ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ποιότητα και η ασφάλεια είναι η βάση της φιλοσοφίας παραγωγής

Όλες οι διαδικασίες παραγωγής στη Smeg παρακολουθούνται στενά για να διασφαλιστεί η παράδοση συσκευών υψηλότερης ποιότητας και ασφάλειας.

Για το σκοπό αυτό, όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε μια σειρά διαδοχικών ελέγχων από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, οι οποίοι συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και ακόμη πιο αυστηρούς εσωτερικούς κανονισμούς.

Η πορεία προς ένα συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο ασφάλειας κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής οδηγεί τη Smeg να επενδύει χρόνο με το χρόνο στις πιο προηγμένες τεχνολογίες, προκειμένου να διεξάγει όλο και πιο ενδελεχείς και αξιόπιστες δοκιμές ασφάλειας. Το 2022, για παράδειγμα, η νέα τεχνολογία που υιοθετήθηκε για δοκιμές αξιοπιστίας κατέστησε δυνατό τον εντοπισμό τυχόν κρίσιμων προβλημάτων εκ των προτέρων, βελτιστοποιώντας έτσι τη διαδικασία παραγωγής.