Πολιτική Cookie - ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Αναζήτηση

Καθώς περιηγείστε στον ιστότοπο SMEG.GR συλλέγουμε δεδομένα όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και οι σελίδες που επισκέπτεστε.
Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται από όλους τους χρήστες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος λειτουργεί σωστά και ότι η εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη. Η SMEG δεν συλλέγει δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς ή για να προσδιορίσει τον επισκέπτη. Ο επισκέπτης παραμένει ανώνυμος.
Τα cookies αποθηκεύονται σε σχετικά αρχεία καταγραφής και μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο στις αρχές, στην ακραία περίπτωση που ζητείται από δικαστήριο.

Τι είναι τα Cookie;
Τα cookie είναι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του διακομιστή της SMEG και του υπολογιστή σας και επιτρέπουν τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων για περιοχές του ιστότοπου που επισκέπτονται οι χρήστες ανώνυμα. Τα δεδομένα που συλλέγονται στη συνέχεια διαβάζονται σε συνολική μορφή για να κατανοήσουν την αποτελεσματικότητα του ιστότοπου και τις εμπειρίες περιήγησης. Τα cookie που χρησιμοποιούνται, επομένως, δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες. Η πλειονότητα των προγραμμάτων περιήγησης είναι σε θέση να εντοπίσουν νέα cookie και να ζητήσουν την αποδοχή του χρήστη. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ρυθμιστεί να μην δέχεται cookie, τότε η πλοήγηση στον ιστότοπο θα ήταν δύσκολη.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε και γιατί;
Χρησιμοποιούμε τα 4 cookie του Google Analytics που παρουσιάζονται κατωτέρφω και τα οποία μετρούν τα δεδομένα πλοήγησης:

COOKIE NAME _utma
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΞΗΣ

2 χρόνια από την πρώτη χρήση ή ενημέρωση

ΣΚΟΠΟΣ

Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών από τις περιόδους σύνδεσης

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το cookie δημιουργείται όταν το javascript εκτελεί έλεγχο σχετικά με την ύπαρξη __ utma cookies. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που τα δεδομένα αποστέλλονται στο Google Analytics.
   
COOKIE NAME _utmb
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΞΗΣ 30 λεπτά από την πρώτη χρήση ή ενημέρωση
ΧΡΗΣΗ Καθορίζει νέες συνεδρίες / επισκέψεις
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το cookie δημιουργείται όταν το javascript εκτελεί έλεγχο σχετικά με την ύπαρξη __ utma cookies. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που τα δεδομένα αποστέλλονται στο Google Analytics
   
COOKIE NAME _utmc
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΞΗΣ Μέχρι το τέλος της περιόδου σύνδεσης
ΧΡΗΣΗ Καθορίζει νέες συνεδρίες / επισκέψεις
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το cookie δημιουργείται όταν το javascript εκτελεί έλεγχο σχετικά με την ύπαρξη __ utma cookies. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που τα δεδομένα αποστέλλονται στο Google Analytics
   
COOKIE NAME _utmz
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΞΗΣ 6 μήνες από την πρώτη χρήση ή ενημέρωση
ΧΡΗΣΗ Καθορίζει την πηγή μιας επίσκεψης στον ιστότοπο (π.χ. από μηχανή αναζήτησης ή μέσω ανακοίνωσης)
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται javascript και ενημερώνεται κάθε φορά που τα δεδομένα αποστέλλονται στο Google Analytics.
   

 Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookie αναλυτικών στοιχείων Google, ανατρέξτε στην ακόλουθη σελίδα: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies κοινωνικού δικτύου
Ορισμένες σελίδες στον ιστότοπο περιλαμβάνουν κουμπιά κοινής χρήσης για μεγάλα κοινωνικά δίκτυα, αυτές οι σελίδες διαθέτουν cookie που δημιουργούνται από τα συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα που έχουν επιλεγεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες: