Alt vi gjør er inspirert av våre felles verdier.

MENNESKER

Hos Smeg handler bærekraftig utvikling om å investere i medarbeidernes velbefinnende ved å fremme en kontinuerlig dialog basert på åpenhet og samarbeid.

Over 24 000 timer med personalopplæring.

REKRUTTERING
En vekststrategi med fokus på mennesker.
Les mer
OPPLÆRING AV MEDARBEIDERE
Et kontinuerlig engasjement for å utvikle tekniske og tverrfunksjonelle ferdigheter.
Les mer
Daglig velbefinnende
Arbeid trygt, hver dag.
Les mer

MILJØ

For Smeg handler bærekraftig utvikling om å sikre en sunn planet for kommende generasjoner. Dette oppnås ved å garantere tilgang til naturressurser og fokusere på regenerativ bærekraft.

Over 70 % av strømforbruket stammer fra fornybare energikilder.

FORBRUK OG UTSLIPP
Begrense forbruket med sikte på kontinuerlig forbedring. Redusere energiforbruket og kontrollere utslipp i produksjonsfasene er viktige aspekter for et selskap som har som mål å ha mindre påvirkning på miljøet.
Les mer
MILJØPROSJEKTER
Lokale tiltak for global bærekraft
Les mer
HOVEDKONTOR
Et sted omgitt av grøntområder
Les mer

PRODUKTER

For Smeg betyr bærekraftig utvikling å designe store og små apparater på en ansvarlig og fremtidsrettet måte. Ved å integrere design og teknologi i en rekke produkter jobber vi mot å skape bærekraftige og langvarige løsninger, og dette gjenspeiler vår langsiktige visjon inspirert av arkitektur.

Bruk av biobaserte materialer til emballasje for små apparater.

MATERIALE OG EMBALLASJE
Fra design til økodesign
Les mer
PRODUKSJONSPROSESSER
Kvalitet og sikkerhet er hjørnesteinen for produksjonsfilosofien.
Les mer
UTMERKELSER OG SERTIFISERINGER
Enestående design og teknisk kompetanse
Les mer

Download Sustainability Report