Smeg Polska Sp. z o.o.

Subsidiary

Prosta 32, 00-838 Warszawa, Warszawa, Poland - Polska T. Tel.: +48 22 276 14 00 [email protected] http://www.smeg.pl

Zones

Poland Poland - Polska Poland