ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ SMEG ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1) ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση καλύπτει τις συσκευές που αγοράζονται από το επισημο δίκτυο της PETCO AE στην Ελλάδα, ως ο επίσημος διανομέας των προϊόντων της Smeg S.p.A..

Υπεύθυνος για την ανάληψη της ευθύνης της εγγύησης έχει αποκλειστικά ο πωλητής της συσκευής. Τα δικαιώματα που έχει ο καταναλωτής απέναντι στον πωλητή, τον άμεσο ανάδοχο, αναφέρονται στην οδηγία 1999/44 / ΕΚ και το νομοθετικό διάταγμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 n. 206 (Κωδικός καταναλωτή)

2) ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος καταναλωτής πραγματοποίησε την αγορά, για κατασκευαστικά ελαττώματα και έλλειψη συμμόρφωσης που υπήρχε κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών. Η απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς πρέπει να δοθεί από ένα έγγραφο παράδοσης ή από ένα έγγραφο που να ισχύει για φορολογικούς σκοπούς (για παράδειγμα απόδειξη), που έχει εκδοθεί από τον έμπορο λιανικής στον πρώτο καταναλωτή, στο οποίο, εκτός από την ημερομηνία παράδοσης ή / και αγοράς , υπάρχουν τα στοιχεία του αντιπροσώπου και τα στοιχεία ταυτοποίησης της συσκευής. Ο καταναλωτής που θέλει να επωφεληθεί από τη συμβατική εγγύηση που προσφέρει η PETCO AE πρέπει να δείξει το προαναφερθέν έγγραφο στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Smeg σε περίπτωση παρέμβασης στο προϊόν.

Αυτή η συμβατική εγγύηση μπορεί να επιβληθεί από τους καταναλωτές και επίσης από εκείνους που αγόρασαν τα προϊόντα αναφέροντας τον αριθμό ΦΠΑ. Ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα ενεργοποίησης αυτής της συμβατικής εγγύησης, εάν δεν αναφέρει την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο (2) μηνών από την ανακάλυψή του. Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός από την Smeg που παρεμβαίνει, ελέγχει εάν η δυσλειτουργία εξαρτάται από ένα εργοστασιακό ελάττωμα ή την έλλειψη συμμόρφωσης κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών. Διαφορετικά, οποιοδήποτε κόστος για την αποκατάσταση της συσκευής, εάν ζητηθεί από τον καταναλωτή, θα βαρύνει πλήρως αυτόν. Το κόστος της επαλήθευσης που πραγματοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Smeg θα χρεώνεται επίσης στον καταναλωτή για δυσλειτουργίες που εμφανίζονται μετά τους πρώτους έξι μήνες από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος και αποκλειστικά εάν δεν εξαρτώνται από την έλλειψη συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος της επαλήθευσης θα είναι λογικό και θα κοινοποιηθεί από τον τεχνικό πριν από τη διενέργεια της επαλήθευσης.

3) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση προβλέπει τη δωρεάν αποκατάσταση των αγαθών, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας τα, σε περίπτωση κατασκευαστικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συμμόρφωσης, που διαπιστώθηκαν και εντοπίστηκαν από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης της Smeg, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως δηλώνεται στα συνοδευτικά έγγραφα που είναι παρόντα τη στιγμή της αγοράς.
Εάν είναι απαραίτητο να παραλάβετε τη συσκευή για επισκευή στο εργαστήριο του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Εξυπηρέτησης και σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής, η μεταφορά θα είναι δωρεάν και οι κίνδυνοι μεταφοράς θα βαρύνουν το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Smeg. Εάν, από την άλλη πλευρά, ο καταναλωτής αρνηθεί την επισκευή στο σπίτι, η μεταφορά στο εργαστήριο του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Βοήθειας και η επιστροφή, θα βαρύνουν τον καταναλωτή μαζί με τους σχετικούς κινδύνους της ίδιας της μεταφοράς. Οι επισκευές ή οι αντικαταστάσεις που πραγματοποιούνται βάσει της εγγύησης δεν επηρεάζουν τους όρους εγγύησης που αποκτήθηκαν κατά την πρώτη αγορά και δεν συνεπάγονται επεκτάσεις ή ανανεώσεις της ίδιας της εγγύησης, οι οποίες θα συνεχιστούν, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τη λήξη της 24 μήνες όπως αναφέρεται στο σημείο 2) αυτής της συμβατικής εγγύησης.
Μετά την περίοδο 24 μηνών αυτής της συμβατικής εγγύησης, τυχόν επισκευές ή / και αντικατάσταση εξαρτημάτων θα χρεωθούν πλήρως στον καταναλωτή. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης της Smeg για να συνεχίσετε να επωφελείστε από την ποιότητα και τον επαγγελματισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας.

4) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Δεν καλύπτεται από την Εγγύηση:

  • παρεμβάσεις σε ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλη, αμελή ή παραμελημένη χρήση, ακατάλληλη χρήση, ιδίως σε μη οικιακή χρήση (μπαρ, εστιατόρια, πλυντήρια, εμπορικές δραστηριότητες γενικά, κοινότητες, γραφεία κ.λπ.),
  • μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας της συσκευής ή για τη συντήρησή του, όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο οδηγιών που παρέχεται με τη συσκευή και είναι αναπόσπαστο μέρος του,
  • επισκευές που πραγματοποιούνται με μη γνήσια ανταλλακτικά και από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό της Smeg,
  • ζημία μεταφοράς,
  • ζημιά που προκλήθηκε από ατμοσφαιρικά συμβάντα ή περιστάσεις που, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούν να εντοπιστούν σε κατασκευαστικά ελαττώματα της συσκευής.
  • παρεμβάσεις σχετικά με την εγκατάσταση (γενικά προσαρμογές όπως ρύθμιση αλατιού και λαμπρυντικού για πλυντήρια πιάτων, αλλαγή ακροφυσίων, αφαίρεση βιδών, αναστρεψιμότητα πορτών κ.λπ.), 
  • σύνδεση με τα συστήματα τροφοδοσίας και αποχέτευσης,
  • την προετοιμασία της συσκευής βάσει των οδηγιών χρήσης
  • σχηματισμός σκουριάς και λεκέδων στο χάλυβα που προκαλούνται από τη χρήση ακατάλληλων απορρυπαντικών.

Τα ελαττώματα που εξαρτώνται από την κανονική φθορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση, εκτός εάν οφείλονται σε έλλειψη συμμόρφωσης. (για παράδειγμα, σε περίπτωση φθοράς πλεγμάτων, φυσητήρων, παρεμβυσμάτων, λαμπτήρων, λαβών, λαβών, λαμπτήρων, καουτσούκ, γυαλιού και σμάλτων, εξωτερικών σωλήνων, αξεσουάρ και αναλώσιμων)

5) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Η PETCO AE απορρίπτει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπους, πράγματα και κατοικίδια ζώα λόγω μη συμμόρφωσης με όλες τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της εκάστοτε συσκευής και κυρίως ότι αφορά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης.

6) ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Αυτή η συμβατική εγγύηση περιορίζεται αποκλειστικά στην Ελληνική επικράτεια. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ξένη χώρα, ο καταναλωτής χάνει αυτήν τη συμβατική εγγύηση ενώ μπορεί να κάνει χρήση των συμβατικών όρων εγγύησης που προσφέρει η εταιρεία διανομής στη χώρα αναφοράς και ορατός στον ιστότοπο www.smeg.com.