SIEDZIBA FIRMY

Siedziba firmy Smeg została uznana za jedno z najbardziej innowacyjnych miejsc we Włoszech dzięki inteligentnemu zarządzaniu zużyciem energii i polityce zrównoważonego rozwoju. W 2007 roku Smeg zwyciężył w Konkursie Modena Domotics Competition, który odbywał się w Modenie podczas „Tygodnia bio-architektury”

ODPOWIEDZIALNY DESIGN

Smeg projektując piekarniki, płyty grzewcze, ekspresy do kawy, kuchenki, zmywarki, pralki, pralko-suszarki, okapy, zlewozmywaki, lodówki i zamrażarki od samego początku projektu ma na uwadze ochronę środowiska.
 

Największy nacisk kładzie się na dobór materiałów, takich jak stal, szkło, aluminium i mosiądz, które mogą być łatwo poddane recyklingowi przy pomocy staranniezaplanowanemu systemowi selektywnej zbiórki.

Ponadto Smeg w pełni przestrzega postanowień dyrektyw UE RoHS (Restriction of Hazardous Substances) i REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w zakresie stosowania substancji chemicznych), idąc dalej niż tylko wymagania minimalne.

Dyrektywa RoHS stawia rygorystyczne ograniczenia dotyczące korzystania z materiałów i substancji niebezpiecznych, takich jak: ołów, kadm, rtęć, chrom i inne.

REACH 
Rozporządzenie REACH dotyczy zasad obchodzenia się z substancjami chemicznymi i ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego w jak najszerszym zakresie.

Certyfikaty

Zaangażowanie firmy Smeg w respektowanie środowiska naturalnego, jak również dbałość o wpływ społeczny biznesu, znajduje odzwierciedlenie w polityce jakości, środowiska i BHP oraz w przyjętych systemach zarządzania, które są certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami UNI EN ISO 9001, ISO13485 (system zarządzania jakością dla urządzeń medycznych), UNI EN ISO 14001 i ISO 45001.