Εταιρία: Smeg S.p.A.  
Διεύθυνση: Via Leonardo da Vinci 4, Guastalla(RE)
ΤΚ: 42016
Τηλέφωνο: +39 0522 8211
Fax: +39 0522 821482
Email: [email protected]
Ιστότοπος: www.smeg.gr

 

Εταιρία: PETCO AE  
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι
ΤΚ: 15123
Τηλέφωνο: +30 210 6837400
Fax: +30 210 6835026
Email: [email protected]
Ιστότοπος: www.petco.gr

 

Ο Όμιλος της SMEG διεξάγει τις δραστηριότητές του με ηθικό τρόπο, με ηθική ακεραιότητα και δικαιοσύνη, επιδιώκοντας τους νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με την εταιρική του αποστολή. Όλα τα μέρη που έχουν σχέσεις με την SMEG πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου της SMEG, ο οποίος είναι το επίσημο έγγραφο που καθορίζει τις ηθικές αρχές της SMEG και όλων των ατόμων και οντοτήτων που ασχολούνται με την SMEG.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ SMEG