Αναζήτηση

Μπαταρίες ESC

Στις μπαταρίες κουζίνας Smeg με το σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας ESC (Energy Saving Cartridge), όταν ο μοχλός βρίσκεται στη μέση διανέμει μόνο κρύο νερό και όχι 50% ζεστό και 50% κρύο. Για να αποκτήσετε ζεστό νερό, γυρίστε το μοχλό πιο αριστερά. Έτσι, κατά τη χρήση δεν λειτουργεί ο λέβητας ζεστού νερού.

Compare products