Περιβαλλοντική πολιτική και βιωσιμότητα - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Αναζήτηση

"ΠΡΑΣΙΝΑ" ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα κεντρικά γραφεία της Smeg έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο καινοτόμα μέρη στην Ιταλία χάρη στην έξυπνη διαχείριση της κατανάλωσης και τις πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης. Το 2007 κέρδισε το διαγωνισμό Domena Domotics, μέρος της «εβδομάδας βιο-αρχιτεκτονικής» που πραγματοποιήθηκε στην πόλη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι φούρνοι, οι εστίες, οι καφετιέρες, οι ηλεκτρικές εστίες, τα πλυντήρια πιάτων, τα πλυντήρια, τα πλυντήρια-στεγνωτήρια, οι απορροφητήρες, οι νεροχύτες, τα ψυγεία και οι καταψύκτες της Smeg έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το περιβάλλον.

Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή υλικών, όπως ο χάλυβας, το γυαλί, το αλουμίνιο και ο ορείχαλκος, τα οποία μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν χρησιμοποιώντας προσεκτικά σχεδιασμένες ξεχωριστές συλλογές απορριμάτων.

Επιπλέον, η Smeg συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ RoHS  (Restriction of Hazardous Substances) και REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances), πηγαίνοντας πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Η οδηγία RoHS θέτει αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση επικίνδυνων υλικών και ουσιών όπως μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος, χρώμιο VI, πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBBs) και πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες (PBDEs).

REACH

Ο κανονισμός REACH αφορά τον χειρισμό χημικών ουσιών και στοχεύει να διασφαλίσει ότι η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον προστατεύονται στο μέγιστο βαθμό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η θέση της Smeg για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη φαίνεται στην Πολιτική Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE), η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 και OHSAS 18001. Όλα αυτά είναι συμβατά μεταξύ τους, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωσή τους στα τρία συστήματα διαχείρισης.

UNI EN ISO 9001 Πρόκειται για ένα πρότυπο που σκιαγραφεί τις απαιτήσεις για την υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας προκειμένου να βοηθήσει τις εταιρείες να βελτιώσουν τις διαδικασίες παραγωγής και διαχείρισης τους, να διασφαλίσουν την ποιότητα των προϊόντων και να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών.

UNI EN ISO 14001 Πρόκειται για ένα πρότυπο που σκιαγραφεί τις απαιτήσεις για την υιοθέτηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να ακολουθήσουν οι εταιρείες κατά τη χάραξη εταιρικής πολιτικής για την οικολογική βιωσιμότητα και τη ρύπανση. Η πιστοποίηση επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων και συστημάτων ποιότητας για τη διάθεση αποβλήτων.

Η πιστοποίηση OHSAS 18001 δείχνει ότι η Smeg έχει εφαρμόσει εθελοντικά ένα υγιές σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η υψηλή απόδοση και η χαμηλή κατανάλωση είναι χαρακτηριστικά όλων των φούρνων, εστιών, πλυντηρίων πιάτων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων, απορροφητήρων, εντοιχιζόμενων ψυγείων, νεροχυτών και καφετιέρων της Smeg. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση της υψηλότερης βαθμολογίας ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να βοηθηθεί το περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής.