Αναζήτηση

Τριπλό σύστημα αέρα

Κουζίνες πλάτους 90 cm με φούρνο που έχει τρεις ανεμιστήρες. Αυτό εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή ζεστού αέρα μέσα στην κοιλότητα και τέλειες συνθήκες μαγειρέματος.

compare-iconCompare products