SmegConnect Personvernpolicy

Kjære Bruker,

takk for at du velger et Smeg S.p.A tilkoblet husholdningsapparat (heretter \"husholdningsapparat\"). Når du er konfigurert ved bruk av SmegConnect App (heretter \"App\" eller \"Appen\") og koblet til ditt hjemmenettverk vil ditt husholdningsapparat kunne sende informasjon til Smeg S.p.A (\"Smeg\", \"vi\" eller \"oss\") slik at vi kan gi deg spesifikke tjenester og sende deg varsler og meldinger.

 

1. OM OSS

1.1 Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Smeg S.p.A., med sitt hovedkontor i Via Leonardo da Vinci, 4 – 42016 Guastalla (RE), VAT No. 01555030350. Du kan kontakte Smeg ved å skrive til adressen over, eller ved å sende en e-post til [email protected].

1.2 Personvernombud (\"PVO\")

Personvernombudet (\"PVO\") til Smeg kan kontaktes ved å sende en e-post til [email protected] eller ved å skrive til PVO på Smeg sin hovedkontoradresse notert ovenfor.

 

2. HVA SLAGS DATA VI BEHANDLER I APPEN

Når du går inn på Appen, registrerer ditt husholdningsapparat og kobler det til selve Appen, bruker tjenestene som tilbys eller ber om hjelp og støtte, behandler Smeg personopplysninger knyttet til deg, ditt husholdningsapparat og hvordan du bruker det.

2.1 Informasjon du gir direkte

Når du registrerer deg samler vi inn følgende personopplysninger direkte fra deg:

 • Person- og kontaktinformasjon (fornavn, etternavn, e-postadresse, land, by, adresse, passord);
 • tYtterligere kontaktinformasjon, dersom dette oppgis (telefon¬- og mobilnummer) antall familiemedlemmer, fødselsdato og kjønn;
 • data fra det tilkoblede husholdningsapparatet som er kjøpt (type, spesifikk modell, ID-nummer og serienummer); og
 • tdata om ditt hjemmenettverk og passord.

2.2 Informasjon samlet inn av Smeg som en konsekvens av bruk av Appen

Når du registrerer deg, samler vi inn data om smarttelefonen og/eller nettbrettet som brukes til å installere Appen, data om bruk av selve Appen (som for eksempel feil og krasj), i tillegg til enhetens IP-adresse. Når du bruker Appen, samler Smeg inn informasjon om hvilken enhet som er brukt og hvordan Appen blir aksessert, inkludert IP-adresser, enhetsmodell som brukes ved tilgang, installert operativsystem, URI (Uniform Ressursidentifikator). For å få Appen til å fungere som den skal kan informasjonen som er tilgjengelig på enheten også bli behandlet, slik som for eksempel enhets-ID, posisjonen til det tilkoblede husholdningsapparatet og informasjon om din Wi-Fi tilkobling.

2.3 Informasjon samlet inn ved tilkobling og bruk av tilkoblet husholdningsapparat

Når du kobler til ditt husholdningsapparat til hjemmenettverket ditt, mottar Smeg data om funksjonen og statusen til det tilkoblede husholdningsapparatet (for eksempel aktiv/av) og feilkoder på de tilkoblede husholdningsapparatene (for eksempel \"temperaturfeil\"). Slike data sendes til Smeg med jevne mellomrom.
Smeg samler inn og bruker, i sammenstilt format, data om bruk av det tilkoblede husholdningsapparatets tjenester (for eksempel hyppighet av døråpning, bruk av husholdningsapparat, programmet som brukes, temperaturinnstillinger, osv.).
Du kan når som helst avinstallere Appen eller deaktivere profilen din, men selv om du ikke bruker Appen, avinstallerer Appen eller deaktiverer profilen din, vil husholdningsapparatet, når det er koblet til Wi-Fi-ruteren, fortsette å sende data til Smeg-serveren om bruk av tjenestene til det tilkoblede husholdningsapparatet. Dersom du ikke ønsker at Smeg skal samle inn data som regelmessig sendes til Smeg-serveren fra ditt husholdningsapparat, oppfordrer vi deg til å koble den fra Wi-Fi-ruteren din. Merk at denne frakoplingen forhindrer deg i å bruke tjenestene knyttet til det tilkoblede husholdningsapparatet, selv om profilen din fortsatt er aktiv.
Smeg samler inn og bruker personopplysninger om aktivering og drift av Sabbatsmodus. Sabbatsmodusfunksjonen som Smeg tilbyr, og som kan brukes av alle eiere av et tilkoblet husholdningsapparat, er spesielt nyttig for krav av religiøs karakter, inkludert religioner som overholder Sabbaten eller jødiske religiøse helligdager. Ved å aktivere Sabbatsmodus kan du programmere husholdningsapparatet til å utelukke driften på noen dager og for å forsinke oppstart. Når vi bruker denne funksjonen, behandler vi informasjon hvorpå det kan tas en slutning omkring din religiøse tro eller rasemessige- eller etniske opprinnelse.

 

3. HVORFOR VI BEHANDLER OPPLYSNINGENE DINE

3.1 Behandlingens formål og lovlig behandlingsgrunnlag

Under dette punktet forklarer vi hvilke formål vi behandler dine personopplysninger for og hvilke grunnlag vi baserer behandlingen på.

 1. Dersom behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt mellom oss og deg eller for tiltak forut for kontraktsinngåelsen, inkludert for å tillate deg å bruke Appen, for å registrere det tilkoblede husholdningsapparatet og for å bruke tjenestene og funksjonene som tilbys til deg av dets bruk, for støtte- og vedlikeholdsformål (inkludert å sende deg de respektive notifikasjonene og beskjedene knyttet til profilen din og kundeservicen), for å administrere profilen din og gi deg de tjenestene du ber om.
 2. Med ditt samtykke, om nødvendig, for å sende deg salgs- og salgsfremmende kommunikasjon (ved hjelp av automatiserte midler som e-post, SMS, push eller gjennom applikasjonsvarsler, så vel som telefonsamtaler) for Smeg-produkter, selskaper i Smeg-gruppen sine produkter og/eller våre kommersielle partnere sine produkter (for eksempel tilby utvidet tredjepartsgarantier) og initiativer og arrangementer organisert av Smeg og å delta i markedsundersøkelser og undersøkelser for å identifisere nivået av kundetilfredshet av produktene og kundeservicen. Der vi ber om samtykke, er du fri til å holde tilbake eller tilbakekalle det.
 3. Med grunnlag i våre legitime interesser (der våre interesser ikke blir overskredet av dine personvernrettigheter),
  1. å utføre analyser slik at vi kan forstå hvordan våre husholdningsapparater brukes, slik at vi kan forbedre deres ytelser eller rette eventuelle feil for å kunne tilby deg og andre brukere stadig sikrere tjenester i tråd med markedskrav;
  2. for å gi deg tilbud eller kommunikasjon som passer til profilen din, i henhold til bruksvanene dine for det tilkoblede husholdningsapparatet og tjenestene som tilbys gjennom Appen (for eksempel kommunikasjon om tilbehør, reservedeler dersom vi tror at det er på tide å bytte dem ut som følge av slitasje, eller andre produkter som er nyttige for at det tilkoblede husholdningsapparatet skal fungere på best mulig måte);
  3. for å verifisere at det er deg som bruker Appen og administrerer husholdningsapparatet. Dette beskytter deg mot urettmessig bruk av uvedkommende tredjeparter.
 4. Med ditt samtykke, slik at du kan programmere ditt husholdningsapparat ved å bruke Sabbatsfunksjonen for å utelukke dets drift i noen dager og for å forsinke oppstart.

3.2. Avgivelsens art

For enkelte behandlinger og formål trenger vi opplysningene dine (disse opplysningene er merket med en stjerne). I andre tilfeller står du fritt til å velge hvorvidt vi skal få opplysningene dine eller ikke.
Det er nødvendig å avgi opplysningene dine for de formål som er angitt i punkt 3.1 A) (i så fall vil det bli merket på registreringsskjemaet med en stjerne). Dersom du ikke oppgir disse opplysningene, vil det ikke være mulig å opprette brukerprofilen, å registrere det tilkoblede husholdningsapparatet, å fullt ut bruke alle funksjonene til Appen og det tilkoblede husholdningsapparatet eller å få assistanse.
Avgivelsen av andre forespurte opplysninger er valgfri. Vi vil forklare eventuelle konsekvenser av å ikke gi disse opplysningene på det tidspunktet vi ber om dem.

 

4. HVOR LENGE VI BEHANDLER DINE OPPLYSNINGER

Vi behandler og lagrer opplysningene dine kun så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne utføre aktivitetene som er angitt i punkt 3.
Opplysningene vil bli lagret i så lang tid som er strengt nødvendig for de formålene de ble samlet inn og deretter behandlet for, og under alle omstendigheter i en periode på maksimalt 5 år fra den siste applikasjonstilkoblingen, underlagt andre og mer spesifikke tidsbegrensninger pålagt av lov.
For de formålene som er angitt i punkt 3.1 B) vil vi fjerne informasjonen fra markedsføringsdatabasen når du protesterer mot behandling i forbindelse med direkte markedsføring (vi vil likevel holde oversikt over innvendingen din for å sikre at vi ikke sender deg ytterligere direkte markedsføring).
Hvis du deaktiverer profilen din som er koblet til det tilkoblede husholdningsapparatet, blir opplysningene på din personlige profil slettet fra våre systemer omgående.

 

5. HVEM VI DELER DINE OPPLYSNINGER MED OG HVOR

For å hjelpe til med funksjonen til Appen og tjenestene som er knyttet til den, bruker Smeg tredjeparter for å utføre bestemte tjenester, og disse tredjepartene behandler dine personopplysninger. Tilgang til opplysningene for disse foretakene er garantert gjennom særlige kontraktsrettslige begrensninger pålagt av Smeg som begrenser deres bruk til kun behandling som er nødvendig for å muliggjøre bruk av Appen og levering av Smeg sine tjenester.
I utgangspunktet lagrer Smeg dine personopplysninger kun i Italia eller i EU. Hvis personopplysninger overføres utenfor EU, vil Smeg inngå særskilte standardkontrakter godkjent av Europa-kommisjonen som forplikter leverandøren til å beskytte opplysningene. For å få en kopi av dokumentene som brukes til å beskytte dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på [email protected].

5.1 Omfang av kommunikasjon og formidling

Dine data vil bli overført til personell som er autorisert av Smeg og til tredjeparter som tilbyr tjenester til oss, inkludert selskaper som yter assistanse og service for vedlikeholds-, drifts- og ettersalgsservice av det tilkoblede husholdningsapparatet og som tilbyr aktiviteter for teknisk service på registrerte produkter og kan få tilgang til informasjon om eventuelle rapporterte uregelmessigheter eller funksjonsfeil.
Smeg bruker også leverandører som tilbyr, i sine datasentre, hostingtjenester av data samlet inn via Appen, samt selskaper som tilbyr teknisk assistanse og som håndterer utvikling av Appen. De får tilgang til opplysningene for å yte servicetjenester i dersom det forekommer maskinfeil eller migrering av data. Særlig mottar Smeg tjenester fra Reply S.p.A. og hosting-tjenestene til Amazon Web Services.
Der vi behandler dine personopplysninger for markedsføringsformål, behandles dine data av tjenesteleverandører, inkludert markedsføringsbyråer, for formål knyttet til styring og overføring av salgsinformasjon (via e-post, telefon med operatør), markedsundersøkelser eller andre markedsføringsaktiviteter som premiekonkurranser og arrangementer.
For å få ytterligere informasjon om tredjepartene vi deler opplysningene dine med, kontakt Smeg på [email protected]
I tillegg vil opplysningene dine bli kommunisert til frilansepersonell som eksterne revisorer og konsulenter, konsulentfirmaer, kompetente myndigheter (i samsvar med juridiske forpliktelser), Smeg-konsernselskaper i EU eller autoriserte servicesentre for det formål å yte service- og vedlikeholdsaktiviteter knyttet til det tilkoblede husholdningsapparatet, eller til vedlikeholdstjenesten i henhold til garantien.
Endelig, hvis Smeg er involvert i bedriftsvirksomhet eller transaksjoner, inkludert dersom Smeg selges eller integreres med en annen virksomhet, kan dine personopplysninger kommuniseres til virksomheter som er involvert i de bedriftsvirksomhetene eller transaksjonene (for eksempel våre motparter) og til de profesjonelle rådgiverne som støtter Smeg eller våre motparter i utførelsen av slike operasjoner eller transaksjoner.

 

6. RETTIGHETER DU HAR ETTER LOVEN OG HVORDAN DU UTØVER DEM

Du har visse rettigheter når det gjelder dine personopplysninger, inkludert retten til å protestere under visse omstendigheter. Du kan utøve disse rettighetene til enhver tid og uten kostnad ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt i punkt 1.1. Smeg vil gjøre alt som er nødvendig for å tilrettelegge for utøvelsen av dine rettigheter.

6.1 De registrertes rettigheter

Du har rett til å:

 • motta bekreftelse på hvorvidt opplysninger om deg blir behandlet, få tilgang til innholdet samt få en kopi, med mindre slik rett er begrenset av nasjonal lovgivning (rett til innsyn);
 • oppdatere, endre og/eller korrigere (rett til retting);
 • be om sletting eller begrensning av behandling i de tilfeller som følger av forordningen, herunder der opplysningene er behandlet i strid med loven eller der lagringen ikke er nødvendig for de formålene som opplysningene ble innsamlet eller på annen måte behandlet for (rett til sletting og begrensning av behandling);
 • tilbakekalle samtykke der det er avgitt, når som helst og uten at det berører lovligheten av behandlingen basert på samtykke gitt før tilbakekallelsen (rett til å tilbakekalle samtykke);
 • under visse omstendigheter, motta en kopi av opplysningene du har avgitt, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og å be om at opplysningene blir overført til en annen behandlingsansvarlig der dette er teknisk mulig (rett til dataportabilitet);
 • motsette deg behandling under visse omstendigheter (spesielt der vi ikke trenger å behandle opplysningene for å oppfylle kontrakts- eller annet lovkrav og i tilknytning til behandling for direkte markedsføring) (rett til å protestere);
 • ikke være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling.

For å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss til enhver tid ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 1.1. Hvis du mener at opplysningene dine ikke er behandlet i samsvar med personvernlovgivningen, eller dersom du har uløst klage som gjelder behandlingen vår, kan du sende inn en klage til tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten du bor eller jobber i, eller stedet der det påståtte bruddet skjedde.

 

7. NYTTIG TILLEGGSINFORMASJON

Appen kan inneholde lenker som fører deg til tredjeparters nettsteder. Vi har ingen kontroll over behandlingen av dine personopplysninger på disse nettstedene. Vi ber deg derfor om å lese personvernerklæringene som kan finnes på disse nettstedene.

 

8. OPPDATERING AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert fra tid til annen. Vennligst besøk denne siden regelmessig for å lese eventuelle endringer. Ved enkelte anledninger kan vi varsle deg om endringer via Appen eller via e-post, slik som Smeg anser mest hensiktsmessig.

Versjon: mars 2019

", "AgreementTitle": "\"SMEGCONNECT\"- BRUKERLISENSAVTALE FOR APPLIKASJONEN", "Agreement": "

1. PURPOSE

1.1 Smeg S.p.A. med hovedkontor i Via Leonardo da Vinci 4, 42016 Guastalla (Reggio Emilia, Italia), VAT-nr. 01555030350, registrert i foretaksregisteret i Reggio Emilia, telefon: 0039-05228211, e-post: [email protected], etiske retningslinjer på http://www.smeg.com/smeg_com/docs/CodeofEthics_Smeg_ENG.pdf, gir Brukeren, som godtar, en midlertidig, ikke-eksklusiv, gratis og ikke-overførbar eller videre-lisensbar brukerlisens til programvaren definert som \"SmegConnect\" (heretter også \"App\" eller \"Appen\"), i henhold til de følgende vilkår og betingelser. Appen mulig-gjør kontroll, fjernstyring og flagging av tekniske problemer for Brukeren på enkelte Smeg S.p.A. apparater som støtter nevnte teknologi (heretter også omtalt som \"Aktiverte Apparater/-ene\"). Informasjon vedrørende de Aktiverte Apparatene er til-gjengelig på www.smeg.com. Vær oppmerksom på at de spesifikke funksjonene I Appen er beskrevet og/eller angitt i Appen selv.

1.2 I forbindelse med denne lisensen, med bruk av Appen, refererer vi til tilgang til “SmegConnect”-tjenestene, nedlasting og installasjon av Appen på Brukerens mobile enheter, slik som smarttelefoner og nettbrett (heretter også kalt “Mobil Enhet” el-ler “Mobile Enheter”), bruken av Appen selv, av relaterte tjenester og deres inn-hold, i henhold til alternativer valgt av Brukeren.

1.3 Brukerlisensen for Appen er regulert av bestemmelsene i denne avtalen og av personvernerklæringen som er vedlagt registreringsskjemaet (som definert i punkt 1.5 nedenfor).

1.4 Brukerlisensavtalen anses som fullstendig inngått, med Brukerens totale og hel-hetlige aksept av bestemmelsene i denne avtalen, i det øyeblikk Brukeren har valgt feltet \"Godta\" og fylt ut brukerregistreringsskjemaet.
Manglende valg av feltet \"Godta\" eller utfylling av registreringsskjemaet vil forhindre start og bruk av Appen.

1.5 Installasjonen og den faktiske bruken av Appen er avhengig av registrering av Bruker, som gjøres når man får tilgang til Appen. Registreringen innebærer utdeling av påloggingsdetaljer til Appen (epostadresse og passord). Brukeren erkjenner at registrering er reservert for personer i myndig alder, slik det bestemmes av landet der Apparatet blir brukt.
En ikke-registrert Bruker vil kun ha tilgang til en demonstrasjonsversjon av Appen.

1.6 Alle lisensoverføringer eller videre-lisensieringer av Brukeren er ikke tillatt. Brukeren er ansvarlig for å holde sine påloggingsdetaljer konfidensielle, med den ytterste omhu og forsiktighet, og forblir eneansvarlig for bevaring og bruk.

1.7 Brukeren bekrefter og er innforstått med at bruken av appen krever en mobil enhet som oppfyller følgende minstekrav, med mindre de oppdateres. Minstekravene nevnt over er angitt på nettsiden https://www.smeg.com/smegconnect under overskriften Connectivity Requirements.
Brukeren vil bli bedt om å bekrefte, kontinuerlig og under hele lisensavtalens varlighet, korrekt og regelmessig drift, oppdatering og vedlikehold av Brukerens Mobile Enheter. Smeg S.p.A. og dets leverandører skal ikke holdes ansvarlig for funksjonsfeil som kan føres tilbake til nevnte enheter eller til nettverksforbindelsen, eller for eventuelle nettangrep.

1.8 Brukeren bekrefter og erkjenner at Bruken av Appen forutsetter tilgjengeligheten av et Smeg-merket Aktivert Apparat.
Smeg S.p.A. avviser ethvert ansvar i tilknytning til tilgang til “SmegConnect” App-tjenesten av Brukere som ikke har denne tilgjengeligheten.

1.9 Brukerens elektroniske identitet (ID), informasjonen om apparatet, kontrollen og alternativene generelt som Brukeren velger via Appen, sendes via en dataforbindelse og overføres til en server som håndterer operasjonene.
Derfor bekrefter og erkjenner Brukeren uttrykkelig at bruken av Appen forutsetter Brukerens tilgang til et Wi-Fi-nettverk med en Internettruter som apparatet og den mobile enheten kan kobles til.
Utover dekning av Wi-Fi-nettverket forutsetter bruk av Appen en uavhengig tilgjengelighet av nettverksforbindelse for den Mobile Enheten. Kostnadene av en nettverksforbindelse bæres av Brukeren og avhenger utelukkende av datapakken og datoen avtalt med Brukerens tjenesteleverandør.
Apparatet kan brukes offline som et \"ikketilkoblet\" apparat, men kan da ikke kontrolleres gjennom Appen når Wi-Fi-forbindelsen eller nettverksforbindelsen er deaktivert eller ikke virker. Det er derfor opp til Brukeren å sørge for og bekrefte at for-bindelsen virker.

1.10 Av sikkerhetsmessige årsaker og for å overholde gjeldende lovgivning for enkelte Smeg-applikasjoner, vil noen av funksjonene ikke være tilgjengelige via Appen, eller vil bare være tilgjengelige i begrenset grad sammenlignet med hva som kan gjøres ved manuell bruk av apparatet. For informasjon om de funksjonelle begrensningene i Aktiverte Apparater, vennligst se bruksanvisningen som følger med ved kjøp av apparatet. For å få tilgang til disse funksjonene for de nevnte Apparater, må manuell aktivering gjøres på Apparatet selv.

 

2. IMMATERIELLE RETTIGHETER

2.1 “SmegConnect” Appen, samt varemerkene “Smeg”, “SmegConnect” og “Smeg-Connect PRO” (heretter \"Varemerkene\"), er beskyttet av immaterielle rettigheter.
Denne lisensen innebærer ikke tildeling til Brukeren av rettigheter til eierskap av Appen og/eller Varmemerker, og heller ikke eierskap til rettigheter av noe slag an-net enn brukerlisensen til Appens funksjoner i den tidsperioden lisensen gjelder.
Mellom Bruker og Smeg S.p.A, er Smeg S.p.A. eneeier av eiendomsretten, inkludert immateriale rettigher, til Appen, samt utnyttelse av alle moralske og økonomiske rettigheter, inkludert rettighetene til reproduksjon, oversettelse, tilpasning, transformering, modifisering og distribusjon uansett form og uten begrensning, inkludert salg og utleie av dens kopier og dens modifiserte eller oppdaterte versjoner.
Eierskapet til alle Appens objektkoder og kildekoder beholdes av Smeg S.p.A. og/eller den/de som har utviklet Appen på vegne av Smeg S.p.A., samt alle elementer, komponenter, applikasjoner, versjoner, utvikling, oppdateringer og programvare i tilknytning til eller avledet fra Appen, som kan ha blitt lisensiert ut til Brukeren.

2.2 Gjennom denne lisensen gis Brukeren ikke noe rett eller endelig eierskap til Appen av Smeg S.p.A.
Brukeren kan ikke på noe vis disponere, viderelisensiere på noe måte, tillate utvikling, tildele eller på noe annen måte overhodet gjøre Appen tilgjengelig til tredjeparter, enten mot vederlag eller gratis.
Brukeren kan ikke reprodusere, oversette, tilpasse, transformere eller modifisere Appen eller noen av dens deler, med unntak av det som er tillatt i gjeldende lovgivning, ei heller tillate eller forårsake dekompilering av Appen eller utnevne tredjeparter til å utføre slike aktiviteter.

2.3 Så snart den Mobile Enheten som Appen er installert på overføres til en tredjepart, av hvilken som helst grunn og selv om det er midlertidig, må Brukeren fjerne Appen.
Det som er avtalt i henhold til punkt 1.6 om Brukerens ansvar for forvaring og bruk av dens påloggingsdetaljer med hensyn til tredjeparter, skal i alle tilfelle følges, herunder de som kan bruke Appen fordi de har tilgang til å bruke Brukerens Mobile Enheter.

2.4 Alle teknikker, algoritmer og prosedyrer som finnes i Appen er konfidensiell informasjon eid av Smeg S.p.A og/eller den/de som har utviklet Appen på vegne av Smeg S.p.A.

2.5 Alle registrerte eller uregistrerte varemerker som slekter til Appen og til Smeg SpA, inkludert men ikke begrenset til Varemerket, forblir den eksklusive eiendommen til sistnevnte og/eller de rettmessige rettighetshaverne, uten at inngåelsen av denne lisensen resulterer i at Brukeren anskaffer noen rettigheter over det samme.

2.6 Smeg SpA kan, dersom det skulle bli kjent med upassende bruk av Appen, Varemerket og/eller generelt brudd på forbudene som er skissert i dette kapittel, si opp denne lisensen med umiddelbar virkning uten at det er nødvendig med formell melding og uten innvirkning på retten til erstatning for skade.

 

3. TILGJENGELIGHET AV TJENESTE. OPPDATERINGER OG ENDRINGER

3.1 Oppdateringer av Appen er inkludert i denne lisensen, så lenge den varer.

3.2 Tilgangen til en ny oppdatering skal kommuniseres til Brukeren automatisk.

3.3 Uavhengig av bestemmelsen i art. 3.5, alt ettersom, skal det forstås at Smeg S.p.A. ikke har noen forpliktelse til å oppdatere og videreutvikle appen.

3.4 Uavhengig av bestemmelsen i art.. 3.3 og art. 3.5, alt ettersom, kan Smeg S.p.A. levere oppdateringer og revisjoner til brukeren med henvisning til appen. Brukeren kan laste ned nevnte oppdateringer og endringer.
Imidlertid anbefaler Smeg S.p.A. at alle oppdateringer og endringer lastes ned og installeres når de tilgjengeliggjøres, for å sikre best mulig ytelse av Appen. Brukeren blir herved informert om at visse oppdateringer kan være obligatoriske og representerer en betingelse for bruken av Appens funksjoner. Smeg S.p.A. avskriver ethvert ansvar for feil på Appen eller feil overføring eller mottak av data dersom Appen ikke har blitt oppda-ert av Brukeren, unntatt ved grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse av Smeg S.p.A. eller ethvert annet ansvar som det i henhold til gjeldende lovgivning ikke kan gjøres unntak fra eller begrensninger i.

3.5 Dersom det kreves av gjeldende lov, forplikter Smeg S.p.A. seg til å:

 1. informere brukeren om oppdateringer, inkludert sikkerhetsoppdateringer, som er nødvendige for at appen skal etterleve gjeldende bestemmelser;
 2. levere disse oppdateringene til brukeren;
 3. levere de tilhørende installasjonsinstruksjonene til brukeren.
Smeg S.p.A. skal ikke holdes ansvarlig for manglende etterlevelse som utelukkende skyldes at den relevante oppdateringen mangler, forutsatt at:
 1. Smeg S.p.A. har informert forbrukeren om at oppdateringen foreligger og konsekvensene av at brukeren ikke har installert den; og
 2. at brukerens manglende installering eller feilaktige installering av oppdateringen ikke skyldtes mangler i installasjonsinstruksjonene gitt til brukeren.

3.6 Alle klausulene i denne lisensen gjelder for den oppdaterte eller reviderte Appen.

3.7 Det kan ikke utelukkes at SMEG S.p.A., for å kunne forbedre tjenesten, midlertidig kan stanse tilgjengeligheten til tjenesten, for å kunne utføre tekniske operasjoner som skal sikre at apparatets tilkoblingssystem og/eller Appen fungerer på riktig måte. I slike tilfeller, ved bruk av Appen, skal Brukeren få en egnet advarsel om at tjenesten er midlertidig stanset grunnet slike tekniske operasjoner. Brukeren fritar Smeg S.p.A. fra ethvert ansvar som måtte oppstå grunnet slik midlertidige stans, unntatt ved grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse av Smeg S.p.A. eller et-hvert annet ansvar som det i henhold til gjeldende lovgivning ikke kan gjøres unntak fra eller begrensninger i.

3.8 Smeg S.p.A. kan også, om nødvendig og anbefalt, angående forhold som bruken av Appen kan fremheve, modifisere vilkårene for brukerlisensen til Appen. Der det foretas endringer som ikke er rene rettelser av formelle feil, skal Smeg S.p.A. informere Brukeren spesifikt for å få en ny aksept, samt spesifisere datoen for når de nevnte endringene skal tre i kraft. Brukeren står fritt til å akseptere eller avvise disse nye betingelsene, med viten om at Smeg S.p.A i det sistnevnte tilfellet kan inndra lisensen og dermed terminere den, på det tidspunkt når de nye betingelsene trer i kraft.

 

4. FORPLIKTELSER FOR BRUKER

4.1 Brukeren er pålagt å bruke Appen i samsvar med denne avtalen.

4.2 Brukerens bruk av Appen krever avgivelse av noe data om Brukeren ved registrering, i tillegg til tilgang for Smeg S.p.A og/eller dets leverandører til data som kan produseres som følge av bruk av Appen og det Aktiverte Apparatet benyttet ved bruk av Appen.
Når det gjelder vilkårene for behandling og oppbevaring av data, samt Brukerens rettigheter i forhold til sine egne data, henvises det uttrykkelig til personvernerklæringen gitt til Brukeren ved tidspunktet for registrering, som skal anses for å være en integrert del av denne avtalen.

4.3 Noen av Appens funksjoner, direkte tilstede eller som følge av omdirigering til relevante nettsteder, gjør det mulig for Brukeren å benytte seg av ytterligere tjenester fra tredjeparter (se punkt 5.5 nedenfor) som er uttrykkelig dedikerte til driften av de Aktiverte Apparatene eller den tilhørende støtten av dem. Brukeren anerkjenner at bruken av nevnte apparater krever behandling av data av Smeg S.p.A. og/eller dets leverandører, for de formål og i henhold til de vilkår og betingelser som er angitt i personvernerklæringen.

 

5. GARANTIER OG ANSVAR. TJENESTER FRA TREDJEPART

5.1 Brukeren anerkjenner at den versjonen av Appen som det er gitt en lisens til, er gjenstand for forbedringer og utvikling.

5.2 Smeg S.p.A. skal ikke på noen måte holdes ansvarlig for feil eller delvis drift av Appen dersom dette skyldes en opprinnelig eller etterfølgende mangel på teknisk egnethet som beskrevet i punkt 1.7, ved manglende oppdatering av den Mobile Enheten av Brukeren, dens funksjonsfeil, selv om den er midlertidig og uansett grunn, ei heller ved manglende installasjon av App-oppgraderinger eller endringer som tilbys av Smeg S.p.A. i henhold til bestemmelsene i kapittel 3.
Smeg S.p.A skal ikke holdes ansvarlig for feil eller delvis bruk av Appen på grunn av suspensjon, avbrudd eller funksjonsfeil av Wi-Fi eller nettverksforbindelse, ei heller, mer generelt, for noen skader forårsaket av handlinger eller feil forårsaket av uaktsom atferd eller forsettlig forsømmelse av tredjeparter og/eller enhver atferd som Smeg S.p.A. ikke kan kontrollere.

5.3 Brukeren er ansvarlig for bruk av Appen og instruksjonene som sendes via Appen til tilkoblede Smeg-apparater.
Smeg S.p.A. avviser ethvert ansvar for skader forårsaket på Smeg apparater, Brukers eller tredjeparts eiendom, Brukeren selv og enhver tredjepart som følge av instruksjoner fremmet av Brukeren via Appen.

5.4 Smeg S.p.A. avviser ethvert ansvar for driften av Appen, for det tilfellet at Brukeren ikke overholder denne lisensavtalen, herunder mangelfull overholdelse av brukerinstruksjonene som finnes i selve Appen.

5.5 I Appen kan Brukeren finne ytterligere tjenester gjort tilgjengelig av tredjeparter. De nevnte tjenestene, som ikke er spesielt tilknyttet apparatets drift og normale bruk, integrerer tjenestene som tilbys av Smeg S.p.A. og kan fritt velges av Brukeren. I hovedsak er dette tjenester som tilbys direkte av tredjeparter, og er uavhengig tilgjengelige ved å gå inn på nettsteder direkte eid av nevnte tredjeparter. Appen inneholder tilkoblingen til nevnte tredjeparters nettsteder og deres tjenester. Brukerens aktivering av de nevnte tilleggstjenester innebærer Brukerens ønske om å få tilgang til de nevnte tjenester som ligger utenfor de som er direkte eid og levert av Smeg S.p.A. Brukervilkår for disse tilleggstjenester og behandlingen av personopplysninger som er innsamlet for disse tilleggstjenestene, er utelukkende utformet av eierne av disse tilleggstjenestene, og kan finnes på den tilhørende nettsiden og applikasjonene. Smeg S.p.A. er ikke ansvarlig for innholdet og driften av nevnte tilleggstjenester som tilbys av tredjeparter eller for den relaterte behandlingen av personopplysninger.

 

6. VARIGHET OG OPPHØR AV LISENS

6.1 Denne lisensen er gratis og har en ubestemt midlertidig varighet, med rett til oppsigelse av Brukeren til enhver tid og uten behov for forhåndsvarsel. Smeg S.p.A. kan på sin side trekke lisensen tilbake ved å varsle Brukeren via e-post eller telefon ved å benytte avgitt kontaktinformasjon med minst 30 dagers forhåndsvarsel. Brukerens tilbaketrekking kan gjøres ved å kansellere Appens brukerkonto og deaktivere Appen.
Brukeren bør merke seg at dersom Brukeren utøver retten til å slette sine personopplysninger som er nødvendige for bruk av tjenestene som tilbys gjennom Appen, og slik sletting ikke tillater grunnleggende drift av Appen, skal dette tilsvare tilbaketrekking av avtalen. Tilsvarende skal lisensen opphøre dersom Brukeren utøver retten til å begrense behandlingen av personopplysningene, dersom den tillatte behandlingen ikke tillater grunnleggende drift av Appen.

6.2 Smeg S.p.A. kan inndra lisensen med umiddelbar virkning i en situasjon som beskrevet i art. 3.8 og i tilfelle av manglende overholdelse av enhver advarsel adressert til Brukeren med angivelse av en periode på 5 (fem) dager for å overholde forpliktelsene i henhold til denne avtalen.

6.3 Ved inndragelse eller opphør av denne lisensen uansett grunn, inkludert tilbaketrekking, må Brukeren umiddelbart slutte å bruke Appen og fortsette med å fjerne den fra sin Mobile Enhet. Under enhver omstendighet erkjenner Brukeren uttrykkelig at deaktivering av Appen, i samsvar med tidligere anerkjennelse av vilkårene ovenfor, kan bli utført av Smeg S.p.A. eller av autoriserte leverandører.

 

7. GJELDENDE RETT OG JURISDIKSJON

7.1 Med forbehold av punkt 7.3, er denne Avtalen underlagt italiensk rett. Anvendelsen av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (UN Convention on Contratcs for the International Sale of Goods - CISG), dens oppdateringer og endringer er uttrykkelig utelukket.

7.2 Enhver tvist mellom partene angående tolkningen, gyldigheten, gjennomføringen og opphøret av denne lisensen skal utelukkende henvises til Domstolen i Reggio Emilia, med unntak av der Brukeren er en forbruker og har rett til å få saken prøvd i det landet der den er innbygger eller bosatt, og også Smeg S.p.A.'s rett til å fremme rettssaker mot Brukeren eller hans/hennes arvinger for dommeren på stedet der nevnte Bruker er innbygger eller bosatt.
Ved eventuelle bekymringer knyttet til denne lisensavtalen, kan brukeren sende en epost til epostadressen [email protected], eller, dersom Brukeren ikke er fornøyd med den foreslåtte løsningen, fortsatt for å komme frem til en minnelig løsning, kan Brukeren besøke hjemmesiden http://ec.europa.eu/odr, som er tilgjengelig på ethvert språk i den Europeiske Union.

7.3 Dersom Bruker er en forbruker, vil Brukeren dra fordel av eventuelle preseptoriske lovbestemmelser i det landet der den er innbygger. Ingenting i denne Avtalen, inkludert de overnevnte avsnitt, påvirker Brukers rettigheter som en forbruker til å benytte seg av slike preseptoriske lovbestemmelser i nasjonal lovgivning.

 

8. ANNET

8.1 Denne lisensen, som er integrert i de betingelser som uttrykkelig erkjent, inkludert den informative erklæringen om behandling av personopplysninger, utgjør en bindende fremstilling av avtalene inngått av partene. Brukeren kan se og skrive ut disse lisensbetingelsene ved å velge det aktuelle alternativet i \"App Settings\" -delen.

8.2 Dersom en eller flere klausuler i denne avtalen anses ugyldige, skal dette ikke påvirke avtalens gyldighet i sin helhet.
I henhold til artikkel 1341 og 1342 i den Italienske sivilretten (italiensk: Codice civile italiano), godkjenner Brukeren uttrykkelig de følgende artikler: \"Tilgjengelighet av tjeneste. Oppdateringer og Endringer\", \"Garantier og Ansvar. Tjenester fra Tredjepart\", \"Varighet og opphør av lisens\" and \"Gjeldende rett og Jurisdiksjon\".

Versjon: 2022 (I)

"