Αναζήτηση
Enter at least 3 characters
Αναζήτηση
Enter at least 3 characters

Οι επαγωγικές εστίες εμφανίζουν μια ένδειξη "H" που αναβοσβήνει στην οθόνη (H για HOT) ή άλλη ένδειξη με παύλες, πράγμα που σημαίνει ότι η ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα πάνω από τους 60°C. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επαγωγική εστία σας να μαγειρεύει για περίοδο που κυμαίνεται από 1 έως 99 λεπτά μέσω του προγραμματιζόμενου χρονοδιακόπτη. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα.

Οι κεραμικές εστίες λειτουργούν με θερμαντικές αντιστάσεις κάτω από την γυάλινη επιφάνεια, οι οποίες θερμαίνονται και μεταφέρουν την θερμότητα στην επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος, ενώ από την άλλη, οι επαγωγικές εστίες χρησιμοποιούν κυκλικές σπείρες που δημιουργούν μαγνητικό πεδίο, και το οποίο προκαλεί θερμότητα στη μαγνητιζόμενη βάση ενός σκεύους, μόνο όταν τοποθετείται φυσικά αυτό στην εστία. Αυτές οι εστίες είναι πιο αποτελεσματικές και εξαιρετικά ασφαλείς. Και οι δύο τύποι εστιών είναι γνωστοί ότι είναι εξαιρετικά εύκολο στο να καθαριστούν.

Η λειτουργία Smeg ECO-logic, ένα χαρακτηριστικό κεραμικών και επαγωγικών εστιών, περιλαμβάνει μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής σε λιγότερο από το μέγιστο των 3 kW που ισχύει για την πλειονότητα των ιταλικών νοικοκυριών. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια διάφορες ηλεκτρικές συσκευές ταυτόχρονα.

Οι εστίες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, και μετά από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπολειπόμενες ενδείξεις θερμότητας δεν ανάβουν πλέον πριν από τον καθαρισμό. Εάν το καμένο υπολείμμα φαγητού έχει αφεθεί στην εστία μετά το μαγείρεμα, μαλακώστε τον με χρήση χλιαρού νερού και απορρυπαντικού πιάτων, ξεπλύνετε και μετά στεγνώστε με καθαρό πανί. Συνιστούμε επίσης να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν Smeg PULICERAM στην εστία σας κάθε εβδομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να διατηρήσετε την εστία σας σε άριστη κατάσταση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με το προϊόν Smeg.