræsenterer Smeg eller de andre parter i de nævnte transaktioner, hvis nødvendigt for at gennemføre de nødvendige vurderinger.

 

De registreredes rettigheder
I henhold til databeskyttelseslovgivningen kan du kontrollere, hvordan dine personoplysninger behandles og begrænse deres brug, hvis muligt. Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder gebyrfrit ved at benytte de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor. Smeg vil foretage det nødvendige med henblik på at facilitere udøvelsen af dine rettigheder. I henhold til GDPR art. 15-21 er du berettiget til at:

 

 • Modtage bekræftelse på eksistensen af dine personoplysninger, at få adgang til dine oplysninger og modtage en kopi (indsigtsretten),

 

 • Opdatere, tilrette eller berigtige dine personoplysninger (ret til berigtigelse),

 

 • Anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i de tilfælde, der er specificeret i GDPR, herunder hvor dine data er blevet behandlet ulovligt eller hvis deres forsatte opbevaring ikke er nødvendig i relation til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandles (ret til sletning og ret til begrænsning),

 

 • Til enhver tid at trække dit samtykke tilbage uden at det berører lovligheden af den behandling, der blev gennemført baseret på dit samtykke forud for tilbagetrækningen (retten til at trække samtykke tilbage),

 

 • Inden for de begrænsninger, der følger af GDPR, at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og læsbart format og anmode om at oplysningerne transmitteres til en anden dataansvarlig, hvis teknisk muligt (ret til dataportabilitet),

 

 • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine data i de tilfælde, der er beskrevet i GDPR (retten til at gøre indsigelse)

 

Vær opmærksom på, at anmodninger om sletning af oplysninger er underlagt gældende lovgivning og regulatoriske opbevaringsforpligtelser.
Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder ved at kontakte os pr. e-mail [email protected] eller ved at sende et brev til Smegs kontor. Når du kontakter os, bedes du inkludere dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse for at sikre, at vi kan behandle din anmodning korrekt.


Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med loven eller ønsker at klage over deres brug, kan du sende en klage til tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor du bor eller arbejder, eller hvor du mener en ulovlig handling har fundet sted.

 

Persondatapolitik til medarbejdere

Smeg Danmark ønsker at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger som led i din ansættelse hos os.

 

Den Dataansvarlige
Den Dataansvarlige for dine personoplysninger er Smeg Danmark, Filial AF Smeg Sverige AB, Sverige, CVR nr. 32778577 (herefter benævnt "Smeg" eller "vi") med registreret adresse på Vesterbrogade 39, 1620 København.

 

Du kan kontakte Smeg ved at skrive til adressen ovenfor eller ved at sende en e-mail til [email protected].

 

Hvordan vi indsamler dine personoplysninger
Vi indsamler generelt dine personoplysninger i løbet af i) onboarding processen (den periode, hvori ansættelsesforholdet mellem os etableres) ii) i løbet af ansættelsen og iii) når du sender din jobansøgning.

 

Under visse omstændigheder vil vi også indsamle dine oplysninger fra tredjeparter (f.eks. rekrutteringsbureauer, offentligt tilgængelige kilder og myndigheder). Hvor det er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning, kan dine personoplysninger blive videregivet til arbejdsmiljømyndigheder i overensstemmelse med de arbejdsmiljøretlige forpligtelser, vi er pålagt, og inden for de begrænsninger, der følger af lovgivningen. I det omfang det er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning modtager vi også dine personoplysninger fra relevante myndigheder og/eller tredjeparter.

 

Personoplysninger, der indsamles, samt formål og retsgrundlag for behandling
Smeg behandler dine og din nærtståendes personoplysninger, som beskrevet nedenfor. Vi indsamler dine personoplysninger med henblik på at gennemføre den ansættelseskontakt, vi har indgået med dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelser (inklusiv i henhold til arbejdsmiljølovgivningen). Vi behøver ikke dit samtykke til behandlingen, da behandlingen er nødvendig for at overholde vores retlige og kontraktuelle forpligtelser, der udspringer af ansættelsesforholdet. Personoplysningerne er obligatoriske. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger, er vi ikke i stand til at etablere og administrere din ansættelses hos os. Vi vil anmode om dit samtykke, når dette er det eneste tilgængelige retsgrundlag.

 

Vær opmærksom på, at vi benytter tv-overvågning til at monitorere indgangene til vores lokaler med henblik på at beskytte vores aktiver samt vores medarbejderes og andre, der besøger vores lokalers sikkerhed. Tv-overvågningen er installeret i henhold til Tv-overvågningsloven og Databeskyttelseslovgivningen, og optager billeder af registrerede personer. Videomaterialet bruges kun, når det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser.

 

 

Kategorier af personoplysninger

Formål med behandlingen

Retsgrundlag

 • Identificerings- og kontaktoplysninger (såsom navn, fødselsdato, CPR-nummer, privat adresse, telefonnummer, civilstand og familiemedlemmer);
 • job-relateret information (såsom position og rolle, ansættelsesdato, tilgængelighed og fravær, medarbejder ID, opgaver og ansvar, bankoplysninger, performance ratings, oplysninger relateret til ophør af ansættelsesforholdet);
 • uddannelse og erhvervserfaring;
 • IT og informationsteknologiadministrations data;
 1. Personaleadministration (etablering, administration og ophør af ansættelse, administrering af arbejdstid, forfremmelser, personalegoder, forretningsrejser);
 2. Compliance med retlige forpligtelser vedrørende juridisk og økonomisk administration af personale, bogføring, løn, bonusser og personalegoder;
 3. compliance med vores arbejdsmiljøretlige forpligtelser, håndtering af krav og tvister samt beskyttelse af Smegs rettigheder;

 

 • Overholdelse af vores arbejdsretlige forpligtelser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c og gennemførelse af vores kontrakt med dig, jf. GDPR art. 6 stk. 1, litra b.
 • Behandling af CPR-nummer for at overholde vores retlige forpligtelser, jf. Databeskyttelseslovens§ 11, stk. 2.

 

 1. administration og vedligeholdelse af Smegs ressourcer og it-systemer
 2. Selskabsretlige aktiviteter såsom køb og salg af virksomheder

 

 • Vores legitime forretningsinteresser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
 • Oplysninger om dit helbred (f.eks. sygdoms-/ulykkeserklæringer, barsel, handicap, eksponering for særlige risici, egnethed til arbejde);
 • Oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold (f.eks. tilbageholdelse og tilladelser relateret til medlemskab af fagforening);
 1. Administration af ansættelsesforholdet, inklusiv håndteringen af obligatoriske forsikringer;
 2. Give tilladelser;
 3. Beskytte personalets eller tredjeparters vitale interesser, compliance med vores arbejdsmiljøretlige forpligtelser;
 4. Sikring af ligestilling;
 • compliance med arbejdsmiljøretlige forpligtelser og vurdering af medarbejderens arbejdskapacitet i lovpligtige situationer, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra b.

 

 • oplysninger relateret til strafbare forhold;
 1. hvor påkrævet til at beskytte vores og vores kunders interesser inden for de begrænsninger, der følger af lovgivningen;
 • samtykke, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.
 • Fotos/videoer;
 1. Publicering af billeder/videoer på hjemmesiden, udarbejdelse af informationsmateriale eller virksomhedsdokumenter;
 • Kontaktoplysninger og rolle i virksomheden;
 1. Supplerende forsikringer eller andre aftaler til fordel for medarbejderne
 • Samtykke (er påkrævet i tilfælde af forsikringsabonnement, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a).
 • Nærtståendes kontaktoplysninger;

 

 1. Kommunikering med familiemedlemmer, hvor det er nødvendigt (nødsituationer);

 

 • Beskyttelse af de registreredes og/eller tredjeparters vitale interesser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra d og art. 9, stk. 2, litra c, hvor behandlingen omfatter helbredsoplysninger.

 

n) frivillig forlængelse af visse forsikringsdækninger.

 

 • Samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

 

Hvordan vi behandler dine personoplysninger
Dine data vil blive behandlet af autoriseret personale ved brug af it-systemer og manuelle systemer. Vi har implementeret specifikke sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. For eksempel, når det er nødvendigt for at behandle særlige kategorier af personoplysninger eller oplysninger relateret til strafbare forhold, vil vi implementere tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der omfatter aflåsning af fysiske dokumenter.

 

Hvor længe vi behandler dine personoplysninger
Dine oplysninger vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål. Vi vil opbevare dine data i løbet af din ansættelse og i yderligere 5 år efter ansættelsesforholdet ophører, medmindre vi har en legitim interesse i at opbevare dem i en længere periode, f.eks. med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav. Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke og du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette dine oplysninger, medmindre en forsat opbevaring er nødvendig til opfyldelse af andre formål.

 

Videomateriale vil blive opbevaret elektronisk i en periode, der ikke overskrider det nødvendige til opfyldelse af formålene, hvortil videomaterialet blev indsamlet, og i alle tilfælde maksimalt 3 dage, medmindre en længere periode er tilladt eller påkrævet af relevante myndigheder.

 

Hvem vi deler dine personoplysninger med
Dine personoplysninger vil blive behandlet af tredjeparters personale, som agerer på vegne af og under Smegs instrukser som databehandlere. Dette omfatter virksomheder, der har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af vores it-systemer, som tilvejebringer online services eller andre services, såsom registrering og håndtering af af fremmødte, samt virksomheder der administrerer udbetaling af løn.

 

Dine data vil blive videregivet til forsikringsselskaber, konsulenthuse og andre enheder, der agerer som selvstændigt dataansvarlige, og til myndigheder til hvem dine oplysninger videregives med henblik på at overholde vores retlige forpligtelser. For eksempel vil vi for at overholde vores retlige forpligtelser videregive dine oplysninger til SKAT. Vil kan også videregive dine oplysninger til dine familiemedlemmer, hvis det er nødvendigt for at beskytte dine vitale interesser, f.eks. hvis det er nødvendigt at tage kontakt til dem i tilfælde af en nødsituation.

 

Dine oplysninger kan også blive videregivet til andre virksomheder i koncernen, særligt hvis det er nødvendigt af hensyn til Smeg koncernens behov.

 

Vi minder dig om, at dine personoplysninger ikke overføres til lande uden for EØS.

 

Dine rettigheder
Du har visse rettigheder i relation til dine personoplysninger, herunder retten til at gøre indsigelse under visse omstændigheder. Du kan udøve dine rettigheder ved at benytte de kontaktoplysninger, der er angivet under "Dataansvarlig". Smeg vil foretage det nødvendige med henblik på at facilitere udøvelsen af dine rettigheder.

 

Du har ret til:

 • At modtage bekræftelse på, hvorvidt oplysninger om dig behandles, at få adgang til indholdet af oplysningerne og få en kopi heraf (ret til indsigt);

 

 • At opdatere, ændre og/eller berigtige dine personoplysninger (ret til berigtigelse);

 

 • At anmode om, at dine personoplysninger slettes eller behandlingen begrænses i den udstrækning dette tillades ifølge GDPR, herunder hvis oplysningerne er blevet behandlet i strid med lovgivningen, eller hvis opbevaringen ikke er nødvendig i henhold til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet og behandlet (ret til sletning og ret til begrænsning);

 

 • Til enhver tid at trække dit samtykke tilbage uden at det berører lovligheden af den behandling, der blev gennemført baseret på dit samtykke forud for tilbagetrækningen (retten til at trække et samtykke tilbage);

 

 • I nogle tilfælde at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og læsbart format og anmode om at oplysningerne transmitteres til en anden dataansvarlig, hvis teknisk muligt (ret til dataportabilitet);

 

 • At gøre indsigelse mod behandlingen i visse situationer (dette er f.eks. muligt, hvis vi ikke behøver behandle oplysningerne for at opfylde kontraktmæssige eller andre juridiske krav samt i forbindelse med direkte markedsføring) (ret til indsigelse);

 

 • Ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling.

 

Hvis du har mistanke om, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med databeskyttelseslovgivningen, eller hvis du har en klage i forbindelse med vores behandling, som ikke er blevet løst, kan du sende en klage til tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, du bor i, eller hvor den påståede krænkelse har fundet sted.

 

Opdateringer til denne politik
Denne persondatapolitik kan opdateres fra tid til anden

Denne persondatapolitik er senest blevet opdateret 31 maj 2021.