Baeredygtighed

MILJØPROSJEKTER

Lokale tiltak for global bærekraft

Hele organisasjonen må arbeide konstant for å oppnå bedre bærekraft. Derfor har miljøprosjekter blitt satt i gang i både Italia og ellers i verden i løpet av årene. Disse prosjektene tar sikte på å bidra lokalt til den globale strategien for å fremme det som er best for planeten.

PROSJEKTER VED HOVEDKONTORET

KILOMETROVERDE-PROSJEKTET
Smeg er medlem av Consorzio Kilometroverde Parma, som er en lokal organisasjon som har som mål å skape permanente skoger i provinsen Parma i Nord-Italia. Selskapet har tilrettelagt for planting av trær på et område spredt over 30 000 kvadratmeter.
PROSJEKT FOR BÆREKRAFTIG TRANSPORT

Et pågående prosjekt fokuserer på å implementere ladestasjoner for elbiler. Dette skal fremme en ny, mer bærekraftig og effektiv transportstrategi.

INTERNASJONALE PROSJEKTER

SMEG FRANKRIKE

I Frankrike har Smeg tatt på seg en aktiv rolle innen arbeid med bærekraft ved å undertegne en klimaavtale i juli 2022, som fastsetter ulike tiltak innen bærekraftig utvikling som selskapet må implementere innen 2023. Dette omfatter blant annet å redusere mengden papirutskrift og forbedre kommunikasjon om produktenes bærekraft og grønne produkter. I 2023 skal SMEG Frankrike strekke seg enda lengre og ta del i det franske skogprosjektet ReforestAction. Minst 2000 trær skal plantes i Frankrike i løpet av året.

SMEG TYSKLAND

Ved å samarbeide med et miljøvennlig papirbehandlingsselskap for konfidensielle papirdokumenter bidrar Smeg i Tyskland til å redusere vannforbruk, CO2-utslipp og bruk av tre. Papiret som makuleres og gjøres om til fibre gjennomgår en renseprosess og blandes deretter med ny papirmasse for å lage nytt papir. Dermed gjenbruker Smeg Tyskland totalt 100 % av papiravfallet sitt i forbindelse med konfidensielle dokumenter. Gjennom dette initiativet unngikk Smeg Tyskland bruk av hele 11 484 trær i løpet av 2022.

SMEG UK

Smeg UK flyttet til nye lokaler for flere år siden, og har siden den gang fortsatt å investere i bygningens infrastruktur. Dette omfatter blant annet LED-paneler til belysning i hele bygningen og installasjon av solcellepaneler på taket for å redusere energiforbruket. Solcellepanelene genererer 30 000 kWh energi i året, og dette vil fordobles i 2023 takket være installasjon av nye solcellepaneler på bygningens område, omgitt av en blomstereng som fremmer biologisk mangfold. På området er det også installert 26 ladestasjonerfor elbiler, og disse kan brukes både av kunder og ansatte for å fremme miljøvennlig transport. Strømmen som genereres av solcellepanelene på taket kan f.eks. for øyeblikket lade en elbil nok til å kjøre rundt jorden nesten fem ganger.