Företag

Den siste generasjonen av solceller

Smegs avanserte løsning for å redusere selskapets energiforbruk

Bevisst bruk av råmaterialer og bærekraftige løsninger for fremtiden er den røde tråden i synergien mellom Smeg og Enel X, to selskaper som gjør innovasjon til en grunnleggende del av virksomheten.

Smeg, som alltid har engasjert seg i produksjonen av produkter «Made in Italy», kombinerer sitt historiske fokus på kreativitet med nøye fokus på å finne laveffektsløsninger som bidrar til å gjøre selskapet selvforsynt når det gjelder energi. Samarbeidet med Enel X, en leverandør av innovative løsninger som driver frem den globale energitransformasjonen, er det siste av prosjektene som selskapet gjennomfører for å skape en bærekraftig verdi.

Den innovative utviklingen innebærer installering av siste generasjons solcelleanlegg med over 900 solcellemoduler utstyrt med effektoptimalisering ved Smegs produksjonsanlegg i Guastalla og Bonferraro i Italia. Anleggene, som årlig kommer til å produsere 4 GWh energi, vil redusere de to anleggenes samlede gjennomsnittsforbruk med 25 %, noe som hindrer utslipp av 22 000 tonn CO2 for Guastalla og 19 000 tonn Bonferraro de neste 25 årene.