Environmental Policy - Bærekraft

GREEN HEADQUARTERS

Smeg HQ has been named one of the most innovative sites in Italy thanks to its intelligent consumption management and sustainable development policies. In 2007 it won the Modena Domotics Competition, part of the "Bio-architecture Week" held in the city.

Ansvarlig design

Smegs ovner, platetopper, kaffemaskiner, komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler, kjøkkenvifter, kjøkkenvasker, kjøleskap og frysere er alle designet med bærekraft og miljø i tankene.

Det legges stor vekt på valget av materialer, f.eks. stål, glass, aluminium og messing, som lett kan gjenvinnes med nøye planlagt separat innsamling. Smeg oppfyller også alle kravene i EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) og REACH-forordning (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances) og går lenger enn bare å oppfylle minstekravene. I RoHS-direktivet stilles det strenge krav til bruken av farlige stoffer, f.eks. bly, kadmium, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte dietyleteren (PBDE).

REACH
REACH-forordningen gjelder håndtering av kjemiske stoffer og har som formål å sikre at menneskers helse og miljøet beskyttes i størst mulig grad.

Bærekraftspolicy

Smegs innsats for miljømessig bærekraft og samfunnsansvar fremgår av Smegs policy for kvalitet, helse, sikkerhet og miljø (QHSE) som er i samsvar med UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 og OHSAS 18001. Alle disse er innbyrdes kompatible, noe som gjør at de enkelt kan integreres i de tre ledelsessystemene.

I standarden UNI EN ISO 9001 beskrives kravene til innføring av et kvalitetsstyringssystem som hjelper bedrifter med å forbedre sine produksjons- og håndteringsprosesser, sikre produktkvaliteten og øke kundetilfredsheten.

I UNI EN ISO 14001 beskrives kravene til innføring av et ledelsessystem samtidig som den inneholder retningslinjer som bedrifter kan følge når de utarbeider policyer om miljøvennlig bærekraft og forurensning. Sertifiseringen fokuserer på optimalisering av energiforbruk og utnyttelse av naturressurser samt kvalitetssystemer for avfallshåndtering.

OHSAS 18001-sertifiseringen viser at Smeg frivillig har innført et ansvarlig ledelsessystem når det gjelder arbeidsmiljøet.

Miljøvennlige produkter

Alle Smegs hvitevarer har høy ytelse og lavt forbruk. Det legges særlig vekt på å oppnå den høyeste energiklassen av hensyn til miljøet og for å forbedre produktenes levetid.