Αναζήτηση

"ΠΡΑΣΙΝΑ" ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα κεντρικά γραφεία της Smeg έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο καινοτόμα μέρη στην Ιταλία χάρη στην έξυπνη διαχείριση της κατανάλωσης και τις πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης. Το 2007 κέρδισε το διαγωνισμό Domena Domotics, μέρος της «εβδομάδας βιο-αρχιτεκτονικής» που πραγματοποιήθηκε στην πόλη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι φούρνοι, οι εστίες, οι καφετιέρες, οι ηλεκτρικές εστίες, τα πλυντήρια πιάτων, τα πλυντήρια, τα πλυντήρια-στεγνωτήρια, οι απορροφητήρες, οι νεροχύτες, τα ψυγεία και οι καταψύκτες της Smeg έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το περιβάλλον.

Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή υλικών, όπως ο χάλυβας, το γυαλί, το αλουμίνιο και ο ορείχαλκος, τα οποία μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν χρησιμοποιώντας προσεκτικά σχεδιασμένες ξεχωριστές συλλογές απορριμάτων.

Επιπλέον, η Smeg συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ RoHS  (Restriction of Hazardous Substances) και REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances), πηγαίνοντας πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Η οδηγία RoHS θέτει αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση επικίνδυνων υλικών και ουσιών όπως μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος, χρώμιο VI, πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBBs) και πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες (PBDEs).

REACH

Ο κανονισμός REACH αφορά τον χειρισμό χημικών ουσιών και στοχεύει να διασφαλίσει ότι η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον προστατεύονται στο μέγιστο βαθμό.

Certifications

Smeg's commitment to the respect of the environment, as well as its attention to the social impact of its business, is reflected in its Quality, Environment and Health and Safety Policy and in the Management Systems it has adopted, which are certified in accordance with international standards UNI EN ISO 9001, ISO13485 (Quality Management System for Medical Devices), UNI EN ISO 14001 and ISO 45001.