Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Διαδίκτυο πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο σε οποιονδήποτε και δεσμευόμαστε να παρέχουμε έναν ιστότοπο που να είναι προσβάσιμος στο ευρύτερο δυνατό κοινό, ανεξάρτητα από τις συνθήκες και τις ικανότητες.

Για να το εκπληρώσουμε αυτό, στοχεύουμε να τηρήσουμε όσο το δυνατόν πιο εύλογα τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού (W3C) 2.1 (WCAG 2.1). Αυτές οι οδηγίες εξηγούν πώς να κάνετε το περιεχόμενο ιστού προσβάσιμο σε άτομα με μεγάλη ποικιλία αναπηριών. Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε όλους τους ανθρώπους: τυφλούς, άτομα με κινητικές αναπηρίες, προβλήματα όρασης, γνωστικές αναπηρίες και άλλα.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τεχνολογία AccessiWay που έχει σκοπό να τον κάνει όσο το δυνατόν πιο προσιτή ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε μια διεπαφή προσβασιμότητας που επιτρέπει σε άτομα με ειδικές αναπηρίες να προσαρμόσουν το UI (διεπαφή χρήστη) του ιστότοπου και να το σχεδιάσουν ώστε να ταιριάζει στις προσωπικές τους ανάγκες.

ΛΗΨΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

www.smeg.com

www.sda.smeg.com

www.smegfoodservice.com

Διαβάστε την δήλωση πλήρους προσβασιμότητας >

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο του ιστότοπου πλήρως προσβάσιμο, ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν σελίδες ή ενότητες που δεν είναι πλήρως προσβάσιμες, βρίσκονται σε διαδικασία πρόσβασης ή δεν διαθέτουν επαρκή τεχνολογική λύση για να γίνουν προσβάσιμες.

Ωστόσο, βελτιώνουμε συνεχώς την προσβασιμότητά μας, προσθέτουμε, ενημερώνουμε και βελτιώνουμε τις επιλογές και τις δυνατότητές του και αναπτύσσουμε και υιοθετούμε νέες τεχνολογίες.

Όλα αυτά προορίζονται για την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου προσβασιμότητας, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Για οποιαδήποτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση [email protected]