Salgsbetingelser

1. Om betingelser

Disse vilkår i samsvar med din bestillingsbekreftelsen utgjør din avtale mellom Smeg og deg som kunde. Igjen andre vilkår er gjeldende. Smeg eier retten til å endre disse vilkår uten forutgående informasjon. Vilkårene gjelder bare for privatpersoner. I disse vilkår brukes ordene ”vi” og ”oss” for å definere Smeg, samt ordene ”kunde”, ”denne” samt ”sine” for å definere deg som kunde. Vi oppfordrer kunden til å lese disse vilkår grundig og dermed være innforstått med alle forpliktelser og rettigheter som omfattes i avtalen.

 

2. Produkter

2.1 Smeg informerer kunden om vi oppdager feilaktig informasjon på smeg.com/no. Dette skjer via e-post.

2.2 Smeg arbeider kontinuerlige med produktbilder for å gjenspeile produktet i fysisk form. Smeg vil gjøre kunden oppmerksom på at det kan forekomme en viss forskjell i farge-nyanser mellom bilder og produktet i fysisk form. Dette kan f.eks. skyldes kundens egen skjerminnstilling.

2.3 Smeg leverer bare selve produktet. Tilbehør som strømkabel, gass-slanger, ventiler, stikkontakt og tilsvarende følger ikke med.

2.4 Alle Smegs produktene kan brukes i Norge. En bruksanvisning følger med alle produktene.

 

3. Bestillinger

3.1 For å kunne gjennomføre en bestilling må kunden være minst 18 år, eller ha tillatelse av en verge/foresatt.

3.2 En bestilling kan kun gjøres via Smeg.no.

3.3 En bestilling er gjennomført da en kunde har fylt ut bestillingsformlæret, valgt betalingsmåte samt trykker på knappen ”fullfør kjøp”. Deretter er det kundens ansvar å betale det beløpet som er oppgitt under ”Ordrebeløp inkl. angitt MVA”.

3.4 Når kunden gjør en bestilling, tildeles denne bestillingen ett bestillingsnummer. Dette bestillingsnummer finnes også på bestillingsbekreftelsen som sendes til kunden via e-post. Bestillingsbekreftelsen gjelder fra den dato da bestillingsbekreftelsen er utsendt.

3.5 En order er først gyldig etter at kunden har mottatt en bestillings-bekreftelse direkte fra Smeg via e-post (er ikke en mailadresse oppgitt, vil ikke denne bekreftelsen kunne sendes ut – men order bli gyldig). Bestillingsbekreftelsen er gyldig fra og med den dato da en bestillingsbekreftelsen er sendt ut.

3.6 Om Smeg ikke godkjenner en bestilling, kontaktes kunden via e-post. Kunden har 14 dager på seg å kontakte Smeg, ellers vil bestillingen automatisk bli makulert.

3.7 Smeg forbeholder seg retten til å heve en bestilling som har blitt feil grunnet f.eks. trykkfeil, prisfeil, tekniske problemer og lignende situasjoner.

3.8 Smeg forbeholder retten til å kansellere bestillingen senest 10 dager innen leveransedato. Dersom vi ikke kommer med tilbakemelding innen den tid, er bestillingen bekreftet.

3.9 Smeg gjør alltid sitt ytterste for å levere de produkter som er oppgitt i en bestillingsbekreftelsen. Det kan forekomme situasjoner da vi ikke kan levere produkter, F.eks. om produktet ikke finnes tilgjengelig eller har en produksjonsdato som ligger frem i tiden. I situasjoner som dette kontakter Smeg kunden for å informere om leveransetid eller for å tilby ett alternativ produkt.

Om kunden ikke aksepterer disse forslag, kommer bestillingen av produktet som ikke kan leveres til å bli hevet. Deretter annulleres transaksjonen. Normalt vil en reservasjon forsvinne fra kundens konto innom 3 – 5 arbeidsdager. Vi ber våre kunder om å kontakte sin bank angående spørsmål relatert til reservasjon av ett beløp.

3.10 Smeg behandler alle e-post som omhandler faktiske kjøp og bestillinger i 48 timer (gjelder hverdager) fra en mail har ankommet.

 

4. Priser och betaling

4.1 Smeg aksepterer Visa, Mastercard, faktura og delbetaling samt direktebetaling. Det tilkommer ikke noe ekstra avgifter når du betaler med kort og all kortdata håndteres sikkert av Klarna som er sertifisert i henhold til PCI-DSS.

4.2 Ved kortbetaling, sendes kunden dirkete videre til Klarnas betalingsvindu der transaksjonen skjer kryptert i samsvar med bransjestandard. Når kunden oppgir sine kortopplysninger brukes en 128 bits Extended Validation Secure Socket Layer-kryptering (EV SSL) for å beskytte informasjonen som overføres. Smeg har aldri tilgang til kundens kortopplysninger.

4.3 Ved faktura og delbetaling gjennomfører alltid Klarna en kredittundersøkelse/sjekk. Kunden får tilsendt en kopi på denne kreditundesøkelsen/sjekken per epost av Klarna.

4.4 Alle priser som er oppgitt på Smeg.no er inklusiv moms og oppgitt i Norske kroner (Nok).

4.5 Betaling gjennomføres i Nok, i samsvar med beløpet som er angitt på faktura.

4.6 Pris for produktet er det beløpet som er oppgitt ved bestillingstilfellet.

4.7 Moms debiteres i henhold til de prosentsatser som er oppgitt i Smeg.com/no ved bestillingstilfellet.

4.8 Frakt debiteres i henhold til det om er oppgitt på Smeg.com/.no ved bestillingstilfellet.

4.9 Smeg forbeholder seg retten til å ender priser uten forhåndsinformasjon.

4.10 Smeg forbeholder seg for eventuelle stavefeil, feilprising, moms og skatteendringer samt utsolgte produkter.

4.11 Kampanjer og andre tilbud gjelder så langt lageret rekker eller mellom oppgitte dato intervaller. Smeg forbeholder seg retten til å endre innhold og ta bort kampanjer uten å oppgitt dette til kunden.

 

5. Leveransevilkår

5.1 I samsvar med disse vilkår forplikter Smeg seg å levere produkter som angitt på bestillingsbekreftelsen.

5.2 Leveranse av produkter skjer bare til adresser i Norge. Vi levere kun til adresser med fast broforbindelse.

5.3 Behandling av en bestilling skjer normalt samme dagen som bestillingen har blitt gjennomført.

5.4 Leveranse av produkter gjennomføres (med ett eksternt transportselskap) mandag til fredag under kontortider (07.00 – 17:00) etter avtale med transportøren. Vennligst vær oppmerksom på at det er opp til transportøren å foreslå tid for levering. Smeg dekker kun fraktkostnader for leveranser som skjer under kontortider. Om kunden ikke er hjemme ved avtalt tid, tar transportøren produktet i retur. Deretter er det kundens egen ansvar å få avtalt ny tid for leveranse. Om produktet sendes i retur til Smeg gjelder samme vilkår som ved mottak nektet.

Mottak nektet. Om kunden nekter å motta en leveranse som ikke har blitt godkjent av Smeg, debiteres (trekkes) kunden 1000,- Nok. Koster gjeldene produkt under 4000,- Nok, debiteres (trekkes) kunden 250,- Nok.

5.5 Alle leveranser blir avtalt med kunden minst 1 dag før levering (av transportselskapet), dette for å forsikre seg om at kunden er hjemme ved avtalt leveranse.

5.6 Leveranse skjer normalt innom 5 – 12 arbeidsdager etter at en bestillingsbekreftelsen er utsendt til kunden. Leveranstiden varierer alt etter hvilken dager transportøren leverer til kundens postnummer. På visse postnummer kan leveranstiden være lengre enn 10 arbeidsdager. Er produktet ikke på lager vil kunden bli gjort oppmerksom på dette via e-post. Produkter som finnes tilgjengelig på lager utenfor Sverige har en estimert leveransetid på ca. 2 – 4 uker, eller lengre om produktet først må produseres.

5.7 Smeg forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle lagersaldofeil i ettertid. Smeg er ikke skyldig å tilby erstatningsprodukter eller annen form for kompensasjon for lengre leveransetider enn det som ser oppgitt i punkt 5.6.

5.8 Ved lengre leveranse en hva som er oppgitt i punkt 5.6, meddeles kunde av Smeg via e-post. Kunden har rett til å heve sitt kjøp uten at det blir debitert for frakt, så lenge bestillingen ikke har gått ut / blitt sendt ut fra Smegs lager. Om kunden ønsker å heve ett kjøp, skal kunden kontakte Smeg per e-post.

5.9 Eierskap samt risiko for tap av et produkt overføres automatisk til kunden etter at en leveranse er gjennomført.

5.10 Leveranse til fortauskant. Leveranse til fortauskant betyr at produktet leveres til kundens fortauskant, port, tomte grense eller så nært tomte grensen transportøren kan komme. 

5.11 Om ett produkt skulle mangle ved levering eller være levert feil, skal kunden alltid kontakte Smeg via e-post. Det er kundens ansvar å kontrollere at antall kolli stemmer ved levering. Alle produkter som signeres for ved leveranse, ansees å være levert uten skade.

5.12 Om Smeg er ansvarlig for produkt/produkter som mangler ved levering eller være levert feil, vil Smeg uten ekstra kostnad for kunden, ordne opp i saken.

 

6. Transportskader

6.1 Alle transportskader skal anmeldes til Smeg via e-post, innom 3 dager etter at en leveranse er gjennomført. Det er kundens ansvar å kontrollere mottatt(e) produkt(er) for skader. Det er også kundens ansvar at eventuelle skader noteres på transportørens fraktseddelen, som kunden skriver under på da en leveranse gjennomføres (noteres ikke en skade på medfølgende fraktseddel, bekrefter signerende mottaker at produktet er mottatt uten skader).

6.2 Skader på ytre emballasje skal skriftlig anmeldes direkte til transportøren i samsvar med leveransen. Det er kundens eget ansvar at en eventuell skade blir notert på fraktseddel ved leveranse. Sendings nummert skal alltid oppgis når en skade skal anmeldes. Dette nummeret finnes på fraktetiketten.

6.3 Skader på ett produkt og produktets emballasje skal alltid fotograferes og sendes til Smeg via e-post. Dette for at Smeg skal kunne bedømme skadens omfang. Kunden har ansvar for å oppgi bestillingsnummer, produktmodell, serienummer, bilde av skader samt en skriftlig beskrivelse av skaden i denne e-posten. Smeg sine serviceteknikere vil deretter avgjøre (basert på mottatt informasjon) om det skal bookes inn ett servicebesøk eller om ett nytt produkt skal sendes ut.

6.4 Kunden vil blir kontaktet direkte av vår transportør ved ett eventuelt utbytte av ett skadet produkt. Identiske leveranse alternativ vil bli tilbudt ved leveranse av ett erstatningsprodukt. (F.eks. Har kunden betalt for leveranser til fortauskant, henter transportør produktet ved fortauskant – Nytt produkt vil også bli levert til fortauskant).

 

7. Angrerett og retur

7.1 Smeg følger regler og direktiver som oppgitt i loven om distansekjøp samt e-handelsloven gjeldende kundens angrerett.

7.2 Kunden har rett til å få tilbakebetalt hele eller deler av kjøpesummen, hvis kunden selv kontakter Smeg via e-post innom 14 dager etter at en leveranse har blitt gjennomført. Ved kontakt, vil Smeg avtale direkte med kunden angående retur av produkt / order via e-post. For å sende en returmelding og registrere din retur, må du bruke returformularet. Produktet må returneres innen 14 dager. Tilbakebetaling vil skje på samme måte som den opprinnelige betalingen.

7.3 Om produktet er brukt kommer Smeg til å gjennomføre en bedømming for å fastslå produktets verdiforminskning. Denne bedømmelsen kan først gjennomføres, etter at produktet fysisk har ankommet returadressen som Smeg har oppgitt til kunden. Smeg erstatter ikke eventuelle fraktkostnader ved ett bytte eller ved retur av ett produkt / en order.

7.4 Produktet skal returneres i sin originalemballasjen eller i en emballasjen som forhindrer skader forårsaket av dårlig innpakningen ved en retur. Kunden er ansvarlig for at innpakning blir gjennomført på en forsvarlig måte.

7.5 Alle returer skjer på kundens eget ansvar. Skader som skulle oppstå ved en retur, debiteres kunden. Kunden står selv for returkostnader.

7.6 Ved en retur tilbakebetaler Smeg kunden innom 7-14 dager, etter at returen fysisk har ankommet anvist returadresse.

7.7 Returer som skyldes feil ekspedering av Smeg, godkjennes uten ekstra omkostninger for kunden.

 

8. Garanti 

8.1 Smeg gir 2 års garanti på alle kjøkkenprodukter og 5 års garanti på alle hvitevarer. Alle garantier gjelder i Norge.

  • For oppvaskmaskiner kjøpt f.o.m. 2020-01-01 er garantien fem (5) år.
  • For kasseroller, gryter, sautepanner, stekepannor og wokpanner kjøpt f.o.m. 2021-01-01 er garantien fem (5) år.
  • For kjøkkenmaskiner kjøpt f.o.m. 2021-01-01 er garantien fem (5) år.
  • For oppvaskmaskiner kjøpt før 2019-12-31 gjelder garanti iht. vanlig forbrukerkjøpslov.

8.2 Kundens faktura gjelder som produktets garantibevis.

8.3 Garantien dekker opprinnelige fabrikasjonsfeil.

8.4 Fabrikasjonsfeil skal bedømmes av ett autorisert servicefirma. Ved godkjenning av en fabrikasjonsfeil vil kunden blir tilbudt enten gratis reparasjon av produktet eller ett nytt produkt samt erstatning for eventuelle fraktkostnader som Smeg bedømmer som nødvendig. For mer informasjon besøk Smegs support.

8.5 Serviceærende der feil og skader ikke godkjennes som en garantisak av servicefirmaet, betales selv av kunden.

8.6 Garantien gjelder ikke for feil som har oppstått på grund av at kunden har endret produktets utseende eller produktets funksjoner.

8.7 Smeg kan ikke holdes ansvarlig for skader på produkter som har oppstått på grund av feil installasjon eller feil bruk av produktet.

 

9. Reklamasjonsrett

9.1 Kunde har ifølge Norsk lov rett på opptil 5 års reklamasjonsrett ifølge forbrukerloven.

9.2 En reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid fra det tidspunkt Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget en mangel ved en vare. Merk at en klagemelding som sendes inn innen to måneder etter at forbrukeren har oppdaget en feil, anses alltid for å være levert i tide, men to måneder utgjør ikke en sluttid for når en klage anses å være levert innen rett tid. 

9.3 Ved ett godkjent reklamasjon ærende står Smeg for alle kostnader i samsvar med retur av produkt samt for leveranse av ett erstatningsprodukt. Eventuell tilbakebetaling skjer uten forsinkelser og innom 14 dager etter at Smeg har godkjent ett reklamasjons ærende. Tilbakebetalingen skjer på samme måte som den originale order har blitt bestilt.

9.4 Ved eventuelle tvister kan Kunden henvende seg til EU ODR.

 

10. Databeskyttelse

Smeg følger PUL gjeldende lagring av personopplysninger. Gjennom å fullføre en bestilling godkjenner kunden at Smeg lagrer, bearbeider og bruker kundens opplysningene som innhentes av bestillingsformularet eller informasjon som kunden manuelt skriver inn under Min Konto. Smeg etterspør bare informasjon som er nødvendig for å kunne fullføre en order samt leveranse av kundens bestilling. Ved ett skriftlig krav kan kunden motta en kopi på denne informasjonen. Smeg forbeholder seg retten til å debitere kunden ett administrasjonsgebyr i samsvar med behandlingen av dette kravet. Om kunden bedømmer at lagret informasjon er feil, vil Smeg endre denne informasjonen, om ett skriftlig krav om dette skulle begjæres av kunden.

 

11. Tvister og konflikter

På disse vilkår skal Norsk lov brukes. Avtaler gjelder under Norsk Lov. Tvister skal i første omgang løses i samsvar med Smeg. Ved en eventuell tvist følger Smeg avgjørelsen tatt i forbrukerrådet.

 

12. Markedsføring

Når kunden registrere seg på smeg.no, enten via opprettelse av konto eller via en bestilling, godtar kunden samtidig å få tilsendt Smegs nyhetsbrev, tilbud og liknende via SMS eller e-post. Kunden kan når som helst avregistrere seg fra disse utsendelser ved å kontakte Smeg per e-post.

 

13. Definisjoner

Smeg Nordic AB.
Org.nr: 556661-1454

Hovedkontor adresse:
Smeg Sverige AB, Dockplatsen 1
SE-211 19 Malmö

Avtale
Vilkårene i dette dokumentet samt leveransebekreftelse som sendes til kunden via e-post.

Bestillingsformular
Det formular som finnes på Smeg.no (på siden ”handlevogn”) der kunden fyller inn sine personopplysninger.

Bestilling
Bestillingen som kunden gjør i samsvar med disse vilkår.

Bestillingsbekreftelsen
En automatisk e-post som bekrefter at vi har mottatt kundens bestilling. Om prisen er feil eller om ett produkt er utgått kommer dette til å meddeles kunden via e-post.

Bestillingsnummer
Det nummer som tildeles kunden via e-post i samsvar med en bestilling. Bestillingsnummeret består av 9 bokstaver (Eksempel: ”VFKKWIEQZ”)

Bestillingstilfellet
Dato og tid da kunden har gjennomført en bestilling.

Fabrikasjonsfeil
Feil som har oppstått på grund av produktets konstruksjon. Smeg følger Norsk kjøpslovs gjeldende vilkår for reklamasjon.

Faktura
Den faktura Klarna oppretter til kunden og som gjelder betaling av produktet på en bestilling. Denne sendes automatisk til kunden etter at ordren / produktet sendes fra vårt lager.

Komplett
Samtlige dokumenter/manualer og emballasje som følger med ett produkt ved leveranse.

Kunden
Den personen som gjennomfører en bestilling.

Underskrift
En kvittering på at transportøren har levert ett eller flere produkter som tilhører en bestilling.

Leveranse
Tidspunktet da transportøren overleverer ett produkt / produkter og kunden signerer på at produkt / produktene er mottatt. (Transportør gjennomfører bare ett leveranse forsøk).

Ubrukt
Produktet skal være i vesentlig uforandret skikk. Produktet skal aldri ha vært tilkoblet.

Produkt
Den eller de produkter som finnes hos Smeg og som Smeg tilbyr i samsvar med disse vilkår.

Reklamasjoner
Smeg følger forbrukerlovens gjeldene vilkår for reklamasjoner.

Rest notert
Betyr at ett produkt ikke finnes tilgjengelig på vårt lager. Hvis ett produkt er rest notert informeres kunden om dette via e-post.

Serienummer
Ett unik nummer som finnes på / gjenkjenner hvert enkelt produkt.

Smeg
Webplassen: https://www.smeg.com/no

Leveranse varsel
Kunden kontaktes via telefon, SMS eller brev en dag før leveranse. Via leveranse varsel, kommer transportøren og kunden overens om ett tidspunkt for leveranse. Om kunden ikke besvarer tilsendt SMS som transportøren sender ut, vil ett påminnelse brev bli sendt ut. Om dette brevet ikke heller besvares, returneres hele order til Smeg. Smeg kommer til å behandle en slik retur på samme måte som Mottak nektet og debitere kunden 1000,- Nok. Understiger verdien av en order 4000,- Nok, debiteres kunden 250,- Nok.

Vilkår
Alle vilkår som faller innom disse vilkår.