ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για αγορές μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE, ως ο επίσημος διανομέας των προϊόντων SMEG στην Ελλάδα, αποκτάτε δωρεάν 2 χρόνια επέκταση εγγύησης και καλύπτεστε πλέον για συνολικά 4 χρόνια.
Η προωθητική ενέργεια ισχύει μόνο για τις λευκές συσκευές και εξαιρούνται οι μικροσυσκευές
.
Επιβεβαιώστε ότι το κατάστημα αγοράς ανήκει στο επίσημο δίκτυο.

Σας υπενθυμίζουμε, για την απαραίτητη προστασία των συσκευών:

  • Ελέγξτε ότι η γείωση του σπιτιού είναι σωστή και λειτουργική.
  • Ο ηλεκτρολογικός πίνακας πρέπει να έχει χωριστή ασφάλεια ανά συσκευή, πυκνωτή αντιστάθμισης ανά φάση, επιτηρητή τάσης & ουδετέρου ή άλλη καλύτερη διάταξη προστασίας ισχύος, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών.
  • Ο επιτηρητής να μπορεί να ρυθμιστεί στο 8% σε αυξομειώσεις τάσης εντός 5dsec.
  • Μην συνδέσετε τις συσκευές σε εργοταξιακό ρεύμα (380Τ).