Personvernpolicy

Kjære Bruker,


På denne siden finner du informasjon om håndteringen av dine personopplysninger på nettsiden (heretter kalt "Nettsiden"). Vi gir denne informasjonen, ikke bare for å overholde våre juridiske forpliktelser vedrørende beskyttelse av personopplysninger i henhold til EU's Personvernforordning nr. 2016/679 (heretter kalt "GDPR"), men også fordi beskyttelse av personopplysninger er et av selskapets grunnleggende verdier og vi ønsker å gi deg all den informasjon du trenger for å beskytte ditt privatliv og kontrollere hvordan dine opplysninger blir brukt i forbindelse med nettleseropplevelsen din på Nettsiden vår.

 

Behandlingsansvarlig og Personvernombud
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, dvs. den som tar avgjørelser om midlene og formålene med behandlingen av personopplysninger, er Smeg S.p.a., med sitt hovedkontor i Via Leonardo da Vinci 4, 42016 Guastalla (RE), Italia, VAT nummer 01555030350 (heretter kalt “SMEG”). Personvernombudet (“PVO”) er ansvarlig for å overvåke overholdelse av GDPR i forbindelse med Smeg sin behandling av personopplysninger. Du kan kontakte PVO ved å sende en e-post til [email protected] eller et brev til Smeg sitt kontor. 


Kategorier av personopplysninger og innsamlingskilde

Når du besøker eller konsulterer Nettstedet, når du fyller ut våre elektroniske skjemaer (for eksempel for å be om service), eller når du bestemmer deg for å motta markedsføringskommunikasjon, kan vi behandle følgende personopplysninger (dvs. opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person):

 

 • Opplysninger gitt av deg når du fyller ut våre elektroniske skjemaer, for eksempel for å be om service eller informasjon om Smeg sine produkter og tilbud, herunder å identifisere opplysninger (fornavn og etternavn), kontaktinformasjon (e-postadresse, postadresse og telefonnummer), enhver informasjon avgitt av deg om de kjøpte produktene du trenger service til, og hvilken type service du ber om (inkludert informasjonen feltet for forespørselsdetaljer inneholder);

 

 • Opplysninger vi samler inn mens du surfer på Nettstedet (kjent som "nettlesingsdata"), for eksempel din IP-adresse, Uniform Ressursidentifikator, tidspunktet du sender inn forespørselen din, metoden som brukes til å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen som mottas som svar, den numeriske koden som angir statusen til svaret gitt av serveren (vellykket, feil, etc.) og andre parametere relatert til brukerens operativsystem og miljø.

 

Overføringen av slik informasjon er implisitt ved bruk av kommunikasjonsprotokoller på Internett. Denne informasjonen innsamles ikke for å være tilknyttet identifiserte registrerte, men grunnet sin art kan det grunnet assosiasjon og behandling av opplysninger fra tredjeparter gjøre det mulig å identifisere brukere. Disse opplysnignene kan også brukes for å (blant annet) fastslå ansvar for datakriminalitet begått mot vår Nettside. Formålet med behandling av personopplysninger og rettslig grunnlag for behandling.

 

Vi trenger opplysningene dine slik at du trygt kan surfe på Nettsiden, motta produktservice eller produktrelaterte tjenester, administrere andre spesifikke forespørsler og motta operativ kommunikasjon. Med ditt samtykke kan vi kontakte deg for å foreslå Smeg-produkter og -tjenester som du kanskje er interessert i. Du finner ytterligere informasjon nedenfor. Særlig kan vi behandle dine opplysninger for følgende formål:

 

 • Behandle dine forespørsler om støtte til bruk og vedlikehold av et apparat eller for å besvare spørsmålene dine om våre produkter, tjenester og kampanjer. Hvis vi ber deg om å fylle ut et skjema for å sende forespørselen din, vær oppmerksom på at felter merket med en stjerne er obligatoriske, og ved fravær av slike opplysninger vil vi ikke kunne oppfylle dine forespørsler. Vi kan innsamle og behandle disse opplysningene uten ditt uttrykkelige samtykke fordi denne informasjonen er nødvendig for å oppfylle forespørselen din;

 

 • Tillate registrering av apparatet ditt, inkludert forespørsler om utvidede garantier. Hvis vi ber deg om å fylle ut et skjema for dette formålet, vær oppmerksom på at felt merket med en stjerne er obligatorisk, og i mangel av tilsvarende data vil vi ikke kunne oppfylle dine forespørsler. Vi kan samle inn og behandle disse dataene uten ditt uttrykkelige samtykke fordi denne informasjonen er nødvendig for å gi den forespurte tjenesten;

 

 • Motta Smeg sine nyhetsbrev og holde kontakt med oss, dersom du registrerer deg for denne tjenesten. I dette tilfellet er behandling av dine opplysninger nødvendig for å kunne utføre tjenesten;

 

 • Motta kommersiell og salgsfremmende kommunikasjon ved hjelp av automatiserte midler som e-post og tekstmelding og ikke-automatiserte telefonsamtaler knyttet til Smeg-produkter, deltakelse i markedsundersøkelser og kundetilfredshetsundersøkelser relatert til produktene og mottatt service, samt invitasjoner til å delta på Smeg sine prosjekter og arrangementer. Ditt samtykke er nødvendig for dette formålet og representerer det juridiske grunnlaget for behandling av dine opplysninger. Med mindre du protesterer ved å kontakte oss på adressene angitt ovenfor, ønsker vi bare å sende kommunikasjon som sannsynligvis vil interessere deg, og vil derfor bare kontakte deg med tilbud og kommunikasjon i tråd med profilen din, på grunnlag av dine preferanser, apparatene du har registrert, og bruken av våre tjenester. Vær oppmerksom på at selv om du nekter å avgi samtykke eller ikke avgir de nødvendige opplysninger for disse formålene, kan du fortsatt bruke våre tjenester fritt og fullt ut, men vil ikke motta noe markedsføring eller salgskampanjer relatert til produktene våre;

 

 • Motta markedsføring og salgsfremmende kommunikasjon fra våre samarbeidspartnere i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, også basert på dine preferanser og produktene du har kjøpt. For dette formål er ditt samtykke påkrevd, og det representerer det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at selv om du nekter å avgi samtykke eller ikke avgir de nødvendige opplysninger for disse formålene, kan du fortsatt bruke våre tjenester.

Hvis du ønsker å sende oss en åpen søknad via "Jobb hos oss"-seksjonen eller ved å sende din CV til en SMEG e-postadresse, vennligst les den særlige personvernerklæringen. Når det gjelder fjernsalgstjenester utført via Smeg e-butikken, vennligst les personvernerklæringen via følgende link.

 

Midler for behandlingen
Dine opplysninger vil hovedsakelig bli behandlet gjennom IT-systemer og analyseverktøy av autorisert personell spesielt opplært av Smeg. Vi implementerer tiltak som er utformet for å sikre at prinsippene om rettferdighet, lovlighet og åpenhet, som er fastsatt av personvernlovgivningen (inkludert GDPR), og for å sikre beskyttelse av personvernet ditt ved hjelp av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forebygge tap, ulovlig og feilaktig bruk av opplysningene dine, samt uautorisert tilgang til dem. Vi kan også kontakte deg ved bruk av digitale kommunikasjonsmetoder (for eksempel e-post, direktemeldingsservice, etc.), via telefon (telefonsamtaler eller tekstmeldinger) eller via post.

 

Datalagring
Vi beholder opplysningene dine i den perioden som er strengt nødvendig for å oppfylle formålene opplysningene ble samlet inn for, og ikke lenger enn 10 år for lovbestemte formål. Når du registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev eller samtykker i å motta våre markedsføringshenvendelser, kan du be om å stoppe abonnementet på disse tjenestene når som helst ved å skrive til adressene som er angitt nedenfor. I dette tilfellet vil opplysningene dine kun beholdes for å utføre andre tjenester forespurt av deg (for eksempel produktregistrering for å få garantien, serviceforespørsler, etc.).

 

Deling og utlevering av dine opplysninger
Smeg bruker tredjepartsleverandører for å garantere driften av Nettsiden og gi deg de tjenestene som tilbys der. Tilgang til dine opplysninger av disse tredjepartene er underlagt særlige kontraktsrettslige avtaler som begrenser bruken av dine opplysninger til kun behandling som er nødvendig for driften av Nettsiden og tjenestene som tilbys der. Disse tredjepartsleverandørene fungerer som databehandlere (heretter kalt "Databehandler(e)") og kan holdes direkte ansvarlig dersom de behandler opplysninger i strid med mottatte instrukser. I tillegg til utleveringer som er påkrevd for å overholde våre juridiske forpliktelser, kan dine opplysninger bli utlevert til Smeg sitt autoriserte personell som har blitt informert og opplært på riktig måte, eller til tredjeparters personell som jobber på vegne av Smeg og i samsvar med instrukser i kraft av å være databehandler, inkludert selskaper som tilbyr før- og ettersalgsservice relatert til ditt apparat. Særlig, i tilfelle en forespørsel om assistanse og service, vil opplysningene dine bli gitt tilgang til, i egenskap av å være databehandler, av de selskapene som tilbyr denne tjenesten på våre vegne, som kan få tilgang til informasjon om funksjonsfeil og mangler ved apparatet.

 

Dersom du samtykker til behandling av opplysningene dine for markedsføringsformål, kan opplysningene dine også behandles av markedsføringsbyråer eller andre selskaper, i egenskap av å være databehandler, for formål knyttet til administrering og utsending av nyhetsbrev og forretningsinformasjon via e-post, direkte salg, markedsundersøkelser eller andre markedsføringsaktiviteter, slik som konkurranser. Smeg lagrer generelt opplysningene i Italia eller EU, men enkelte opplysninger kan administreres av leverandører utenfor EU. I slike tilfeller har Smeg inngått særlige avtaler som krever at leverandøren ikke bare avgir garantiene angitt ovenfor, men også de ytterligere garantier som er spesifisert av GDPR (for eksempel ved bruk av kontrakter godkjent av EU-kommisjonen i henhold til GDPR). I tillegg, av spesielle grunner knyttet til plasseringen av SMEG sine servere (eller leverandørene sine) benytter SMEG seg av tjenestene til leverandører som er lokalisert i ikke-europeiske land (slik som de som tilbyr kundesenter- eller hosting-tjenester), som handler i kraft av å være Databehandlere. I disse tilfellene forplikter SMEG seg til å garantere hensiktsmessig beskyttelse og sikring av registrertes rettigheter, herunder bruk av standard personvernbestemmelser. Gjennom våre ordinære forretningsaktiviteter kan opplysningene dine bli gitt til fagfolk, konsulentfirmaer eller andre parter som opptrer i egenskap av å være selvstendige behandlingsansvarlige.
Videre kan dine opplysninger, med ditt samtykke, bli utlevert til andre parter som fungerer som selvstendige behandlingsansvarlige, inkludert SMEG sine forretningspartnere, for deres markedsføringsformål eller tjenesteyting.


Dersom SMEG skulle være involvert i ordinære eller ekstraordinære bedriftstransaksjoner, kan dine opplysninger bli utlevert til de parter som er involvert i slike transaksjoner, og til fagfolk som representerer SMEG eller de andre partene i de nevnte transaksjonene, dersom det er nødvendig i forbindelse med de tilknyttede evalueringene. For mer informasjon om Databehandlere som behandler opplysningene dine på vegne av SMEG, kan du skrive til SMEG-kontoret (v/PVO) eller til e-postadressen [email protected].

 

Registrertes rettigheter
I henhold til personvernregelverket kan du kontrollere hvordan dine opplysninger behandles, og der det gjelder, begrense bruken av dem. Du kan utøve disse rettighetene når som helst og uten kostnad ved å kontakte oss på adressen angitt ovenfor. SMEG vil gjøre alt det som er nødvendig for å tilrettelegge for at du skal kunne utøve dine rettigheter. Etter artikkel 15-21 i GDPR har du særlig rett til å:

 

 • Motta bekreftelse på hvorvidt opplysninger om deg eksisterer, få tilgang til innholdet samt få en kopi (rett til innsyn);

 

 • Oppdatere, endre og/eller korrigere dine personopplysninger (rett til retting);

 

 • Be om sletting eller begrensning av behandling i de tilfeller som følger av GDPR, herunder der opplysningene er behandlet i strid med loven eller der lagringen ikke er nødvendig for de formålene som opplysningene ble innsamlet eller på annen måte behandlet for (rett til sletting og og begrensning av behandling);

 

 • Tilbakekalle samtykke der det er avgitt, når som helst og uten at det berører lovligheten av behandlingen basert på samtykke gitt før tilbakekallelsen (rett til å tilbakekalle samtykke);

 

 • Innenfor de grenser oppstilt av bestemmelsene i GDPR, motta en kopi av opplysningene du har avgitt i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format samt å be om at opplysningene blir overført til en annen behandlingsansvarlig der dette er teknisk mulig (rett til dataprotabilitet);

 

 • Motsette deg behandlingen av dine personopplysninger i de tilfeller som er angitt av GDPR (right to object).

 

Forespørsler om sletting av opplysninger er underlagt gjeldende lover og forskrifter for dokumentlagringskrav.
Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til [email protected] eller et brev til SMEG sine kontorer ved å bruke kontaktadressene som er nevnt ovenfor.


Når du kontakter oss, vennligst ta med navn, e-postadresse, postadresse og/eller telefonnummer (e) for å sikre at vi kan behandle forespørselen på riktig måte. Hvis du mener at personopplysningene dine ikke er behandlet i samsvar med loven eller ønsker å klage over bruken av dem, kan du sende inn en klage til tilsynsmyndigheten i det landet i EØS der du bor eller arbeider, eller der du mener den påståtte ulovlige aktiviteten skjedde.

 

Ytterligere informasjon og linker
På vår Nettside finner du også lenker til tredjeparters nettsider; vennligst les deres personvernerklæringer for å finne frem til deres formål og midler vedrørende behandlingen. Når du går inn på den delen av nettsiden vår som er dedikert til produktregistrering og innkjøp av den utvidede garantien for ditt apparat og fyller ut skjemaet, blir opplysningene dine behandlet av Servizi Domestic & General Italia S.r.l. ("D&G"), som opererer som selvstendig behandlingsansvarlig. Se D&G sin personvernerklæring for mer informasjon om hvordan de behandler dine opplysninger.

 

Personvernerklæring for jobbsøkere

 

Smeg Norge ønsker å informere deg om behandlingen av dine personopplysninger i rekrutteringsprosessen.

Behandlingsansvarlig
Smeg Norge (heretter "Smeg" eller "vi") er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, med registrert kontor i Dockplatsen 1 SE-211 19 Malmö. Du kan kontakte Smeg ved å skrive til adressen over eller sende en e-post til [email protected].

 

Hvordan vi samler inn opplysningene dine
Generelt samler vi inn personopplysninger fra deg for eksempel når du søker på en jobb ved å sende din CV/søknad på e-post eller via nettsiden vår. Vi kan også samle dine personopplysninger fra tredjeparter som rekrutteringsbyråer som hjelper Smeg i rekrutteringsprosessen samt skoler og universiteter som er med på konkrete samarbeidsprosjekter. Når en søknad er innsendt, kan vi også samle inn opplysningene dine i anledning personlig intervju og gjennom spørreskjemaer som utføres for å utdype dine kvalifikasjoner, ferdigheter, erfaring og ansettelseshistorie.

 

Innsamlede personopplysninger, formål og lovlig behandlingsgrunnlag
Gjennom hele rekrutteringsprosessen behandler Smeg dine personalia- og kontaktdetaljer, slik som navn, etternavn, fødselsdato, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Vi ber deg også om å spesifisere hvilken ledig stilling du søker på, samt informasjon om dine studier, kvalifikasjoner og yrkeserfaring og spesifisere eventuelle familieforhold med våre ansatte for å sikre åpenhet i rekrutteringsprosessen. Vi behandler opplysningene dine for følgende formål:

 

a) administrasjon av søknadsprosessen: for å motta søknaden din og foreta en generell gjennomgang av den mottatte søknaden, generell HR-administrasjon og ledelse;

 

b) grundig vurdering av søknaden din: for å vurdere din egnethet for jobben;

 

c) overholdelse av våre rettslige forpliktelser slik som de som gjelder like muligheter.

 

Vi har ikke behov for ditt samtykke for å behandle dine opplysninger. Innsamlingen av personopplysninger gjøres for å muliggjøre inngåelsen av kontrakt med deg, og for å overholde enhver gjeldende lovgiving som er relatert til rekrutteringsprosessen, slik som diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

 

Innenfor grensene oppstilt ved lov kan vi også samle inn særlige kategorier av personopplysninger, inkludert opplysninger om helsen din (for eksempel særskilte behov). Av denne grunn vil vi kun behandle de opplysningene som er strengt nødvendige for arbeidsoppgavene som er relatert til den ledige stillingen.

 

Avgivelsen av opplysningene dine er obligatorisk, og hvis du ikke oppgir dine personopplysninger vil vi ikke kunne starte, fortsette og/eller administrere rekrutteringsprosessen på riktig måte.

 

Når det gjelder dine slektningers opplysninger som behandles for å garantere åpenheten i rekrutteringsprosessen, er det din plikt å formidle innholdet i denne personvernerklæringen til dine slektninger. 

 

Hvordan vi behandler personopplysningene dine
Dine opplysninger blir behandlet av vårt autoriserte personale som er involvert i rekrutteringsprosessen ved hjelp av IT- og manuelle systemer. Vi implementerer særskilte sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. For eksempel, når det er nødvendig å behandle særlige kategorier av personopplysninger, slik som opplysninger om helse, vil vi iverksette egnede sikkerhetstiltak både for våre IT-systemer og for papirregistre, som vil være låst på riktig vis.

 

Hvor lenge vi behandler personopplysningene dine
Dine opplysninger vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle ovennevnte formål. Vi lagrer dine opplysninger gjennom hele rekrutteringsprosessen hvor du er involvert. Med ditt samtykke kan vi også lagre opplysningene dine i ytterligere 12 måneder etter dette. Etter denne tidsperioden vil vi slette opplysningene dine, unntatt dersom søknadsprosessen er vellykket og vi skal inngå et ansettelsesforhold med deg.

 

Hvor lenge vi behandler personopplysningene dine
Dine opplysninger vil bli behandlet av vårt autoriserte personale og av personale til tredjepart som handler på vegne av og etter instruksjoner fra Smeg som databehandler, for blant annet vedlikehold av IT-systemer eller levering av online tjenester. For eksempel vil dine opplysninger bli delt med Smeg Nordic AB, et selskap i Smeg-konsernet basert i Sverige, som hjelper oss i løpet av rekrutteringsprosessen.

 

Når det er strengt nødvendig for administreringen av rekrutteringsprosessen og den etterfølgende tiltredelsesfasen, kan vi utlevere opplysningene dine til fagpersoner, rekrutteringsbyråer, konsulentfirmaer eller andre foretak som opererer som selvstendige behandlingsansvarlige, og til de myndigheter der opplysningene må utleveres i samsvar med rettslige forpliktelser. For eksempel, for å oppfylle juridiske forpliktelser, må vi i noen tilfeller formidle opplysningene dine til NAV og skattemyndigheter.

 

Dine opplysninger kan også bli utlevert til andre selskaper i konsernet, spesielt dersom dette er nødvendig utfra behovene til den interne organisasjonen av Smeg og tilhørende selskapsgruppe.

 

Dine rettigheter
Du har visse rettigheter i forhold til dine personopplysninger, inkludert retten til å protestere under visse omstendigheter. Du kan utøve disse rettighetene til enhver tid og uten kostnad ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er beskrevet ovenfor under overskriften "Behandlingsansvarlig". Smeg vil gjøre alt som er nødvendig for å tilrettelegge for utøvelsen av dine rettigheter.

 

Du har rett til å:

 • Motta bekreftelse på hvorvidt opplysninger om deg blir behandlet, få tilgang til innholdet samt få en kopi, med mindre slik rett er begrenset av nasjonal lovgivning (rett til innsyn);

 

 • Oppdatere, endre og/eller korrigere (rett til retting);

 

 • Be om sletting eller begrensning av behandling i de tilfeller som følger av personvernforordningen (GDPR), herunder der opplysningene er behandlet i strid med loven eller der lagringen ikke er nødvendig for de formålene som opplysningene ble innsamlet eller på annen måte behandlet for (rett til sletting og begrensning av behandling);

 

 • Tilbakekalle samtykke der det er avgitt, når som helst og uten at det berører lovligheten av behandlingen basert på samtykke gitt før tilbakekallelsen (rett til å tilbakekalle samtykke);

 

 • Under visse omstendigheter, motta en kopi av opplysningene du har avgitt, i et strukturert, ordinært og maskinlesbart format og å be om at opplysningene blir overført til en annen behandlingsansvarlig der dette er teknisk mulig (rett til dataportabilitet);

 

 • Motsette deg behandling under visse omstendigheter (spesielt der vi ikke trenger å behandle opplysningene for å oppfylle kontrakts- eller annet lovkrav og i tilknytning til behandling for direkte markedsføring) (rett til å protestere);

 

 • Ikke være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling.

Hvis du mener at opplysningene dine ikke er behandlet i samsvar med personvernlovgivningen, eller dersom du har uløst klage som gjelder behandlingen vår, kan du sende inn en klage til tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten du bor eller jobber i, eller stedet der det påståtte bruddet skjedde.

 

Oppdatering av personvernerklæringen
Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert fra tid til annen. SMEG vil oppgi detaljer om den siste versjonen til slutt i denne personvernerklæringen.

Senest oppdatert 31. mai 2021.