Environmental Policy

SIEDZIBA FIRMY

Siedziba firmy Smeg została uznana za jedno z najbardziej innowacyjnych miejsc we Włoszech dzięki inteligentnemu zarządzaniu zużyciem energii i polityce zrównoważonego rozwoju. W 2007 roku Smeg zwyciężył w Konkursie Modena Domotics Competition, który odbywał się w Modenie podczas „Tygodnia bio-architektury”

ODPOWIEDZIALNY DESIGN

Smeg projektując piekarniki, płyty grzewcze, ekspresy do kawy, kuchenki, zmywarki, pralki, pralko-suszarki, okapy, zlewozmywaki, lodówki i zamrażarki od samego początku projektu ma na uwadze ochronę środowiska.
 

Największy nacisk kładzie się na dobór materiałów, takich jak stal, szkło, aluminium i mosiądz, które mogą być łatwo poddane recyklingowi przy pomocy staranniezaplanowanemu systemowi selektywnej zbiórki.

Ponadto Smeg w pełni przestrzega postanowień dyrektyw UE RoHS (Restriction of Hazardous Substances) i REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w zakresie stosowania substancji chemicznych), idąc dalej niż tylko wymagania minimalne.

Dyrektywa RoHS stawia rygorystyczne ograniczenia dotyczące korzystania z materiałów i substancji niebezpiecznych, takich jak: ołów, kadm, rtęć, chrom i inne.

REACH 
Rozporządzenie REACH dotyczy zasad obchodzenia się z substancjami chemicznymi i ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego w jak najszerszym zakresie.

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zaangażowanie firmy Smeg w ochronę środowiska i odpowiedzialność społeczną można dostrzec w jego polityce BHP (QHSE), która jest w pełni zgodna ze standardami UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 i OHSAS 18001. Wszystkie te standardy są zgodne ze sobą, umożliwiając tym samym ich łatwą integrację.

UNI EN ISO 9001 certyfikat pdf) jest to norma, która określa warunki systemu zarządzania jakością. Ma ona na celu pomoc firmom w poprawie ich procesów produkcji, udoskonaleniu procesów zarządzania, zapewnieniu jakości produktu i satysfakcji klienta.

UNI EN ISO 14001 (certyfikat pdf) jest to norma, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem i dostarcza wskazówek, które firmy mogą wykorzystać przy opracowywaniu polityki dotyczącej ekologii i zmniejszeniu zanieczyszczeń. Certyfikat koncentruje się na optymalizacji wykorzystania energii i zasobów naturalnych, a także systemów jakości w zakresie utylizacji odpadów.

OHSAS 18001 certyfikat pdf) Certyfikat ISO 18001 wskazuje, że Smeg dobrowolnie wdrożył system dotyczący zarządzania systemem w kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa BHP.

Produkty przyjazne środowisku

Wysoka wydajność i niskie zużycie energii są cechami wszystkich piekarników, płyt grzewczych, zmywarek, pralko-suszarek, okapów, lodówek   i ekspresów do kawy firmy Smeg. Szczególny nacisk kładzie się na uzyskanie najwyższej klasy wydajności energetycznej, tak aby pomóc w ochronie środowiska i poprawić jakość życia.

O FIRMIE

Włoski producent sprzętu gospodarstwa domowego.

Dowiedz się więcej
NAGRODY

Nagrody dla urządzeń Smeg.

Dowiedz się więcej