Ό,τι κάνουμε εμπνέεται από τις αξίες που μοιραζόμαστε

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Για τη Smeg, αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει επένδυση στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων της, καθιέρωση διαρκούς διαλόγου μαζί τους υπό το λάβαρο της διαφάνειας και της συνεργασίας.

Πάνω από 24.000 ώρες εκπαίδευσης προσωπικού

ΕΛΚΗΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ
Μια στρατηγική ανάπτυξης με τους ανθρώπους στο επίκεντρο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μια διαρκής δέσμευση για την ανάπτυξη τεχνικών και δεξιοτήτων
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
Δουλεύοντας με ασφάλεια, κάθε μέρα
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για τη Smeg, αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει διασφάλιση ενός υγιούς και φιλόξενου πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές και εξασφάλιση πρόσβασης σε όλους τους φυσικούς πόρους μέσω μιας αναγεννητικής προσέγγισης.

Περισσότερο από το 70 τοις εκατό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Περιορισμός της κατανάλωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ο έλεγχος των εκπομπών στις φάσεις παραγωγής είναι βασικά στοιχεία για μια εταιρεία που στοχεύει να έχει λιγότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Τοπικές δράσεις για την παγκόσμια βιωσιμότητα
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΔΡΑ
Ένας χώρος περιτριγυρισμένος από πράσινο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για τη Smeg, αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει σχεδιασμός μεγάλων και μικρών συσκευών με υπεύθυνο και στραμμένο προς το μέλλον τρόπο. Ο σχεδιασμός και η τεχνολογία συνδυάζονται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν, το αποτέλεσμα ενός μακροπρόθεσμου οράματος που προέρχεται από την αρχιτεκτονική.

Χρήση υλικών βιολογικής βάσης στις συσκευασίες των μικροσυσκευών

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αριστεία σχεδιασμού και μηχανικής
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Από το Design στο Eco-Design
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η ποιότητα και η ασφάλεια είναι η βάση της φιλοσοφίας παραγωγής
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατεβάστε την Έκθεση Βιωσιμότητας