Αναζήτηση

Multizone

Με το MultiZone, η ζώνη θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δύο ανεξάρτητες ζώνες μαγειρέματος ή να συνδυαστούν σε μία.

Compare products