Søk
Enter at least 3 characters
Søk
Enter at least 3 characters
Företag

Ny energimerking

EUs energimerking ble først innført i 1995. Den ble utarbeidet for å gi riktig, gjenkjennelig og sammenlignbar informasjon om husholdningsprodukters energiforbruk og anses for å være en av drivkreftene bak de tekniske fremskrittene som er gjort innen hvitevarer. Det er et lovkrav at denne merkingen skal vises på produktene, i butikkene og på alle nettsteder.

I årenes løp har løpende forbedringer av energisparende teknologi gjort at hvitevarer nå er plassert helt øverst på klassifiseringsskalaen, mellom A og A +++, men dette begrenser ytterligere tekniske fremskritt. For å muliggjøre nye tekniske fremskritt må denne energiklassifiseringen endres, og det har ført til at en ny energimerking med nye målekriterier er på plass. Det nye energimerket sikrer at det er rom for utvikling i bransjen og gjør det mye enklere for kundene å sammenligne produkter.

Hva er endret?

Den største endringen er at de nåværende effektivitetsgradene er blitt endret, og at man har gått tilbake til en enkel A–G-skala uten plusstegn.
A +++ / A + finnes ikke lenger.

Andre endringer:

  • QR-kode som lenker til en database med tilgang til produktspesifikasjonene.

  • Modellens energiforbruk mer fremtredende plassert midt på etiketten.

  • Støy fra A til D for alle produkter.

  • Endret piktogram. Noen forblir de sammen, mens andre er nye eller er blitt revidert for å gjenspeile nye test- eller målemetoder.

Hvilke produkter påvirkes?

Denne oppdateringen påvirker bare følgende produktkategorier:

Til venstre ses et eksempel på det nye energimerket.

Ingen andre produktkategorier vil foreløpig bli endret til det nye energimerket.

Når trer endringen i kraft?

Fra og med 1. november 2020 vil kunder og forhandlere finne den nye etiketten (sammen med den nåværende) i emballasjen. Dette er et lovkrav. Den nye etiketten trenger ikke å vises ennå, men skal være klar til bruk 1. mars 2021 – da er det bare nye etiketter som kan vises i butikkene og på nettet.

1. november 2020

Gamle og nye energimerker vil bli levert sammen med produktene.

1. mars 2021

Bare nye energimerkingsetiketter vil bli levert til kunder, vises i butikker og på nettet.