Grønt hovedkontor

Smegs hovedkontor er utpekt til et av de mest innovative stedene i Italia takket være den smarte forbruksstyringen og bærekraftige utviklingen. I 2007 vant hovedkontoret konkurransen Modena Domotics, en del av «Bio-architecture Week» som ble avholdt i byen.

Ansvarlig design

Smegs ovner, platetopper, kaffemaskiner, komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler, kjøkkenvifter, kjøkkenvasker, kjøleskap og frysere er alle designet med bærekraft og miljø i tankene.

Det legges stor vekt på valget av materialer, f.eks. stål, glass, aluminium og messing, som lett kan gjenvinnes med nøye planlagt separat innsamling. Smeg oppfyller også alle kravene i EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) og REACH-forordning (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances) og går lenger enn bare å oppfylle minstekravene. I RoHS-direktivet stilles det strenge krav til bruken av farlige stoffer, f.eks. bly, kadmium, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte dietyleteren (PBDE).

REACH
REACH-forordningen gjelder håndtering av kjemiske stoffer og har som formål å sikre at menneskers helse og miljøet beskyttes i størst mulig grad.

Sertifisering

Smegs engasjement og respekt for miljøet og virksomhetens sosiale påvirkning gjenspeiles i Smegs retningslinjer for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet. Retningslinjene, som er vedtatt av ledelsen, er sertifisert i henhold til de internasjonale standardene UNI EN ISO 9001, ISO 13485 (Quality Management System for Medical Devices), UNI EN ISO 14001 og ISO 45001.

Bærekraftsrapport 2021

Les mer

Bærekraftsrapport 2020

Les mer