Wszystko, co robimy, jest inspirowane wartościami, które podzielamy

LUDZIE

Dla Smeg zrównoważony rozwój oznacza inwestowanie w jakość życia swoich pracowników, nawiązywanie z nimi ciągłego dialogu pod hasłem otwartości i współpracy.

Grupa Smeg zatrudnia łącznie około 2500 pracowników

PRZYCIĄGANIE TALENTÓW
Strategia rozwoju z ludźmi w centrum uwagi
Dowiedz się więcej
DOBRE SAMOPOCZUCIE KAŻDEGO DNIA
Bezpieczna praca każdego dnia
Dowiedz się więcej
SZKOLENIA PERSONELU
Ciągłe zaangażowanie w rozwój umiejętności technicznych i interdyscyplinarnych
Dowiedz się więcej

ŚRODOWISKO

Dla Smeg zrównoważony rozwój oznacza zadbanie o zdrową i przyjazną planetę dla przyszłych pokoleń oraz zagwarantowanie im dostępu do wszystkich zasobów naturalnych poprzez podejście regeneracyjne.

Ponad 70 procent zużywanej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.

SIEDZIBA GŁÓWNA
Miejsce otoczone zielenią
Dowiedz się więcej
ZUŻYCIE ENERGII I EMISYJNOŚĆ
Zmniejszenie zużycia energii i kontrola emisji na etapach produkcji są kluczowymi elementami dla firmy, która dąży do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.
Dowiedz się więcej
PROJEKTY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Lokalne działania na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju
Dowiedz się więcej

PRODUKTY

Dla Smeg zrównoważony rozwój oznacza projektowanie dużych i małych urządzeń w sposób odpowiedzialny i przyszłościowy. Wzornictwo i technologia łączą się w szerokiej gamie produktów zaprojektowanych z myślą o trwałości, co jest wynikiem długoterminowej wizji wywodzącej się z architektury.

Wykorzystanie materiałów pochodzenia organicznego do pakowania sprzętu drobnego

MATERIAŁY I OPAKOWANIA
Od designu do ekodesignu
Dowiedz się więcej
PROCESY PRODUKCYJNE
Jakość i bezpieczeństwo są podstawą filozofii produkcji
Dowiedz się więcej
NAGRODY I CERTYFIKATY
Doskonałość projektowa i konstrukcyjna
Dowiedz się więcej

Pobierz raport zrównoważonego rozwoju