Αγαπητέ χρήστη,

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων στον ιστότοπο www.smeg.gr (εφεξής καλούμενος «ιστότοπος»). Παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες όχι μόνο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον (ΕΕ) Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων αρ. 2016/679 (εφεξής " GDPR"), αλλά και επειδή η προστασία των προσωπικών  σας δεδομένων είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της εταιρείας μας και θέλουμε να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που ίσως χρειαστείτε για να προστατεύσετε το απόρρητό σας και να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται σε σχέση με την εμπειρία περιήγησής σας στον Ιστότοπό μας.

 

Ελεγκτής δεδομένων και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Ο Ελεγκτής Δεδομένων των προσωπικών σας δεδομένων, είναι το άτομο που λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις μεθόδους και τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων, είναι η Smeg Spa, με έδρα τη Via Leonardo da Vinci 4, 42016 Guastalla (RE), Ιταλία, αριθμός φορολογικού μητρώου 01555030350 (εφεξής ονομάζεται "SMEG"). Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων («DPO») είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον GDPR σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Smeg. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον DPO στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected] ή μια επιστολή στα κεντρικά γραφεία της Smeg.

 

Τύπος και πηγή συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε ή συμβουλεύεστε τον Ιστότοπο, όταν συμπληρώνετε τις ηλεκτρονικές φόρμες μας (π.χ. για να ζητήσετε υποστήριξη) ή όταν αποφασίσετε να λάβετε επικοινωνίες μάρκετινγκ, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα (π.χ. δεδομένα που σχετίζονται με αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα άτομα) :

  • δεδομένα που παρέχονται από εσάς κατά τη συμπλήρωση των διαδικτυακών εντύπων μας, για παράδειγμα για να ζητήσετε υποστήριξη ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις προσφορές της Smeg, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης δεδομένων (όνομα και επώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου), οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από εσάς σχετικά με τα προϊόντα που αγοράσατε για τα οποία χρειάζεστε υποστήριξη και τον τύπο υποστήριξης που ζητάτε (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο πεδίο λεπτομερειών του αιτήματος).
  • δεδομένα που συλλέγουμε κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο (γνωστά ως "δεδομένα περιήγησης"), όπως η διεύθυνση IP σας, το Uniform Resource Identifier, η στιγμή κατά την οποία υποβάλλετε το αίτημά σας, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στο διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως συνημμένο, ο αριθμητικός κωδικός που δείχνει την κατάσταση της απόκρισης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του χρήστη. Η μετάδοση τέτοιων πληροφοριών είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με προσδιορισμένα υποκείμενα δεδομένων, αλλά από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω συσχετίσεων και επεξεργασίας με δεδομένα που κατέχονται από τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την αναγνώριση των χρηστών. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν (μεταξύ άλλων) για να εξακριβωθεί η ευθύνη για εγκλήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που διαπράχθηκαν κατά της ιστοσελίδας μας.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για να μπορείτε να περιηγηθείτε με ασφάλεια στον Ιστότοπο, να λάβετε υποστήριξη προϊόντων ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τα προϊόντα, να διαχειριστείτε άλλα συγκεκριμένα αιτήματα και να λάβετε επιχειρησιακές επικοινωνίες. Με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να προτείνουμε προϊόντα και υπηρεσίες της Smeg που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

 

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • επεξεργασία των αιτημάτων σας για υποστήριξη σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση μιας συσκευής ή την απάντηση στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας. Εάν σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια φόρμα για να στείλετε το αίτημά σας, λάβετε υπόψη ότι τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και, ελλείψει των αντίστοιχων δεδομένων, δεν θα είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, επειδή αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.
  • επιτρέποντας την εγγραφή της συσκευής σας, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων για επέκταση εγγύησης. Εάν σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια φόρμα για αυτόν τον σκοπό, λάβετε υπόψη ότι τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και, ελλείψει των αντίστοιχων δεδομένων, δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, επειδή αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας.
  • λήψη του ενημερωτικού δελτίου της Smeg και επικοινωνία μαζί μας, εάν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας.
  • λήψη εμπορικών και προωθητικών επικοινωνιών με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως e-mail και γραπτά μηνύματα, και μη αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές κλήσεις που σχετίζονται με προϊόντα Smeg, συμμετοχή σε έρευνες αγοράς και έρευνες ικανοποίησης πελατών σχετικά με τα προϊόντα και την υποστήριξη που ελήφθησαν, και προσκλήσεις για συμμετοχή σε εκδηλώσεις της Smeg. Η συγκατάθεσή σας απαιτείται για το σκοπό αυτό και αντιπροσωπεύει τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Εάν δεν αντιταχθείτε επικοινωνώντας μαζί μας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω, θέλουμε να στείλουμε μόνο επικοινωνίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και θα επικοινωνήστε μαζί σας μόνο με προσφορές και επικοινωνίες σύμφωνα με το προφίλ σας, με βάση τις προτιμήσεις σας, τις συσκευές που έχετε καταχωρίσει και τη χρήση των υπηρεσιών μας. Λάβετε υπόψη ότι ακόμη και αν αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας ή δεν παρέχετε τα απαραίτητα δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας πλήρως και ελεύθερα, αλλά δεν θα λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με τα προϊόντα μας.
  • να λαμβάνουμε μάρκετινγκ και διαφημιστικές ανακοινώσεις από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες σχετικά με τις δραστηριότητες μάρκετίνγκ τους, βάσει των προτιμήσεών σας και των προϊόντων που έχετε αγοράσει. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η συγκατάθεσή σας, η οποία αντιπροσωπεύει τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας ή δεν μας παράσχετε τα απαραίτητα δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

Μέσα επεξεργασίας

 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα γίνεται κυρίως με συστήματα πληροφορικής και εργαλεία ανάλυσης από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο από την Smeg και την PETCO AE. Εφαρμόζουμε μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, της νομιμότητας και της διαφάνειας που ορίζονται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του GDPR) και την προστασία του απορρήτου σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας που αποσκοπούν στην πρόληψη της απώλειας, παράνομης και λανθασμένη χρήση των δεδομένων σας και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μεθόδων ψηφιακής επικοινωνίας (π.χ. e-mail, υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων κ.λπ.), μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα κειμένου) ή μέσω ταχυδρομείου.

 

Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για την περίοδο που είναι απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα και, για νόμιμους σκοπούς, όχι περισσότερο από 10 χρόνια. Όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας ή συμφωνείτε να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις μάρκετινγκ, μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφείτε από αυτές τις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή γράφοντας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παρακάτω. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν μόνο για την παροχή άλλων υπηρεσιών που ζητήσατε από εσάς (π.χ. εγγραφή προϊόντος για την απόκτηση της εγγύησης, αιτήματα υποστήριξης κ.λπ.).

 

Κοινοποίηση και αποκάλυψη των δεδομένων σας

Η Smeg χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές για να εγγυηθεί τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και να σας παρέχει τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν. Η πρόσβαση στα δεδομένα σας από αυτά τα τρίτα μέρη διέπεται από συγκεκριμένες συμβατικές συμφωνίες που περιορίζουν τη χρήση των δεδομένων σας στην επεξεργασία που απαιτείται για τη λειτουργία του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Αυτοί οι τρίτοι προμηθευτές ενεργούν ως επεξεργαστές δεδομένων (εφεξής καλούμενοι "Επεξεργαστές δεδομένων") και ενδέχεται να θεωρηθούν άμεσα υπεύθυνοι εάν επεξεργάζονται δεδομένα κατά παράβαση των ληφθέντων οδηγιών.

 

Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιούνται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Smeg που έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί κατάλληλα ή στο προσωπικό τρίτων που εργάζεται για λογαριασμό της Smeg και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπό την ιδιότητα του Επεξεργαστές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες πριν / μετά την πώληση που σχετίζονται με τη συσκευή σας. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση αιτήματος για βοήθεια και υποστήριξη, τα δεδομένα σας θα έχουν πρόσβαση, υπό την ιδιότητα του επεξεργαστή δεδομένων, από τις εταιρείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία εκ μέρους μας, οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με δυσλειτουργίες και ελαττώματα της συσκευής.

 

Εάν συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ, τα δεδομένα σας μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από πρακτορεία μάρκετινγκ ή άλλες εταιρείες, υπό την ιδιότητα του επεξεργαστή δεδομένων, για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαχείριση και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και επιχειρηματικών πληροφοριών μέσω email, απευθείας πωλήσεις, έρευνα αγοράς ή άλλες διαφημιστικές δραστηριότητες, όπως διαγωνισμοί.

Η Smeg αποθηκεύει γενικά τα δεδομένα στην Ιταλία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να διαχειρίζονται από προμηθευτές που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Smeg έχει συνάψει συγκεκριμένες συμφωνίες που απαιτούν από τον προμηθευτή όχι μόνο να παρέχει τις εγγυήσεις που αναφέρονται παραπάνω, αλλά και τις περαιτέρω εγγυήσεις που καθορίζονται από τον GDPR (π.χ. τη χρήση συμβάσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον GDPR). Επιπλέον, για συγκεκριμένους λόγους που σχετίζονται με την τοποθεσία των διακομιστών της SMEG (ή εκείνων των προμηθευτών της), η SMEG χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες προμηθευτών που βρίσκονται σε μη ευρωπαϊκές χώρες (όπως εκείνες που παρέχουν τηλεφωνικό κέντρο ή υπηρεσίες φιλοξενίας), οι οποίοι ενεργούν υπό την ιδιότητα επεξεργαστών δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η SMEG δεσμεύεται να εγγυηθεί την κατάλληλη προστασία και την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τυποποιημένων συμβατικών όρων. Κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε επαγγελματίες, εταιρείες συμβούλων ή άλλα μέρη που ενεργούν υπό την ιδιότητα ανεξάρτητων Ελεγκτών Δεδομένων.

Επιπλέον, με τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε άλλα μέρη που ενεργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών εταίρων της SMEG, για τους σκοπούς μάρκετινγκ ή την παροχή υπηρεσιών τους.

Εάν η SMEG πρέπει να εμπλέκεται σε συνηθισμένες ή έκτακτες εταιρικές συναλλαγές, τα δεδομένα σας μπορεί να γνωστοποιούνται στα μέρη που εμπλέκονται σε τέτοιες συναλλαγές και στους επαγγελματίες που εκπροσωπούν την SMEG ή στα άλλα μέρη των προαναφερθεισών συναλλαγών, εάν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των σχετικών αξιολογήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Επεξεργαστές Δεδομένων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό της SMEG, μπορείτε να γράψετε στα γραφεία SMEG (για την προσοχή του DPO) ή στη διεύθυνση e-mail [email protected].

 

Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας και να περιορίσετε τη χρήση τους, εάν ισχύει. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή, δωρεάν, επικοινωνώντας μαζί μας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω. Η SMEG θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα άρθρα 15-21 του GDPR, δικαιούστε:

• να λάβετε επιβεβαίωση της ύπαρξης των προσωπικών σας δεδομένων, να αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να αποκτήστε ένα αντίγραφο (δικαίωμα πρόσβασης).

• ενημέρωση, τροποποίηση και / ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα διόρθωσης).

• να ζητήσετε τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που καθορίζονται από τον GDPR, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων ή εάν η αποθήκευσή τους δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία (δικαίωμα διαγραφής και δικαίωμα περιορισμού) ·

• να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, όπου δίνεται, ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την απόσυρση (δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης).

• εντός των ορίων των διατάξεων του GDPR, να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων που παρέχονται από εσάς σε μια δομημένη - συνήθως χρησιμοποιούμενη - μορφή, αναγνώσιμη από αυτόματες συσκευές, και να ζητήσετε τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εάν είναι τεχνικά εφικτό (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων)

• να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας στις περιπτώσεις που καθορίζονται από τον GDPR (δικαίωμα άρνησης).

 

Οι αιτήσεις διαγραφής δεδομένων υπόκεινται στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις διατήρησης εγγράφων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα email στο [email protected] ή μια επιστολή στα γραφεία της SMEG, στις διευθύνσεις επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Κατά την επικοινωνία μαζί μας, συμπεριλάβετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση και / ή τους αριθμούς τηλεφώνου για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας σωστά.

Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο ή επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε για τη χρήση τους, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ζείτε ή εργάζεστε ή όπου πιστεύετε ότι ο φερόμενος είναι παράνομος συνέβη συμπεριφορά.

 

Περισσότερες πληροφορίες και σύνδεσμοι

Στον ιστότοπό μας, θα βρείτε επίσης συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους για να μάθετε τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην περιοχή της Ιστοσελίδας μας που είναι αφιερωμένη στην εγγραφή προϊόντων και την αγορά της εκτεταμένης εγγύησης για τη συσκευή σας και συμπληρώνετε τη φόρμα, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Servizi Domestic & General Italia S.r.l. ("D&G") και την PETCO AE που λειτουργεί ως ανεξάρτητος ελεγκτής δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η D&G και η PETCO AE επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της.

 

Ενημερώσεις για την πολιτική απορρήτου.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να ενημερώνεται κατά καιρούς. H SMEG θα παρέχει λεπτομέρειες για την τελευταία ενημέρωση στο τέλος της πολιτικής απορρήτου

 

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2018